Inovacijų reikšmė organizacijos veiklos rezultatams ir plėtrai

14 psl. / 3018 žod.

Ištrauka

Šiandien inovacijos sąvoka vis dažniau vartojama versle, pramonėje, turizmo sektoriuje bei daugelyje kitų gyvenimiškų sferų. Inovacija laikoma būtinu verslumo elementu ir pagrindiniu organizacijos sėkmės rodikliu.

Inovacijos verslo įmonėse ir organizacijose – vis labiau populiarėjanti mokslinių tyrimų tema, nes jos neabejotinai yra kritinė bet kokio dinaminio požiūrio į verslo strategiją dimensija, kadangi dėl inovacijų įmonės gali įgyti ir apginti savo konkurencinius pranašumus

Daugelyje organizacijų inovacijų diegimo procesas vis dar yra vidinis procesas, kuriam būdingas glaudaus bendradarbiavimo ir pasitikėjimo formavimas. Šiame darbe bus bandoma įrodyti, kad sėkmingas inovacijų pritaikymas yra dvilypis procesas, nes jam įtakos turi ir vidiniai, ir išoriniai veiksniai.

Darbo problema. Ne visada gebama tikslingai panaudoti inovacijas, gali trūkti supratimo ir pritaikymo galimybių.

Darbo objektas. Inovacijos ir jų pritaikymas organizacijose.

Darbo tikslas. Išanalizuoti inovacijų reikšmę organizacijoms, jų plėtrai ir veiklos rezultatams.

Darbo uždaviniai:

 1. Apžvelgti inovacijos sampratą.
 2. Aptarti inovacinės veiklos klasifikaciją.
 3. Įvardinti inovacijas lemiančius veiksnius ir sąlygas.
 4. Įvertinti inovacinės veiklos tikslus ir iššūkius.
 5. Apžvelgti Europos Sąjungos ir Lietuvos situaciją inovacijų diegimo klausimais.

Darbo tyrimo metodai. Mokslinės literatūros apžvalga, lyginamoji analizė, sintezė, dedukcija.


Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. INOVACIJOS SAMPRATA4
 • 2. INOVACIJŲ KLASIFIKACIJA5
 • 3. INOVACIJAS LEMIANTYS VEIKSNIAI IR PRITAIKYMO SĄLYGOS7
 • 4. INOVACIJŲ DIEGIMO TIKSLAI IR IŠŠŪKIAI10
 • 5. EUROPOS SĄJUNGOS POLITIKA11
 • 6. LIETUVOS PADĖTIS12
 • IŠVADOS14
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS15

Reziumė

Autorius
salvete
Tipas
Referatas
Dalykas
Vadyba
Kaina
€2.54
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Lap 18, 2017
Publikuotas
2014 m.
Apimtis
14 psl.

Susiję darbai

Kokybės vadybos įtaka organizacijos rezultatams

Vadyba Kursinis darbas jurgute
Jeigu verslo įmonė nori gyvuoti rinkos konkurencijos sąlygomis ir stiprėti, tai turi vadovautis kokybės vadybos filosofija, kurios tikslas geriau patenkinti vartotojų poreikius. Kokybė...

UAB „Žemeda“ veiklos plėtra

Vadyba Kursinis darbas 2008 m. vaivulis
Šiandieninės globalios konkurencijos sąlygomis pagrindinis bet kurios organizacijos tikslas yra nenutrūkstamas pelningas veiklos tęstinumas ilgalaikėje perspektyvoje. Atsižvelgiant į tai, ypač svarbia laikoma organizaciją...

Apmokestinimo įtaka verslo subjektų veiklos rezultatams

Vadyba Kursinis darbas 2008 m. dowile_s
Atitinkamais mokesčiais apmokestinamos verslo sukurtos pajamos (pelnas) ir pridėtinė vertė, samdomiems darbuotojams išmokėtas darbo užmokestis, akcininkų gauti dividendai, įsigytas nekilnojamasis turtas ir pan....

Inovacijų valdymas "Twitch" organizacijoje

Vadyba Referatas 2019 m. grazigrazi
Inovacija - tai “atnaujinimas” arba “naujo pavidalo suteikimas esančiam daiktui. Gyvenant kompiuterizacijos pasaulyje, ypač svarbu suvokti, kad keičiasi ne tik daiktai, bet ir...