Europos Sąjungos išorinės sienos

9 psl. / 2141 žod.

Ištrauka

Kol Bendrijoje išlieka sienų kontrolė, tol asmenų judėjimas nebus visiškai laisvas. Europos Sąjungai (toliau – ES) panaikinus vidaus sienų kontrolę ES piliečiai gali pasirinkti šalį, kurioje nori gyventi ir dirbti. Tačiau tam, kad žmonės visapusiškai galėtų pasinaudoti šia teise, Europos Są-junga turi veiksmingai kontroliuoti savo išorines sienas. Šis darbas pavestas valstybėms, kurių valstybės sienos arba jų ruožai tapatūs su Europos Sąjungos siena. Tokios valstybės gali būti vadinamos Europos Sąjungos pasienio valstybėmis. Europos Sąjungoje vyksta ES valstybių visapusiškas bendradarbiavimas, siekiant bendromis pastangomis užtikrinti savo vidinį saugumą, taip pat bendradarbiavimas su ne ES šalimis, siekiant užkirsti kelią nelegaliai migracijai ir „tarpsieniniams“ nusikaltimams, terorizmui. Taip vykdoma bendra politika išorinių sienų apsaugos srityje. 1999 m. įsigaliojus Amsterdamo sutarčiai, didžioji šios politikos priemonių pradėta įgyvendinti vadinamomis viršvalstybinio teisinio reguliavimo priemonėmis. Tai turėjo tiesioginį poveikį Europos Sąjungos išorinių sienų apsaugos teisiniam reguliavimui bei neatsiejamai Europos Sąjungos šalių narių teisėsaugos institucijų veiklai.


Turinys

  • ĮVADAS
  • 1. EUROPOS SĄJUNGOS IŠORINIŲ SIENŲ SAMPRATA
  • 2. EUROPOS SĄJUNGOS IŠORINIŲ SIENŲ APSAUGOS PROBLEMOS
  • 2.1 Europos Sąjungos valstybių narių policijos ir valstybės sienų apsaugos tarnybų veikla
  • IŠVADOS

Reziumė

Autorius
livis
Tipas
Referatas
Dalykas
Teisė
Kaina
€2.28
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Lap 15, 2017
Publikuotas
2014 m.
Apimtis
9 psl.

Susiję darbai

Europos Sąjungos teisės šaltiniai

Teisė Referatas 2013 m. geisa
ES teisė yra tarsi tarpinė tarp įprastinių nacionalinės ir tarptautinės teisės lygmenų. Ji ne tik – kaip tarptautinė teisė – reguliuoja tarpvalstybines sutartis...

Darbo teisė Europos Sąjungoje

Teisė Referatas 2014 m. livis
Darbuotojų judėjimo laisvės normos gerokai pagerino Europos Sąjungos valstybių narių pilietybę turinčių asmenų ir jų šeimos narių galimybes naudotis teise įsidarbinti. ES darbo...