Administracinio teisės pažeidimo sudėtis

14 psl. / 3264 žod.

Ištrauka

ĮVADAS

Teisingumas yra valstybės pagrindas, o teisė - viena iš svarbiausių priemonių valstybės uždaviniams vykdyti. Viena iš teisės šakų yra administracinė teisė. Tai visuma teisės normų, reguliuojančių visuomeninius santykius, valstybės vykdomojoje ir tvarkomojoje veikloje.

Teisės pažeidimas – tai tokia veika, kuria yra pažeidžiami teisės reguliuojami ir saugomi visuomeniniai santykiai.

Visi teisės pažeidimai yra skirstomi į keturias savarankiškas rūšis: 1) nusikaltimus;

2) administracinės teisės pažeidimus; 3) drausmines pražangas; 4) civilinės teisės deliktus.

Už kiekvieną iš šių pažeidimų kaltiems asmenims taikoma atitinkamos rūšies teisinė atsakomybė – baudžiamoji, administracinė, drausminė ir civilinė. Administracinėn atsakomybėn yra traukiami asmenys, kurie padaro administracinius teisės pažeidimus.

Administracinis teisės pažeidimas - priešingas teisei, kaltas (tyčinis arba neatsargus) veikimas arba neveikimas, kuriuo kėsinamasi į valstybinę ar viešąją tvarką, nuosavybę, piliečių teises ir laisves, į nustatytą valdymo tvarką, už kurį įstatymai numato administracinę atsakomybę. Administracinis teisės pažeidimas, tai teisės normų reikalavimų nesilaikymas, tam tikros teisinės pareigos nevykdymas arba netinkamas jos vykdymas.

Darbo tikslas – atlikti administracinių teisės pažeidimų sudėties analizę. Šio darbo uždaviniai:

  1. apibrėžti administracinio teisės pažeidimo bei jo sudėties sąvoką;
  2. išanalizuoti svarbiausius administracinių teisės pažeidimų sudėties elementus.

Darbo objektas – administracinių teisės pažeidimų sudėtis.


Turinys

  • 1. ADMINISTRACINIS TEISĖS PAŽEIDIMAS BEI JO SUDĖTIS
  • 2. ADMINISTRACINIO TEISĖS PAŽEIDIMO OBJEKTAS
  • 3. ADMINISTRACINIO TEISĖS PAŽEIDIMO OBJEKTYVINĖ PUSĖ
  • 4. ADMINISTRACINIO TEISĖS PAŽEIDIMO SUBJEKTAS
  • 5. ADMINISTRACINIO TEISĖS PAŽEIDIMO SUBJEKTYVINĖ PUSĖ
  • IŠVADOS

Reziumė

Autorius
livis
Tipas
Referatas
Dalykas
Teisė
Kaina
€2.67
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Lap 15, 2017
Publikuotas
2014 m.
Apimtis
14 psl.

Susiję darbai

Europos Teisingumo Teismo sudėtis ir skyrimo tvarka

Teisė Referatas jenna
Europos Teisingumo teismo atsiradimas yra neatsiejamas nuo specifinės Europos Bendrijų (dabar – Europos Sąjungos) prigimties. Kiekvienoje brandžioje sistemoje bendruomenė negali sklandžiai egzistuoti be...

Apeliacijos teisė administraciniame procese

Teisė Referatas 2012 m. atide
Apeliacijos teisė užtikrina kiekvieno žmogaus teisę į teisingą teismą. Ja suteikiama galimybė teismo sprendimą peržiūrėti aukštesnės instancijos teismui. Tokiu būdu siekiama pašalinti galimas...

Administracinis procesas bei teisena

Teisė Referatas guoba
Administracinė teisė, o kartu ir administracinis procesas yra vieni iš kertinių demokratinės valstybės elementų, kadangi šių elementų dėka yra suteikiama galimybė asmeniui ginčyti...