Vadovavimo etika organizacijoje ar įmonėje

10 psl. / 2340 žod.

Ištrauka

Vienas pagrindinių šiuolaikinių organizacijų bei įmonių tikslų – išlaikyti solidžią poziciją rinkoje. Tam reikia ne tik finansinių ar technologinių išteklių, bet ir kryptingai dirbančio žmogiškojo kapitalo. Suprantama, kad bet kokiam kolektyvui būtinas vadovas, gebantis paskirus specialistus sujungti bendram tikslui ir skatinti juos siekti maksimalaus našumo. Žinoma, suburti darnią komandą yra rimtas iššūkis vadovui, kuriam būtinas ne tik ekonominės situacijos išmanymas, bet ir gebėjimas palaikyti darbui tinkamą mikroklimatą.

Organizacijų veiklos tyrimuose vienu svarbiausių aspektų tampa organizacijos kultūros etikos aspektai, apžvelgiantys tiek kolegų tarpusavio santykį, tiek vadovo santykį su darbuotojais. Skirtingo amžiaus, profesinės patirties, pažiūrų, charakterio, lyties specialistų valdymas pamažu įgauna kitokią prasmę: vadovas tampa mentoriumi ar padėjėju, padedančiu darbuotojui pasiruošti užimti numatytą poziciją ir dirbti išlaikant lojalumą organizacijos interesams. Būtent tai aptariama ir šiame darbe.

Darbo problema – vadovavimo etika susiduria su skirtingais iššūkiais.

Darbo objektas – vadovavimo etika organizacijoje ar įmonėje

Darbo tikslas – aptarti, kokia vadovavimo etika akcentuojama tyrėjų darbuose

Darbo uždaviniai:

1. Įvertinti organizacijos kultūros reikšmę.

2. Apžvelgti, kokios įtakos darbo procesui turi skirtingo amžiaus darbuotojai.

3. Aptarti lytiškumo aspektą kolektyvo darbo efektyvumui.

4. Įvardinti vadovo reikšmę organizacijai ir jos etikos palaikymui.

Darbo tyrimo metodai – mokslinės literatūros apžvalga, dedukcija, sintezė, lyginamoji analizė.


Turinys

  • ĮVADAS2
  • 1. ORGANIZACIJOS KULTŪROS ETIKA3
  • 2. SKIRTINGO AMŽIAUS DARBUOTOJŲ VERTINIMAS4
  • 3. SKIRTINGŲ LYČIŲ VERTINIMAS DARBO APLINKOJE6
  • 4. VADOVO, KAIP ASMENYBĖS, REIKŠMĖ ORGANIZACIJOS KULTŪROS ETIKAI7
  • IŠVADOS9
  • LITERATŪROS SĄRAŠAS10

Reziumė

Autorius
salvete
Tipas
Referatas
Dalykas
Vadyba
Kaina
€2.41
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Lap 19, 2017
Publikuotas
2015 m.
Apimtis
10 psl.

Susiję darbai

Vadovavimo stilių analizė įmonėje

Vadyba Kursinis darbas jurgute
Temos aktualumas. Kylant šalies išsivystymo lygiui, kuriantis naujoms organizacijoms, vadovavimo problema tampa vis aktualesnė. Esamiems ir būsimiems vadovams skiriama vis daugiau dėmesio. Tam...

Organizacijos kultūra ir etika

Vadyba Prezentacija dianaba
Organizacinė kultūra – tai bendrų vertybių, įsitikinimų ir normų sistema, suprantama ir priimtina visiems organizacijos nariams, leidžianti organizacijai kryptingai veikti, palaikoma organizacijos istorijos,...