Socialiniai mokslai / Viešasis administravimas

Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto rengimas, svarstymas ir tvirtinimas. Vilniaus miesto 2010-2020 strateginis planas

0 atsiliepimų
Autorius:

Biudžetas – lėšų ar kitų materialinių išteklių visuma, skirta disponavimui. Vilniaus miesto savivaldybės biudžetas yra savivaldybės biudžeto pajamų ir asignavimų planas biudžetiniams metams. Asignavimai – pinigai, skiriami kokiai nors veiklai vykdyti.Savivaldybė yra parengusi 2010-2020 metų strateginį planą, kuriame yra nurodyti visi veiksmai, kurie turi būti vykdomi, kad savivaldybė turėtų kontrolę ir turėtų griežtą veiksmų planą. Kiekviena savivaldybė turi savarankišką biudžetą, kurį tvirtina savivaldybės taryba. Savivaldybių biudžetų rengimo, svarstymo ir tvirtinimo procedūra nustatyta Biudžeto sandaros įstatyme ir Vyriausybės nutarimu patvirtintose taisyklėse. Savivaldybės biudžeto sudarymo pagrindas yra savivaldybės tarybos patvirtintos socialinės, ekonominės ir kitos programos, taip pat savivaldybių funkcijoms įgyvendinti reikalingų lėšų skaičiavimai. 

Darbo tikslas – Atlikti Vilniaus miesto savivaldybės 2014 – 2016 metų pajamų ir asignavimų iš skolintų lėšų analizę.

Darbo uždaviniai:

 1. Apibūdinti Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto rengimo, svarstymo ir tvirtinimo procesus.
 2. Aprašyti Vilniaus miesto 2010-2020 metų strateginį planą.
 3. Išanalizuoti 2014 – 2016 metų Vilniaus miesto savivaldybės pajamas ir asignavimus iš skolintų lėšų.

Darbo metodai: mokslinės, teorinės literatūros ir teisinių aktų analizė.

Darbo tipas:
Apimtis:
2901 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO RENGIMAS, SVARSTYMAS IR TVIRTINIMAS4
 • 2. VILNIAUS MIESTO 2010–2020 METŲ STRATEGINIS PLANAS6
 • 3. 2014–2016 METŲ PATVIRTINTŲ BIUDŽETŲ PAJAMŲ IR ASIGNAVIMŲ IŠ SKOLINTŲ LĖŠŲ ANALIZĖ8
 • IŠVADOS14
 • LITARATŪRA15
 • PRIEDAI16
 • 1 priedas. 2014-2016m.Vilniaus miesto savivaldybės pajamų horizontalioji analizė
 • 2 priedas. 2014-2016m.Vilniaus miesto savivaldybės pajamų vertikalioji analizė
 • 3 priedas. 2014-2016m.Vilniaus miesto savivaldybės asignavimų iš skolintų lėšų horizontalioji analizė
 • 4 priedas. 2014-2016m.Vilniaus miesto savivaldybės asignavimų iš skolintų lėšų vertikalioji analizė

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Vilniaus miesto savivaldybės 2012 - 2014 metų biudžetų analizė
Referatas Vilniaus miesto savivaldybės 2012 - 2014 metų biudžetų analizė

Biudžetas – lėšų ar kitų materialinių išteklių visuma, skirta disponavimui; planas, pagal kurį bus skirstomos [...]

Vilniaus miesto savivaldybės 2014 – 2016 metų biudžetų analizė
Referatas Vilniaus miesto savivaldybės 2014 – 2016 metų biudžetų analizė

Savivaldybės biudžetas yra savivaldybės tarybos tvirtinamas savivaldybės biudžeto pajamų ir asignavimų planas biudžetiniams metams. Kiekviena savivaldybė [...]

Vilniaus miesto savivaldybės 2011-2013 metų biudžeto analizė
Referatas Vilniaus miesto savivaldybės 2011-2013 metų biudžeto analizė

Jau nuo senų laikų pasaulio [...]

Socialinių paslaugų nevyriausybinių organizacijų ir Vilniaus miesto savivaldybės bendradarbiavimo analizė
Diplominis darbas Socialinių paslaugų nevyriausybinių organizacijų ir Vilniaus miesto savivaldybės bendradarbiavimo analizė

Nevyriausybinių organizacijų kūrimosi procesas pastaraisiais metais Lietuvoje žymiai paspartėjo. Padidėjo ir jų įtaka. Tą iš [...]

Praktikos ataskaita. Vilniaus miesto savivaldybė
Praktikos ataskaita Praktikos ataskaita. Vilniaus miesto savivaldybė

Baigiamoji praktika yra tokia studijų proceso dalis, kurios metu studentas turi galimybė praktiškai pritaikyti studijų [...]

Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto analizė
Referatas Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto analizė

Savivaldybių biudžetai rengiami laikantis nustatytų reikalavimų. Šie reikalavimai yra išdėstyti biudžeto sandaros įstatyme. Šio įstatymo [...]

Vilniaus miesto savivaldybės valdymo veiksmingumo tyrimas
Kursinis darbas Vilniaus miesto savivaldybės valdymo veiksmingumo tyrimas

Vietos savivalda - viena iš teritorinio valdymo įgyvendinimo formų. Būtent vietos savivaldos teisė - kiekvienos [...]

Ryšių su visuomene strategijos planavimas (Šiaulių miesto ir Šiaulių rajono savivaldybių atvejis)
Diplominis darbas Ryšių su visuomene strategijos planavimas (Šiaulių miesto ir Šiaulių rajono savivaldybių atvejis)

Šiuo metu ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje vyksta socialiniai ir ekonominiai pokyčiai, kurie [...]

Vilniaus miesto savivaldybė
Praktikos ataskaita Vilniaus miesto savivaldybė

Pažintinė praktika yra sudėtinė mokymo proceso dalis, kurią atlikau Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Finansų valdymo [...]

Strateginis veiklos planavimas Vilniaus rajono savivaldybėje
Kursinis darbas Strateginis veiklos planavimas Vilniaus rajono savivaldybėje

Pasaulyje vyksta spartūs inovaciniai pokyčiai. Todėl vadovavimo įgūdžius būtina papildyti strateginio planavimo įgūdžiais. Kad organizacija [...]

Šiaulių miesto savivaldybės strateginio planavimo analizė
Kursinis darbas Šiaulių miesto savivaldybės strateginio planavimo analizė

Kursiniame darbe, remiantis įvairių autorių literatūros šaltiniais, išanalizuota strateginio planavimo teorinė analizė. Aptarti pagrindiniai strateginio [...]

Miesto erdvės specifika literatūroje: Vilnius R. Gavelio „Vilniaus pokeryje“
Referatas Miesto erdvės specifika literatūroje: Vilnius R. Gavelio „Vilniaus pokeryje“

Rašto darbo tema – Miesto erdvės specifika literatūroje: Vilnius Ričardo Gavelio Vilniaus pokeryje. Taigi šio [...]

Biudžetų palyginamoji analize Vilniaus ir Kauno 2008-2012 metų aspektu
Referatas Biudžetų palyginamoji analize Vilniaus ir Kauno 2008-2012 metų aspektu

Dabartiniu metu už Lietuvos miestų funkcionavimą atsakinga miesto savivaldybė. Lietuvos teritorija suskirstyta į 10 apskričių [...]

Vilniaus miesto Naujininkų kvartalo esamos būklės analizė
Referatas Vilniaus miesto Naujininkų kvartalo esamos būklės analizė

Mūsų kompleksinio darbo tikslas yra teritorijos sutvarkymas ir susisiekimo infrastruktūra. Šį projektą atlikome tam, jog [...]

Turizmas ir rekreacija Vilniaus miesto saugomose teritorijose
Kursinis darbas Turizmas ir rekreacija Vilniaus miesto saugomose teritorijose

XXI a. pradžioje turizmas tampa pasaulinio masto reiškinys. Kiekvienais metais, milijonai žmonių keliauja į kitas [...]