Ekspedicinių įmonių veiklos analizė

18 psl. / 4237 žod.

Ištrauka

Ekspeditorius - krovinio savininko įgaliotas asmuo, turintis atlikti visus veiksmus, susijusius su krovinio gabenimu. Jis užsako krovinio gabenimo, krovos darbų paslaugas. Jo uždavinys - organizuoti sklandų krovinio gabenimą orientuojantis į kliento pageidaujamą kainą.


Temos aktualumas. Efektyviai dirbantis transportas – fundamentalus veiksnys, sąlygojantis vis didėjantį užimtumą, ekonominį augimą bei globalią prekybą. Pastaruoju metu Lietuvai pavyko gerokai padidinti pervežimų jūra ir infrastruktūros potencialą, sėkmingai integruoti nacionalines transporto struktūras į Europos transporto paslaugų rinką. Transporto tinklas yra ypač svarbus Europos bendrosios rinkos atžvilgiu, skatina įmonių konkurencingumą ir rinkos pokyčius. 2004 metais Lietuvai integravusis į Europos Sąjungą svarbu tapo ne tik sukurti efektyvią, lanksčią ir saugią transporto sistemą, bet ir skatinti šios rinkos dalyvių konkurencingumą, vaidmenų svarbą, kurie yra svarbūs socialiniu ir ekonominiu aspektu.


Kiekvienai įmonei, ypač transporto srities įmonei, aktualu minėtus klausimus derinti su esama situacija, konkrečia rinka ar preke, ekonominiais pokyčiais. Dabartinėmis verslo sąlygomis ekspedicinei įmonei aktualiu tampa išlikimo ir išsilaikymo rinkoje klausimas, nes dėl sudėtingų ir dinamiškų verslo aplinkos pokyčių įmonės veikla dažnai tampa sunkiai prognozuojama ir vis labiau neapibrėžta, todėl vis svarbesnė tampa veiklos organizavimo svarba. Būtent šių sprendimų efektyvumo priklauso bendra įmonės veikla, jos rezultatai ir tęstinumas: tai labai svarbūs momentai įmonėje, nuo kurių parinkimo tikslumo ir tinkamumo konkrečiai įmonei priklauso tolimesnė jos sėkmė.


Temos problema, teorinė ir praktinė nauda. Didelė dalis verslo sprendimų dažnai priimami ir įgyvendinami neturint pakankamai išsamios informacijos ne tik apie tolesnę perspektyvą, bet ir apie rytdieną. Tokiomis neapibrėžtumo sąlygomis neišvengiamos įmonių krizės, susijusios su jų veiklos sąstingiu ar net bankrotu. Moksliniuose šaltiniuose mažai skiriama dėmesio efektyviam ekspedicinių įmonių veiklos organizavimui kintant ekonomikos ciklams, vis sparčiau įtakojant globalizacijos ir internacionalizacijos procesams.


Darbo objektas – ekspedicinės įmonės.


Darbo tikslas – išanalizuoti ir įvertinti ekspedicijos tarptautiniuose pervežimuose organizavimo ypatumus.


Tikslui pasiekti iškelti tokie darbo uždaviniai:
 1. Pateikti tarptautinių krovinių pervežimo ekonominius ir organizacinius aspektus.
 2. Išanalizuoti tarptautinių pervežimų organizavimo teisinio reglamentavimo problematiką.
Darbo metodai: mokslinės literatūros, norminių teisės aktų sisteminė analizė, lyginamoji analizė, sintezė, dedukcija.


Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. EKSPEDITORIAUS SĄVOKOS TEORINĖ ANALIZĖ4
 • 2. EKSPEDICINĖS ĮMONĖS KROVINIŲ PERVEŽIMO ORGANIZAVIMAS7
 • 2.1. Teisinio reglamentavimo ir organizavimo analizė7
 • 2.2. Lietuvos ekspedicinių įmonių veiklos tarptautiniuose krovinių vežimuose analizė9
 • 2.2.1. Ekspedicinės įmonės sutarčių ypatumai9
 • 2.2.2. Važtaraščio ryšys su sutartimi11
 • 2.2.3. Ekspeditoriaus kompetencija ir atsakomybės ribos12
 • IŠVADOS15
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS16

Reziumė

Autorius
salvete
Tipas
Referatas
Dalykas
Vadyba
Kaina
€2.80
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Lap 18, 2017
Publikuotas
2014 m.
Apimtis
18 psl.

Susiję darbai

AB „TEO“ veiklos analizė

Vadyba Referatas 2012 m. dagne125
Tyrimo tikslas Surinkti duomenis susijusius su AB „TEO“ įmone, juos susisteminti ir atlikti su įmonės AB „TEO“ veikla susijusių rodiklių 2008 – 2011...

Kauno apskrities policijos įstaigų veiklos analizė

Vadyba Referatas debesiux
Šiame darbe bandysiu apžvelgti Kauno apskrities policijos įstaigų veiklos organizavimą, jo ypatumus, vadovų valdymo būdingiausius bruožus, darbuotojų ir darbdavių tarpusavio santykius, veiksnius darančius...

Turizmo įmonių personalo analizė Lietuvoje

Vadyba Kursinis darbas 2012 m. rasa13
Temos aktualumas. Viena labiausiai išplėtotų ir sparčiausiai augančių ūkio šakų pasaulyje yra turizmas, kuris tapo neatsiejama modernaus gyvenimo dalimi. Augant turistinių paslaugų pasiūlai,...