Valstybinė Visuomenės Sveikatos Priežiūros Tarnyba

7 psl. / 2340 žod.

Ištrauka

Visuomenės sveikata – tai fizinė ir dvasinė gerovė. Gera visuomenės sveikata yra valstybės stabilumo ir ekonominės gerovės pagrindas. Sveikata ir visuomenė tarpusavyje labai glaudžiai susijusios: visuomenės raida priklauso nuo jos sveikatos, o sveikata – nuo visuomenės raidos, todėl visais laikais vienas svarbiausių uždavinių buvo ir tebėra – išvengti ligų ir išsaugoti sveikatą. Amerikos visuomenės sveikatos ekspertas, profesorius A.C.E. Winslow teigė, kad visuomenės sveikata, tai mokslas ir menas organizuotomis pastangomis išvengti ligų, prailginti gyvenimą bei sustiprinti fizinę ir psichinę sveikatą, rūpinantis aplinkos sauga, kontroliuojant infekcines ligas, mokant individualios higienos, organizuojant medicinos bei slaugos tarnybas, anksti diagnozuojant ir gydant ligas, plečiant, tobulinant socialines tarnybas, garantuojančias, kad kiekvieno individo gyvenimo standartai sudarytų jam galimybes palaikyti sveikatą ir ilgą gyvenimą. Nepakankamas dėmesys visuomenės sveikatai susilpnina visuomenės sveikatos priežiūrą, jos vaidmenį ir struktūrą. Šiuolaikinis žmogus gyvena sudėtingomis sąlygomis ir aplinkoje. Žmogaus sveikatą lemia daugelis faktorių. Lietuvoje nuolat daugėja rūkančiųjų skaičius, plinta alkoholio, narkotinių ir kitų psichotropinių medžiagų vartojimas. Pastovi žmogaus sveikatos ir išlikimo sąlyga priklauso nuo aplinkos išteklių: oro, vandens, maisto, vietovės, kurioje jis gyvena, jos socialinė ir ekonominė padėtis. Taip pat neatsiejamas ir žmogaus gyvenimo būdas, galimybė gauti tinkamą sveikatos priežiūrą. Norint didinti, palaikyti ir stiprinti asmens, visuomenės sveikatos priežiūrą, apsaugoti ir užkirsti galimiems pavojams kelią, imamasi įvairių veiksmų, tai įvardijama kaip sveikatinimo veikla. Visuomenės sveikatos stiprinimas – valstybės institucijų, savivaldos vykdomųjų institucijų, kitų juridinių ir fizinių asmenų įgyvendinamos organizacinės, teisinės, socialinės ir ekonominės priemonės, kurios padeda gausinti bei racionaliau naudoti sveikatos priežiūros išteklius, formuoti visuomenės sveikatos problemų sprendimo socialinės kontrolės sistemą, skatina visuomenės dalyvavimą formuojant valstybės ir savivaldybių sveikatos politiką, padeda kurti sveiką aplinką, skatina žmones gyventi sveikai ir didina sveikos gyvensenos motyvacijos efektyvumą, skatina sveikatos draudimo organizacijas ir asmens sveikatos priežiūros įstaigas orientuotis į ekonomiškai efektyvesnes sveikatinimo priemones, grindžiamas ligų profilaktika. Sveikatinimo veiklos rūšis ir reikalavimus ją vykdantiems subjektams nustato Sveikatos apsaugos ministerija. 2000 m. gegužės 15 d. Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) įsteigė Valstybinę visuomenės sveikatos priežiūros tarnybą prie Sveikatos apsaugos ministerijos.

Šio darbo tikslas – susipažinti su šios tarnybos kontrolės vykdymo funkcijomis, poveikio priemonėmis, efektyvumu.


Turinys

  • ĮVADAS
  • 1. VALSTYBINĖ VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS TARNYBA PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS
  • 1.1. Valstybinė visuomenės sveikatos saugos kontrolė.
  • 1.2. Užkrečiamųjų ligų profilaktika ir kontrolė.
  • 1.3. Visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimus atitinkančios aplinkos užtikrinimas.
  • 1.4. Vartotojų teisių gynimas visuomenės sveikatos saugos ir paslaugų kokybės požiūriu.
  • 1.5. Licencijuojamos visuomenes sveikatos priežiūros veiklos kontrolė.
  • IŠVADOS

Reziumė

Autorius
livis
Tipas
Referatas
Dalykas
Teisė
Kaina
€2.41
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Lap 15, 2017
Publikuotas
2014 m.
Apimtis
7 psl.

Susiję darbai

Anglijos valstybė ir teisė

Teisė Kursinis darbas ziogas
Siekdama suvokti, kodėl Anglijoje yra susiklosčiusi būtent tokia teisinė padėtis, bei norėdama išanalizuoti jos ištakas, pasirinkau tokią savo kursinio darbo temą – „Anglijos...

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba

Teisė Referatas bigis
Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba – savarankiška, Seimui atskaitinga kontrolės (priežiūros) institucija, kurios veikla finansuojama iš valstybės biudžeto. Šią instituciją įsteigti Seimą įgalina LR...

Mokesčiai ir valstybės rinkliava

Teisė Referatas 2014 m. livis
Reikia pastebėti, kad skirtingai nei juridinis asmuo, fizinis asmuo, priklausomai nuo vykdomos veiklos, moka ne visus 25 išvardintus mokesčius.