Socialiniai mokslai / Pedagogika

Klausos sutrikimų turinčių mokinių mokymas lietuvių kalbos

0 atsiliepimų
Autorius:

Bendrojo išsilavinimo standartuose (Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklos bendrosios programos ir išsilavinimo standartai,2003) sakoma, kad pagrindinis gimtosios kalbos tikslas – išugdyti asmens komunikacinę kompetenciją. Komunikacinė kompetencija čia suprantama kaip gebėjimas suvokti ir interpretuoti mintis, jausmus, faktus raštu ir žodžiu įvairiuose socialiniuose kontekstuose.

N.Bankauskienė, (2006, p.10) remdamasi bendraisiais išsilavinimo standartais sako, kad mokant gimtosios kalbos siekiama ugdyti kalbinį mąstymą, gebėti vartoti įvairias rašytinės ir sakytinės kalbos formas, suvokiant rašymo ir kalbėjimo aplinkybes, estetinę kalbos funkciją; suprasti, kad gimtoji kalba  yra tautos ir kultūros pamatas, suvokti jos tradicijas ir gebėti kūrybingai jas plėtoti.

Dirbant su klausos sutrikimų turinčiais vaikais susiduriame ne tik su kurtumo ar neprigirdėjimo problema, bet ir klausos sutrikimo daroma įtaka kalbai ir jos išsivystymui. Mokykloje vaikai mokosi lietuvių kalbos kaip pagrindinės komunikacijos priemonės, sąlygojančios mąstymą. Tačiau dažnai vaikai pradedami mokyti per vėlai, t.y. nėra gavę specialaus ikimokyklinio paruošimo ir šis „pavėlavimas“ tampa rimtu trukdžiu mokantis kalbos per visą mokymosi laikotarpį. Pasak surdopedagogės L.Morkevičienės (1997) sutrikusios klausos vaikui mokantis lietuvių kalbos tenka trigubas krūvis:tuo pačiu jis mokosi suprasti kalbą, kalbėti ir įgyti kalbos sistemos pagrindus. Todėl svarbiausias lietuvių kalbos ugdymo kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centre tikslasasmens su klausos sutrikimais lingvistinė, komunikacinė ir kultūrinė kompetencija. Mokydama vaikus lietuvių kalbos remiuosi bendraisiais išsilavinimo standartais ir siekiu, kad vaikai žinotų kalbos sistemos pagrindus, išmoktų taisyklingos rašybos ir skyrybos, išmoktų taisyklingos tarties pagal savo galimybes, suprastų kalbos reikšmę asmens, tautos, žmonijos atžvilgiu, suprastų kalbos visuomeninę, kultūrinę prasmę, suvoktų, kad kalba yra tautos kultūros pamatas, gebėtų naudotis kalba kaip pagrindine komunikacijos priemone ir gebėtų ja remtis mokantis kitų dalykų.

 

 

 1. Tikslų ir turinio matrica pagal Bloom‘o taksonomiją.

Anot L.Šiaučiukėnienės ir N.Stankevičienės (2005, p.50), mokymo tikslai glaudžiai susiję su ugdymo tikslais, padeda juos realizuoti, naudojant įvairias didaktines priemones, mokymo turinį ir jo įsisavinimo metodiką.

1956 m. Bloom‘as pasiūlė ugdymo tikslų taksonomiją, kurioje sistemiškai suklasifikavo tikslus pagal svarbą. Jo ugdymo tikslų taksonomija suskirstyta į tris sritis:

 • Pažinimo tikslai, kurie susiję su žinojimu, supratimu, atpažinimu, mąstymu, vertinimu.
 • Emociniai – susiję su jausmais, nuostatomis.
 • Psichomotoriniai – paremti veiksmo būdais.

Jungdamas veiklą ir turinį, pažintiniams tikslams Bloom‘as sudarė mokymo tikslų matricą:

 • Žinios (atgaminti,atpažinti, išmokti, nustatyti, apibrėžti).
 • Supratimas (išversti, pakeisti, pasakyti savais žodžiais ir pan.).
 • Pritaikymas (apibendrinti, parinkti, išrutulioti, suorganizuoti, taikyti, klasifikuoti).
 • Analizė (atskirti, aptikti, klasifikuoti, išplėsti, palyginti ir pan.).
 • Sintezė (rašyti, papasakoti, sudaryti, perduoti, sukurti, suformuluoti išvadas).
 • Įvertinimas (susidaryti nuomonę, patvirtinti, įvertinti,nutarti, refleksuoti).

 

 

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
4225 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • 1.Lietuvių mokymo tikslas.
 • 2. Tikslų ir turinio matrica pagal Bloom‘o taksonomiją.
 • 3. Mokymo metodų taikymas.
 • 4. Lietuvių kalbos pamokos planas 6a klasei.
 • 5. Mokytojo ir mokinio veiklos ryšys pamokoje.
 • 6.Netradiciniai mokymo metodai.
 • 7. Kokius mokymosi metodus naudoja klausos sutrikimą turintys mokiniai mokydamiesi lietuvių kalbos.
 • 8. Vertinimo procesas.
 • 9.Literatūros sąrašas

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Mokymosi sunkumai, iškylantys specifinių pažinimo sutrikimų turintiems vaikams, atliekantiems užduotis 6 klasės lietuvių kalbos I ir II dalies pratybų sąsiuviniuose
Referatas Mokymosi sunkumai, iškylantys specifinių pažinimo sutrikimų turintiems vaikams, atliekantiems užduotis 6 klasės lietuvių kalbos I ir II dalies pratybų sąsiuviniuose

Mūsų mokyklose, kur vyrauja mokomosios medžiagos įsiminimas ir atgaminimas, o ne mąstymas, problemų sprendimas, toks [...]

Kaip aš galėčiau padėti klausos sutikimą turintiems VI klasės mokiniams išmokti kalbos dalių derinimą (pedagoginės veiklos tobulinimo tyrimo pagrindu)
Diplominis darbas Kaip aš galėčiau padėti klausos sutikimą turintiems VI klasės mokiniams išmokti kalbos dalių derinimą (pedagoginės veiklos tobulinimo tyrimo pagrindu)

XXIa. visuomenė įžengė į žinių amžių, kuriame mokymasis visą gyvenimą tampa būtinybe. Pats terminas ,,žinių [...]

„Mokinių, turinčių klausos sutrikimą, socialiniai (emociniai) įgūdžiai
Kursinis darbas „Mokinių, turinčių klausos sutrikimą, socialiniai (emociniai) įgūdžiai

Įvadas   Tyrimo aktualumas. Pastaruoju metu vis dažniau kalbama apie socialinį emocinį ugdymą, kuris laikomas viena veiksmingiausių [...]

Veiksniai, lemiantys anglų kalbos mokymo ir mokymosi sėkmės ir nesėkmės: mokytojų ir mokinių nuomonė
Kursinis darbas Veiksniai, lemiantys anglų kalbos mokymo ir mokymosi sėkmės ir nesėkmės: mokytojų ir mokinių nuomonė

Aktualumas. Žinių visuomenė, padidėjęs konkurencingumas bei informacijos srautas skatina žmogų ugdytis nuo pat [...]

Jaunesnio mokyklinio amžiaus vaikų psichinės raidos ypatumai ir jų svarba lietuvių kalbos mokymo (si) procese
Kursinis darbas Jaunesnio mokyklinio amžiaus vaikų psichinės raidos ypatumai ir jų svarba lietuvių kalbos mokymo (si) procese

Vienas svarbiausių švietimo reformos tikslų – ugdyti savarankišką, savimi pasitikinčią, kūrybingą asmenybę. Žmogus į pasaulį [...]

Aktyviųjų mokymo(si) metodų taikymo ypatumai lietuvių kalbos pamokose
Diplominis darbas Aktyviųjų mokymo(si) metodų taikymo ypatumai lietuvių kalbos pamokose

             Temos aktualumas. Lietuvių kalbos vidurinio ugdymo programoje (2009) akcentuojama, kad “mokytojas supranta mokymo metodo [...]

Paauglių, turinčių elgesio sutrikimų, prisitaikymas bendrojo lavinimo mokyklose
Referatas Paauglių, turinčių elgesio sutrikimų, prisitaikymas bendrojo lavinimo mokyklose

Paauglystė- labai svarbus laikotarpis žmogaus gyvenime. Pereinamasis amžius, kai iš vaiko tampama suaugusiuoju – tai [...]

Kalbėjimo ir kalbos sutrikimų turinčių vaikų ugdymo aspektai
Referatas Kalbėjimo ir kalbos sutrikimų turinčių vaikų ugdymo aspektai

  Kalba – žmogaus turtas. Kalba yra svarbiausia žmonių bendravimo priemonė. Be jos negali būti [...]

Mokinių pažinimo kompetencijos ugdymo (si) galimybės 9-10-os klasės biologijos mokymosi priemonių turinyje IKT pagrindu: vadovėlių ir užduočių sąsiuvinių aspektas
Diplominis darbas Mokinių pažinimo kompetencijos ugdymo (si) galimybės 9-10-os klasės biologijos mokymosi priemonių turinyje IKT pagrindu: vadovėlių ir užduočių sąsiuvinių aspektas

Vienas iš šiuolaikinės visuomenės iššūkių – nuolatinė žinių kaita ir gebėjimas tas žinias pritaikyti praktiškai.

Autizmo sutrikimą turinčių vaikų ugdymo ypatumai
Referatas Autizmo sutrikimą turinčių vaikų ugdymo ypatumai

Darbe išsamiai apžvelgiamas autizmo reiškinys - apibūdinamas sutrikimas, jo paplitimas, priežastys, išreištumo skirtumai, diagnostika. Pristatomi [...]

Lietuvių kalbos galima mokytis įdomiai ir šiuolaikiškai. Remdamiesi kompiuterinėmis mokomosiomis priemonėmis pritarkite šiai minčiai arba ją paneikite
Rašinys Lietuvių kalbos galima mokytis įdomiai ir šiuolaikiškai. Remdamiesi kompiuterinėmis mokomosiomis priemonėmis pritarkite šiai minčiai arba ją paneikite

Žmogaus tautinis identitetas formuoja žmogaus pasaulėžiurą, jo tapatybę, priskiria vienai ar kitai tautinei bendruomenei. Kalba [...]

Tiriamasis darbas „kaip keičiasi požiūris į mokytoją, mokyklą ir mokinį lietuvių literatūroje“
Tyrimas Tiriamasis darbas „kaip keičiasi požiūris į mokytoją, mokyklą ir mokinį lietuvių literatūroje“

Tarybiniais laikais (sovietmečiu) mokyklos stereotipas pasikeitė. Atsirado drąsių rašytojų, kurie, rašydami apie pedagogus ir mokinius [...]

Asmenų turinčių fizinę negalią mokymosi prieinamumas
Diplominis darbas Asmenų turinčių fizinę negalią mokymosi prieinamumas

Lietuvoje šiuo metu vyksta esminiai socialinės ir kultūrinės raidos procesai, o pasaulio pažangiosios visuomenės dalis [...]