AB „Linas Agro group“ finansinės ataskaitos analizė

18 psl. / 2300 žod.

Ištrauka

Finansinė analizė – tai verslo praeities, esamos situacijos ir perspektyvos įvertinimas, remiantis atskaitomybės dokumentais, specialiais tyrimais, duomenų bazėmis ir kitais informacijos šaltiniais. Taip pat tai visapusis ir objektyvus įmonės finansinės būklės, veiklos rezultatų ir pinigų srautų tyrimas siekiant padėti įmonės vadovybei pasiekti numatytus tikslus.

Finansinei analizei buvo pasirinkta AB „Linas Agro Group“, nes ji pirmauja grūdų bei maisto pramonės antrinių produktų eksporto srityje Baltijos šalyse Taip pat yra vienas iš prekių žemės ūkio veiklai (sertifikuotų sėklų, trąšų, augalų apsaugos priemonių bei žemės ūkio technikos) tiekimo lyderių Lietuvoje

Darbo tikslas: Įvertinti AB „Linas Agro Group“ finansinę būklę bei jos veiklos tęstinumą.

Darbo objektas: AB „Linas Agro Group“ finansinė veikla.

Uždaviniai:

 • Išanalizuoti mokslinę literatūrą;
 • Susirasti AB „Linas Agro Group“ 2011 – 2012 m. finansines ataskaitas.
 • Atlikti AB „Linas Agro Group” 2011 – 2012 m. finansinių ataskaitų horizontaliąją ir vertikaliąją analizę.
 • Išanalizuoti ir įvertinti santykinius finansinius rodiklius, nustatyti jų kitimo tendencijas 2011 – 2012 metais.
 • Pateikti santykinių finansinių rodiklių lyginamąją analizę.
 • Pateikti išvadas.

Turinys

 • TURINYS
 • ĮVADAS3
 • 1. AB „LINAS AGRO GROUP“4
 • 2. AB „LINAS AGRO GROUP“ FINANSINĖ BALANSO ANALIZĖ5
 • 2.1. AB „Linas Agro group“ balanso horizontalioji ir vertikalioji analizė5
 • 2.2. AB „Linas Agro group“ pelno (nuostolių) ataskaitos horizontalioji ir vertikalioji analizė7
 • 3. AB „LINAS AGRO GROUP“ SANTYKINIŲ FINANSINIŲ RODIKLIŲ ANALIZĖ10
 • 3.1. Santykiniai pelningumo rodikliai10
 • 3.2. Santykiniai efektyvumo rodikliai11
 • 3.3. Santykiniai mokumo ir likvidumo rodikliai12
 • 4. AB „LINAS AGRO GROUP“ BANKROTO IR RIZIKOS PROGNOZĖ14
 • IŠVADOS15
 • LITERATŪRA16
 • PRIEDAI17

Reziumė

Autorius
jurga851
Tipas
Referatas
Dalykas
Apskaita
Kaina
€2.21
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Spa 23, 2017
Publikuotas
2013 m.
Apimtis
18 psl.

Susiję darbai

UAB “ALTA” finansinių ataskaitų auditas

Apskaita Referatas 2013 m. vilma.vilma
Auditas – nepriklausomas audituojamos įmonės finansinių ataskaitų patikrinimas ir auditoriaus išvados pateikimas vadovaujantis teisės aktų, reglamentuojančių finansinių ataskaitų audito atlikimą, reikalavimais. Finansiniams metams...