LR Valstybinė Darbo Inspekcija

7 psl. / 2276 žod.

Ištrauka

Po­rei­kis veik­ti, dirb­ti žmo­gui yra įgim­tas, ins­tink­ty­vus. Todėl darbas žmogui yra labai svarbi jo gyvenimo dalis. Darbas – tai tam tikra fizinė ir protinė veikla (fizinis, protinis, visuomeninis, pedagoginis darbas, tarnyba ar verslas). Darbas suprantamas kaip tam tikra žmonių visuomeniškai naudinga veikla, kurioje jie sąveikauja tarpusavyje, gamindami įvairias vertybes. Psichologiniu aspektu – darbas kaip individo emocijų šaltinis, kaip individo socializacijos terpė, kaip asmeninių vertybių, poreikių patenkinimas. Darbiniai santykiai padeda žmogui tobulėti tiek profesine, tiek dvasine prasme, nes tik bendraudamas su kitais, jis gali keistis, tuo keisdamas ir aplinkinius. Darbas daugiau ar mažiau laiko užpildo žmogaus gyvenimą ir išreiškia jo gyvenimo tikslą arba nuostatą. Darbas glaudžiai susijęs su mūsų gyvenimo kokybe, todėl darbo aplinka ir jo objektai turi sukelti kiek įmanoma daugiau teigiamų emocijų. Dirbdamas darbe, asmuo turi jaustis visapusiškai saugus. Visiems aiškiai suprantamas yra saugumo poreikis, kuris poreikių skalėje yra dominuojantis, todėl tiesiog būtina, kad kiekvienas mūsų turėtumėme saugias ir sveikas sąlygas dirbti, tobulėti, taip kurdami kažką naudingo tiek sau tiek kitiems. Žmogaus sauga darbe – tai teisinių, socialinių, ekonominių, techninių, higieninių ir organizacinų priemonių sistema. Kiekvienas žmogus turi teisę į saugų darbą ir sveikas darbo sąlygas. Visoje Europos Sąjungoje vis labiau pripažįstama, kad būtina gerinti darbuotojų saugos ir sveikatos standartus. Kiekvienais metais daugybė žmonių dirbdami patiria sveikatos sutrikimų yra sužeidžiami ar net žūsta. Žmonių kančios, kurias ir sukelia nelaimingi atsitikimai ir sveikatos sutrikimai, kelia susirūpinimą visiems. Patiriama ir didelių moralinių ir finansinių nuostolių. Avarijų ir nelaimingų atsitikimų skaičius vis dar išlieka didelis. Tačiau dažniausiai dėl jų būna kalti patys darbuotojai, pažeidinėjantys darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijas arba nežinantys jų reikalavimų, nesinaudoja numatytomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis ir pan. Neretai tokių nelaimių priežastimi būna ir blogai organizuotas bei nepakankamai kontroliuojamas darbas, nereguliariai arba formaliai atliekami būtini darbuotojų instruktavimai, netinkama darbo aplinka, blogai įrengtos darbo vietos, neatitinkančios reikalavimų ir kt. Visiems aišku, kad saugos, sveikatos ir gerovės klausimams turi būti skiriamas didelis dėmesys. Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos valstybinę politiką formuoja LR Seimas, leisdamas atitinkamus įstatymus, reglamentuojančius valstybės, darbdavio ir darbuotojo santykius darbe. Įstatymais nustatyta, kad poįstatyminius darbuotojų saugą ir sveikatą reglamentuojančius teisės aktus turi teisę priimti: Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija ir jai pavaldi Valstybinė darbo inspekcija. Valstybinės darbo inspekcijos (VDI) įstatymas buvo priimtas 1994 m. spalio 25 d. vėliau jis buvo papildytas. Įstatymas nustato LR Valstybinės darbo inspekcijos funkcijas, struktūrą, darbo inspektorių teises, pareigas ir atsakomybę, tikrinimo vykdymo tvarką ir darbo organizavimą. Pagrindinis Valstybinės darbo inspekcijos uždavinys - vykdyti teisės aktų, reglamentuojančių darbuotojų saugą ir sveikatą ir darbo santykių kontrolę, pažeidimų prevenciją įmonėse, kontroliuojant ir konsultuojant darbuotojus ir darbdavius.

Šio darbo tikslas – susipažinti su Valstybinės darbo inspekcijos veikla jos funkcijomis, poveikio priemonėmis ir jų efektyvumu.


Turinys

  • ĮVADAS
  • 1. LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINĖ DARBO INSPEKCIJA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS
  • 1.1. Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos misija ir funkcijos
  • 1.2. Valstybinės darbo inspekcijos inspektorių teises
  • 1.3. LR Valstybinės darbo inspekcijos informacija apie darbuotojų saugos ir sveikatos būklę, darbo santykius reglamentuojančių teisės aktų vykdymą 2011m.
  • IŠVADOS

Reziumė

Autorius
livis
Tipas
Referatas
Dalykas
Teisė
Kaina
€2.41
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Lap 15, 2017
Publikuotas
2014 m.
Apimtis
7 psl.

Susiję darbai

Anglijos valstybė ir teisė

Teisė Kursinis darbas ziogas
Siekdama suvokti, kodėl Anglijoje yra susiklosčiusi būtent tokia teisinė padėtis, bei norėdama išanalizuoti jos ištakas, pasirinkau tokią savo kursinio darbo temą – „Anglijos...

Kolektyvinių darbo ginčų samprata

Teisė Referatas vikaand
Dėl daugybės įstatymų, reguliavusių atskiras darbo santykių sritis, daugelis darbo teisės normų nebuvo suderintos tarpusavyje, o tokiame darbo teisinių santykių reglamentavime buvo daug...

Nediskriminavimo principo įgyvendinimas darbo teisėje

Teisė Kursinis darbas 2017 m. andrijamilk
Darbo įvertinimas - 10. Kursinis darbas apie nediskriminavimo principo sampratą, konkrečiai, kaip jis suprantamas darbo teisėje, kokie yra probleminiai aspektai įgyvendinant nediskriminavimo principą....