Nutarimas administracinės teisės pažeidimo byloje

8 psl. / 1609 žod.

Ištrauka

Teisena, tai įstatymo nustatyta procesinė pažeidimo bylų iškėlimo, nagrinėjimo, nuobaudų skyrimo, priimtų nutarimų apskundimo ir nutarimų vykdymo tvarka. Teisena apima daug įvairių giminingų procesų: piliečių skundų nagrinėjimą, aktų priėmimą. Administracinė nuobauda yra viena iš valstybės prievartos priemonių, taikomų asmenims, nenorintiems paklusti teisės normų reikalavimams. Ji nusiþengimą padariusiam asmeniui yra skiriama pagal tam tikras procesines taisykles, kurias nustato Lietuvos Respublikos Administracinių teisės pažeidimų kodeksas (toliau – LR ATPK). Administracinių teisės pažeidimų bylų nagrinėjimą reglamentuoja įstatymas. Administracinį teisės pažeidimą (toliau – ATP) galima apibrėžti kaip priešingą teisei veiką, kuria kėsinamasi į teisės aktuose įvirtintas vertybes (nuosavybę, visuomenės saugumą, sveikatą, kitas teises ir laisves), už kurių pažeidimus įstatymuose numatyta administracinė atsakomybė. Jų gausa, įvairovė bei specifika lemia tai, jog ATP bylas nagrinėja ir atitinkamas administracines nuobaudas skiria įvairūs subjektai. LR ATPK numato, kad ATP nagrinėja apylinkių teismai, administracinės komisijos prie savivaldybių, savivaldybių seniūnijų kaimo vietovėse seniūnai, policija, valstybinės inspekcijos ir kiti LR įstatymų įgalioti asmenys.

Darbo tikslas - atskleisti nutarimų administracinėje byloje apskundimo stadijos ypatumus bei esminius bruožus.

Tyrimo uždaviniai:

1. aptarti, kas turi nutarimo administracinės teisės pažeidimo byloje apskundimo teisę, apskundimo tvarka ir terminai;

2. išanalizuoti nutarimo vykdymo sustabdymą, jį apskundus;

3. aptarti skundo dėl nutarimo administracinės teisės pažeidimo byloje išnagrinėjimo terminus;Ø

4. apžvelgti šalių teises ir pareigas nagrinėjant skundą dėl nutarimo administracinės teisės pažeidimo byloje;Ø

5. aptarti galimas teismo sprendimų rūšis ir jų priėmimo pasekmes.Ø

Tyrimo metodai: literatūros šaltinių analizė.


Turinys

  • 1. NUTARIMO ADMINISTRACINĖS TEISĖS PAŽEIDIMŲ BYLOJE SAMPRATA
  • 2. NUTARIMO ADMINISTRACINIO TEISĖS PAŽEIDIMO BYLOJE PRIĖMIMO IR APSKUNDIMO TVARKA PIRMOS INSTANCIJOS TEISMUI
  • 3. NUTARIMO ADMINISTRACINIO TEISĖS PAŽEIDIMO BYLOJE APSKUNDIMAS APELIACINE TVARKA
  • IŠVADOS

Reziumė

Autorius
livis
Tipas
Referatas
Dalykas
Teisė
Kaina
€1.95
Lygis
Universitetas
Publikuotas
Lap 15, 2017
Apimtis
8 psl.
Įvertinimas

Susiję darbai

Administracinės teisės paruoštukė

Teisė Paruoštukė ssselencik
1 tema. Administr. Teisė, kaip teisės šaka. Valstybinis valdymas (siaurąją prasme) vadinamas vykdomąją veikla. Vykdomąją veiklą atlieka valstybės valdymo institucijos. Jų pagrindinė...

Administracinio teisės pažeidimo sudėtis

Teisė Referatas 2014 m. livis
Apibendrinant, galima teigti, kad administracinių teisės pažeidimų sudėtimi galima laikyti tik tokią žmogaus veiką, kai asmuo, siekdamas tikslo, kontroliuoja savo elgesį, juo išreiškia...