Inovacijų reikšmė organizacijos veiklos rezultatams ir plėtrai

14 psl. / 3018 žod.

Ištrauka

Šiandien inovacijos sąvoka vis dažniau vartojama versle, pramonėje, turizmo sektoriuje bei daugelyje kitų gyvenimiškų sferų. Inovacija laikoma būtinu verslumo elementu ir pagrindiniu organizacijos sėkmės rodikliu.

Inovacijos verslo įmonėse ir organizacijose – vis labiau populiarėjanti mokslinių tyrimų tema, nes jos neabejotinai yra kritinė bet kokio dinaminio požiūrio į verslo strategiją dimensija, kadangi dėl inovacijų įmonės gali įgyti ir apginti savo konkurencinius pranašumus

Daugelyje organizacijų inovacijų diegimo procesas vis dar yra vidinis procesas, kuriam būdingas glaudaus bendradarbiavimo ir pasitikėjimo formavimas. Šiame darbe bus bandoma įrodyti, kad sėkmingas inovacijų pritaikymas yra dvilypis procesas, nes jam įtakos turi ir vidiniai, ir išoriniai veiksniai.

Darbo problema. Ne visada gebama tikslingai panaudoti inovacijas, gali trūkti supratimo ir pritaikymo galimybių.

Darbo objektas. Inovacijos ir jų pritaikymas organizacijose.

Darbo tikslas. Išanalizuoti inovacijų reikšmę organizacijoms, jų plėtrai ir veiklos rezultatams.

Darbo uždaviniai:

 1. Apžvelgti inovacijos sampratą.
 2. Aptarti inovacinės veiklos klasifikaciją.
 3. Įvardinti inovacijas lemiančius veiksnius ir sąlygas.
 4. Įvertinti inovacinės veiklos tikslus ir iššūkius.
 5. Apžvelgti Europos Sąjungos ir Lietuvos situaciją inovacijų diegimo klausimais.

Darbo tyrimo metodai. Mokslinės literatūros apžvalga, lyginamoji analizė, sintezė, dedukcija.


Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. INOVACIJOS SAMPRATA4
 • 2. INOVACIJŲ KLASIFIKACIJA5
 • 3. INOVACIJAS LEMIANTYS VEIKSNIAI IR PRITAIKYMO SĄLYGOS7
 • 4. INOVACIJŲ DIEGIMO TIKSLAI IR IŠŠŪKIAI10
 • 5. EUROPOS SĄJUNGOS POLITIKA11
 • 6. LIETUVOS PADĖTIS12
 • IŠVADOS14
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS15

Reziumė

Autorius
salvete
Tipas
Referatas
Dalykas
Vadyba
Kaina
€2.54
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Lap 18, 2017
Publikuotas
2014 m.
Apimtis
14 psl.

Susiję darbai

“X” įmonės veiklos organizacija

Vadyba Kursinis darbas 2013 m. capuccino*
Temos aktualumas. Įmonės veiklos organizavimą nagrinėja įvairūs Lietuvos ir užsienio mokslininkai: Beržinskienė D. (2005); Martinkus B. (2010); Stoškus S. (2005); Stoner J.A.F. (2006);...

UAB „Žemeda“ veiklos plėtra

Vadyba Kursinis darbas 2008 m. vaivulis
Šiandieninės globalios konkurencijos sąlygomis pagrindinis bet kurios organizacijos tikslas yra nenutrūkstamas pelningas veiklos tęstinumas ilgalaikėje perspektyvoje. Atsižvelgiant į tai, ypač svarbia laikoma organizaciją...