Administracinio teisės pažeidimo sudėtis

14 psl. / 3264 žod.

Ištrauka

ĮVADAS

Teisingumas yra valstybės pagrindas, o teisė - viena iš svarbiausių priemonių valstybės uždaviniams vykdyti. Viena iš teisės šakų yra administracinė teisė. Tai visuma teisės normų, reguliuojančių visuomeninius santykius, valstybės vykdomojoje ir tvarkomojoje veikloje.

Teisės pažeidimas – tai tokia veika, kuria yra pažeidžiami teisės reguliuojami ir saugomi visuomeniniai santykiai.

Visi teisės pažeidimai yra skirstomi į keturias savarankiškas rūšis: 1) nusikaltimus;

2) administracinės teisės pažeidimus; 3) drausmines pražangas; 4) civilinės teisės deliktus.

Už kiekvieną iš šių pažeidimų kaltiems asmenims taikoma atitinkamos rūšies teisinė atsakomybė – baudžiamoji, administracinė, drausminė ir civilinė. Administracinėn atsakomybėn yra traukiami asmenys, kurie padaro administracinius teisės pažeidimus.

Administracinis teisės pažeidimas - priešingas teisei, kaltas (tyčinis arba neatsargus) veikimas arba neveikimas, kuriuo kėsinamasi į valstybinę ar viešąją tvarką, nuosavybę, piliečių teises ir laisves, į nustatytą valdymo tvarką, už kurį įstatymai numato administracinę atsakomybę. Administracinis teisės pažeidimas, tai teisės normų reikalavimų nesilaikymas, tam tikros teisinės pareigos nevykdymas arba netinkamas jos vykdymas.

Darbo tikslas – atlikti administracinių teisės pažeidimų sudėties analizę. Šio darbo uždaviniai:

  1. apibrėžti administracinio teisės pažeidimo bei jo sudėties sąvoką;
  2. išanalizuoti svarbiausius administracinių teisės pažeidimų sudėties elementus.

Darbo objektas – administracinių teisės pažeidimų sudėtis.


Turinys

  • 1. ADMINISTRACINIS TEISĖS PAŽEIDIMAS BEI JO SUDĖTIS
  • 2. ADMINISTRACINIO TEISĖS PAŽEIDIMO OBJEKTAS
  • 3. ADMINISTRACINIO TEISĖS PAŽEIDIMO OBJEKTYVINĖ PUSĖ
  • 4. ADMINISTRACINIO TEISĖS PAŽEIDIMO SUBJEKTAS
  • 5. ADMINISTRACINIO TEISĖS PAŽEIDIMO SUBJEKTYVINĖ PUSĖ
  • IŠVADOS

Reziumė

Autorius
livis
Tipas
Referatas
Dalykas
Teisė
Kaina
€2.47
Lygis
Universitetas
Publikuotas
Lap 15, 2017
Apimtis
14 psl.
Įvertinimas

Susiję darbai

Apeliacijos teisė administraciniame procese

Teisė Referatas 2012 m. atide
Apeliacijos teisė užtikrina kiekvieno žmogaus teisę į teisingą teismą. Ja suteikiama galimybė teismo sprendimą peržiūrėti aukštesnės instancijos teismui. Tokiu būdu siekiama pašalinti galimas...

Administracinis procesas bei teisena

Teisė Referatas guoba
Administracinė teisė, o kartu ir administracinis procesas yra vieni iš kertinių demokratinės valstybės elementų, kadangi šių elementų dėka yra suteikiama galimybė asmeniui ginčyti...