Socialiniai mokslai / Teisė

Valstybinė Visuomenės Sveikatos Priežiūros Tarnyba

0 atsiliepimų
Autorius:

    Visuomenės sveikata – tai fizinė ir dvasinė gerovė. Gera visuomenės sveikata yra valstybės stabilumo ir ekonominės gerovės pagrindas. Sveikata ir visuomenė tarpusavyje labai glaudžiai susijusios: visuomenės raida priklauso nuo jos sveikatos, o sveikata – nuo visuomenės raidos, todėl visais laikais vienas svarbiausių uždavinių buvo ir tebėra – išvengti ligų ir išsaugoti sveikatą. Amerikos visuomenės sveikatos ekspertas, profesorius A.C.E. Winslow teigė, kad visuomenės sveikata, tai mokslas ir menas organizuotomis pastangomis išvengti ligų, prailginti gyvenimą bei sustiprinti fizinę ir psichinę sveikatą, rūpinantis aplinkos sauga, kontroliuojant infekcines ligas, mokant individualios higienos, organizuojant medicinos bei slaugos tarnybas, anksti diagnozuojant ir gydant ligas, plečiant, tobulinant socialines tarnybas, garantuojančias, kad kiekvieno individo gyvenimo standartai sudarytų jam galimybes palaikyti sveikatą ir ilgą gyvenimą. Nepakankamas dėmesys visuomenės sveikatai susilpnina visuomenės sveikatos priežiūrą, jos vaidmenį ir struktūrą. Šiuolaikinis žmogus gyvena sudėtingomis sąlygomis ir aplinkoje. Žmogaus sveikatą lemia daugelis faktorių. Lietuvoje nuolat daugėja rūkančiųjų skaičius, plinta alkoholio, narkotinių ir kitų psichotropinių medžiagų vartojimas. Pastovi žmogaus sveikatos ir išlikimo sąlyga priklauso nuo aplinkos išteklių: oro, vandens, maisto, vietovės, kurioje jis gyvena, jos socialinė ir ekonominė padėtis. Taip pat neatsiejamas ir žmogaus gyvenimo būdas, galimybė gauti tinkamą sveikatos priežiūrą. Norint didinti, palaikyti ir stiprinti asmens, visuomenės sveikatos priežiūrą, apsaugoti ir užkirsti galimiems pavojams kelią, imamasi įvairių veiksmų, tai įvardijama kaip sveikatinimo veikla. Visuomenės sveikatos stiprinimas – valstybės institucijų, savivaldos vykdomųjų institucijų, kitų juridinių ir fizinių asmenų įgyvendinamos organizacinės, teisinės, socialinės ir ekonominės priemonės, kurios padeda gausinti bei racionaliau naudoti sveikatos priežiūros išteklius, formuoti visuomenės sveikatos problemų sprendimo socialinės kontrolės sistemą, skatina visuomenės dalyvavimą formuojant valstybės ir savivaldybių sveikatos politiką, padeda kurti sveiką aplinką, skatina žmones gyventi sveikai ir didina sveikos gyvensenos motyvacijos efektyvumą, skatina sveikatos draudimo organizacijas ir asmens sveikatos priežiūros įstaigas orientuotis į ekonomiškai efektyvesnes sveikatinimo priemones, grindžiamas ligų profilaktika. Sveikatinimo veiklos rūšis ir reikalavimus ją vykdantiems subjektams nustato Sveikatos apsaugos ministerija. 2000 m. gegužės 15 d. Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) įsteigė Valstybinę visuomenės sveikatos priežiūros tarnybą prie Sveikatos apsaugos ministerijos.

Šio darbo tikslas – susipažinti su šios tarnybos kontrolės vykdymo funkcijomis, poveikio priemonėmis, efektyvumu.

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
2340 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

  • ĮVADAS
  • 1. VALSTYBINĖ VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS TARNYBA PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS
  • 1.1. Valstybinė visuomenės sveikatos saugos kontrolė.
  • 1.2. Užkrečiamųjų ligų profilaktika ir kontrolė.
  • 1.3. Visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimus atitinkančios aplinkos užtikrinimas.
  • 1.4. Vartotojų teisių gynimas visuomenės sveikatos saugos ir paslaugų kokybės požiūriu.
  • 1.5. Licencijuojamos visuomenes sveikatos priežiūros veiklos kontrolė.
  • IŠVADOS

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Lietuvos Respublikos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos raida ir tolesnio vystymo perspektyvos
Diplominis darbas Lietuvos Respublikos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos raida ir tolesnio vystymo perspektyvos

Maisto sauga – viena iš labiausiai aptariamų šiuolaikinių problemų. Nuo praėjusio šimtmečio šešiasdešimtųjų metų Europos [...]

Socialinio darbuotojo, teikiančio socialines paslaugas sveikatos priežiūros įstaigoje, funkcijų analizė
Diplominis darbas Socialinio darbuotojo, teikiančio socialines paslaugas sveikatos priežiūros įstaigoje, funkcijų analizė

Tyrimo tikslas: Išanalizuoti socialinio darbuotojo, teikiančio socialines paslaugas sveikatos priežiūros įstaigoje, funkcijas ir jų vykdymo [...]

Psichikos sveikata ir jos priežiūra: seksualumas
Referatas Psichikos sveikata ir jos priežiūra: seksualumas

Ilgus metus seksualumas buvo laikomas itin asmenišku reikalu. Tačiau seksualumo idėjos stipriai kinta. Dabar seksualumas [...]

Tarnybinių nuobaudų statutiniams valstybės tarnautojams skyrimo teisinis reglamentavimas ir ypatumai
Diplominis darbas Tarnybinių nuobaudų statutiniams valstybės tarnautojams skyrimo teisinis reglamentavimas ir ypatumai

                      Tarnybinės atsakomybės institutas yra vienas [...]

Visuomenės sveikata
Referatas Visuomenės sveikata

Kultūra - funkcionaliai naudingų elgesio ir veiklos formų sistema, funkcionuojanti visuomenėje egzistuojančių vertybių, normų ir [...]

Administracinė ir baudžiamoji atsakomybė, taikoma valstybės tarnautojams
Referatas Administracinė ir baudžiamoji atsakomybė, taikoma valstybės tarnautojams

Savo darbe pakalbėsiu apie valstybės tarnautojų baudžiamąją ir administracinę atsakomybe. Tai yra mano nuomone itin [...]

Valstybės tarnautojas
Referatas Valstybės tarnautojas

Valstybės tarnyba – teisinių santykių, atsirandančių įgijus valstybės tarnautojo statusą, jam pasikeitus ar jį [...]

Valstybės tarnautojo pareigybės aprašymas ir jo analizė
Referatas Valstybės tarnautojo pareigybės aprašymas ir jo analizė

Darbo tikslas – aptarti karjeros valstybės tarnautojo – vyriausiojo veterinarijos gydytojo-inspektoriaus pareigybės aprašymą ir jį [...]

Valstybės tarnautojo etika: piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi
Referatas Valstybės tarnautojo etika: piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi

Piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi, dokumentų klastojimas bei kitos etikos problemos yra dažna problema valstybės tarnyboje. Savo [...]

Valstybės tarnautojų vaidmuo po naujosios viešosios vadybos reformų įvedimo
Konspektas Valstybės tarnautojų vaidmuo po naujosios viešosios vadybos reformų įvedimo

Konspekte pateikiamas valstybės tarnautojų vaidmens ir darbo funkcijų bei veiklos pasikeitimai, reformavus viešąjį sektorių.

Valstybės tarnautojų teisės, pareigos ir ribojimai
Referatas Valstybės tarnautojų teisės, pareigos ir ribojimai

Valstybės tarnyba - teisinių santykių, atsirandančių įgijus valstybės tarnautojo statusą, jam pasikeitus ar jį praradus [...]

Valstybės tarnautojo pareigybės aprašymas ir jo analizė
Referatas Valstybės tarnautojo pareigybės aprašymas ir jo analizė

Įvadas      Vis sparčiau politiškai, ekonomiškai ir kultūriškai modernėjant visuomenei, sparčiau auga  valstybės tarnautojų vaidmuo. Valstybės [...]

Valstybės tarnautojo tarnybinės veiklos vertinimas
Referatas Valstybės tarnautojo tarnybinės veiklos vertinimas

Valstybės tarnautojo tarnybinė veikla vertinama kiekvienais metais, jeigu valstybės tarnautojas ne trumpiau kaip 6 mėnesius [...]

Valstybės tarnautojų darbo užmokesčio ir kitų išmokų teisinis reglamentavimas
Prezentacija Valstybės tarnautojų darbo užmokesčio ir kitų išmokų teisinis reglamentavimas

1. Valstybės tarnautojų rūšys 2. Darbo užmokestis 3. Pareiginė alga 4. Priedai 5. Priemokos 6. Išeitinės išmokos 7. Kitos garantijos 8. Išvados 9.

Valstybės tarnautojų pareigybių aprašymo specifika
Referatas Valstybės tarnautojų pareigybių aprašymo specifika

Valstybių biurokratiniai aparatai bei valdžios institucijų vidinės struktūros dažnai yra sudėtingos, išplėstos ir su daugybe [...]