Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos tarptautiniai santykiai

20 psl. / 4854 žod.

Ištrauka

Temos aktualumas. Nepriklausomo gyvenimo laikotarpiu Lietuva pamažu ir protingai, atsižvelgdama į savo interesus ir galimybes, plėtė ryšius su kitomis valstybėmis. Glaudesnis bendravimas su užsieniu ūkio ir kultūros srityse plėtojosi sekmingai, Lietuvai parodant, kad ji pajėgi tvarkytis, daryti pažangą ir patikimai bendradarbiauti. Šiuo metu Lietuvos ekonominiai ir politiniai tarptautiniai santykai yra visapusiški (http://www.mokslai.lt/referatai/referatas/lietuva-tarptautiniu-santykiu-sistemoj-1-puslapis2.html).

Šiuolaikiniai tarptautiniai santykiai apima kompleksinę politinių, ekonominių, kultūrinių bei kitų tarptautinių ryšių sritį ir vaidina labai svarbų vaidmenį visų valstybių ir visos žmonijos gyvenime. Jie siejasi su istoriškai lemtingais įvykiais ir kasdieninio gyvenimo problemomis: karo ir taikos, tarpvalstybinių konfliktų ir bendradarbiavimo, dalyvavimo tarptautinėse organizacijose, pasaulio ekonomikos koordinavimo, gamtos resursų naudojimo ir t.t. Tarptautiniams santykiams būdingas nuolatinis vystymasis.

Problemos išskirtumas. Didžiausia Lietuvos kaimynė Rusija, jos požiūris į Lietuvą, jos santykiai su Lietuva yra pastovus dėmesio, analizės ir refleksijos objektas tiek mūsų šalies ir užsienio politikos praktikams, tiek užsiimantiems akademiniais užsienio politikos tyrimais (Vitkus Gediminas, 2007; Gotzas Rolandas; Pursiainenos Christeris; Falcom Isabelle ir kt).

Ši valstybė, būdama ne tik didžiausia mūsų kaimynė, bet ir viena įtakingiausių regioninės ir tarptautinės politikos veikėjų, kėlė ir kelia nuolatinį nerimą ne tik Lietuvai, bet ir kitoms mažesniosioms aplinkinėms valstybėms (Jakniūnaitė D., 2008).

Reikia neužmiršti, kad kol galutinai normalizuojasi buvusių kolonijų ir metropolijų santykiai, visuomet praeina nemažai laiko, o pats normalizacijos procesas patiria ne vieną krizę arba palengvėjimą. Panašus yra ir Lietuvos santykių su Rusija istorinis raidos kelias. Viena vertus, šiandien Lietuvos ir Rusijos santykiai yra pakankamai platūs ir gana „normalūs“, jei pavyzdžiui lyginsime, tarkime, su Latvijos ir Estijos santykiais su Rusija. Juk Lietuvai kur kas anksčiau nei kitoms Baltijos šalims pavyko pasiekti, kad Rusija išvestų savo kariuomenę. Lietuva taip pat vienintelė iš Baltijos šalių ir netgi iš visų buvusių sovietinių respublikų su Rusija yra sudariusi galiojančias sutartis dėl valstybės sienos ir readmisijos (Vitkus G., 2007).

Šiandien Lietuvos Respublika ir Rusijos Federacija palaiko labai plačius ir įvairiapusiškus santykius ekonomikos ir kultūros srityse (Vitkus G., 2007)

Darbo tikslas: teoriškai išanalizuoti Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos tarptautinių santykių ypatumus.

Uždaviniai. Siekiant nurodyto tikslo, keliami šie uždaviniai:

 1. Apibūdinti tartautinių santykių sampratą.
 2. Išsiaiškinti Lietuvos ir Rusijos tarptautinių santykių ypatumus.

Darbo metodika:

 • Mokslinės literatūros analizė, siekiant išanalizuoti tarptautinių santykių sampratą,

jų esmę, išsiaiškinti Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos palaikomų tarptautinių santykių ypatumus.


Turinys

 • ĮVADAS1
 • Tarptautinių santykių samprata3
 • Lietuvos tarptautiniai santykiai4
 • Lietuvos Respublikos – Rusijos Federacijos tarptautiniai santykiai4
 • Diplomatiniai atstovavimai Lietuvos Respublikoje ir Rusijos Federacijoje5
 • Lietuvos Respublikos – Rusijos Federacijos teisinė bendradarbiavimo bazė…6
 • Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos diplomatinių santykių principai9
 • Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos ekonominiai santykiai10
 • IŠVADOS14
 • NAUDOTA LITERATŪRA15
 • PRIEDAI16

Reziumė

Autorius
ssselencik
Tipas
Referatas
Dalykas
Politologija
Kaina
€3.06
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Rgs 12, 2017
Publikuotas
2011 m.
Apimtis
20 psl.

Susiję darbai