Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto rengimas, svarstymas ir tvirtinimas. Vilniaus miesto 2010-2020 strateginis planas

17 psl. / 2901 žod.

Ištrauka

Biudžetas – lėšų ar kitų materialinių išteklių visuma, skirta disponavimui. Vilniaus miesto savivaldybės biudžetas yra savivaldybės biudžeto pajamų ir asignavimų planas biudžetiniams metams. Asignavimai – pinigai, skiriami kokiai nors veiklai vykdyti.Savivaldybė yra parengusi 2010-2020 metų strateginį planą, kuriame yra nurodyti visi veiksmai, kurie turi būti vykdomi, kad savivaldybė turėtų kontrolę ir turėtų griežtą veiksmų planą. Kiekviena savivaldybė turi savarankišką biudžetą, kurį tvirtina savivaldybės taryba. Savivaldybių biudžetų rengimo, svarstymo ir tvirtinimo procedūra nustatyta Biudžeto sandaros įstatyme ir Vyriausybės nutarimu patvirtintose taisyklėse. Savivaldybės biudžeto sudarymo pagrindas yra savivaldybės tarybos patvirtintos socialinės, ekonominės ir kitos programos, taip pat savivaldybių funkcijoms įgyvendinti reikalingų lėšų skaičiavimai.

Darbo tikslas – Atlikti Vilniaus miesto savivaldybės 2014 – 2016 metų pajamų ir asignavimų iš skolintų lėšų analizę.

Darbo uždaviniai:

 1. Apibūdinti Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto rengimo, svarstymo ir tvirtinimo procesus.
 2. Aprašyti Vilniaus miesto 2010-2020 metų strateginį planą.
 3. Išanalizuoti 2014 – 2016 metų Vilniaus miesto savivaldybės pajamas ir asignavimus iš skolintų lėšų.

Darbo metodai: mokslinės, teorinės literatūros ir teisinių aktų analizė.


Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO RENGIMAS, SVARSTYMAS IR TVIRTINIMAS4
 • 2. VILNIAUS MIESTO 2010–2020 METŲ STRATEGINIS PLANAS6
 • 3. 2014–2016 METŲ PATVIRTINTŲ BIUDŽETŲ PAJAMŲ IR ASIGNAVIMŲ IŠ SKOLINTŲ LĖŠŲ ANALIZĖ8
 • IŠVADOS14
 • LITARATŪRA15
 • PRIEDAI16
 • 1 priedas. 2014-2016m.Vilniaus miesto savivaldybės pajamų horizontalioji analizė
 • 2 priedas. 2014-2016m.Vilniaus miesto savivaldybės pajamų vertikalioji analizė
 • 3 priedas. 2014-2016m.Vilniaus miesto savivaldybės asignavimų iš skolintų lėšų horizontalioji analizė
 • 4 priedas. 2014-2016m.Vilniaus miesto savivaldybės asignavimų iš skolintų lėšų vertikalioji analizė

Reziumė

Autorius
rasa1995
Tipas
Referatas
Dalykas
Viešasis administravimas
Kaina
€2.34
Lygis
Universitetas
Publikuotas
Rgs 5, 2017
Apimtis
17 psl.
Įvertinimas

Susiję darbai

Strateginis veiklos planavimas Vilniaus rajono savivaldybėje

Viešasis administravimas Kursinis darbas 2019 m. m55boy
Pasaulyje vyksta spartūs inovaciniai pokyčiai. Todėl vadovavimo įgūdžius būtina papildyti strateginio planavimo įgūdžiais. Kad organizacija pasiektų tikslą, jos vadovai apie galimybes ir besikeičiančių...