Vilniaus miesto savivaldybės 2014 – 2016 metų biudžetų analizė

25 psl. / 4147 žod.

Ištrauka

Savivaldybės biudžetas yra savivaldybės tarybos tvirtinamas savivaldybės biudžeto pajamų ir asignavimų planas biudžetiniams metams. Kiekviena savivaldybė turi savarankišką biudžetą. Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų pajamas sudaro visos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sukaupiamos lėšos. Valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamos ir asignavimai gali būti tik piniginės lėšos. Asignavimai - valstybės biudžete arba savivaldybės biudžete patvirtinta lėšų išlaidoms ir ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui (toliau - turtas) įsigyti suma, kurią asignavimų valdytojas turi teisę biudžetiniais metais gauti iš valstybės biudžete arba savivaldybės biudžete sukauptų lėšų, pateikęs paraišką valstybės iždą valdančiai institucijai arba savivaldybės administracijai, patvirtintoms programoms finansuoti. Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų asignavimai naudojami valstybės ir savivaldybių funkcijoms atlikti. Lietuvos Respublikoje surenkami mokesčiai, privalomos įmokos, rinkliavos ir valstybės vardu pasiskolintos lėšos gali būti perskirstomi tik per valstybės biudžetą ir savivaldybių biudžetus, Valstybinį socialinio draudimo fondą, Privalomojo sveikatos draudimo fondą, Privatizavimo fondą, Rezervinį (stabilizavimo) fondą, Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo fondą, Garantinį fondą, savivaldybių privatizavimo fondus.

Darbo tikslas – atlikti 2014 -2016 metų Vilniaus miesto savivaldybės patvirtintų biudžetų ir pajamų iš specialiosios tikslinės dotacijos analizę.

Darbo uždaviniai:

 1. Išnagrinėti Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto rengimą, svarstymą ir tvirtinimą;
 2. Išanalizuoti Vilniaus miesto 2014 -2020 metų strateginį planą;
 3. Atlikti 2014 -2016 metų patvirtintų biudžetų pajamų ir asignavimų iš specialios tikslinės dotacijos analizę.

Darbo metodai – teorinės literatūros ir kitų informacijos šaltinių analizė.


Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. VILNIAUS MIESTO SAVIVALYBĖS BIUDŽETO RENGIMAS, SVARSTYMAS IR TVIRTINIMAS4
 • 2. VILNIAUS MIESTO 2010-2020 METŲ STRATEGINIS PLANAS5
 • 3. 2014–2016 METŲ PATVIRTINTŲ BIUDŽETŲ PAJAMŲ IR ASIGNAVIMŲ IŠ SPECIALIOS TIKSLINĖS DOTACIJOS ANALIZĖ7
 • IŠVADOS9
 • LITERATŪRA10
 • PRIEDAI11
 • 1 priedas 2014 metų biudžeto pajamos
 • 2 priedas 2014 metų biudžeto asignavimai iš specialiųjų tikslinių dotacijų
 • 3 priedas 2015 metų biudžeto pajamos
 • 4 priedas 2015 metų biudžeto asignavimai iš specialiųjų tikslinių dotacijų
 • 5 priedas 2016 metų biudžeto pajamos
 • 6 priedas 2016 metų biudžeto asignavimai iš specialiųjų tikslinių dotacijų

Reziumė

Autorius
rasa1995
Tipas
Referatas
Dalykas
Viešasis administravimas
Kaina
€2.80
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Rgs 5, 2017
Publikuotas
2016 m.
Apimtis
25 psl.

Susiję darbai