Šiuolaikinė vaikų periodika ir literatūra

13 psl. / 3486 žod.

Ištrauka

Lietuvių literatūros enciklopedijoje vaikų literatūra apibrėžiama šitaip: „tai grožiniai, pažintiniai ir publicistiniai kūriniai vaikams. Vaikų literatūra skirstoma į ikimokyklinio, jaunesniojo, vidutiniojo ir vyresniojo mokyklinio, arba paauglystės, amžius. Ištakos – mitai, folkloras. Biblijos mitai davė pradžią sakralinei vaikų literatūrai.“[1] Taigi akivaizdu, jog vaikų literatūra apima daugelį žanrų bei porūšių. Nepaisant tokios gausybės, tikslas yra vienas – išugdyti kūrybingą, sąmoningą, pilietišką žmogų, nebijantį veikti, reikšti savo nuomonės, turintį užtikrintą socialinį statusą visuomenėje. Skaitymas iš tiesų turi didelės įtakos ugdymo procesui, ypatingai vaiko savimonės formavimosi metu.

Šio darbo tikslas – apžvelgti ir įvertinti vaikų literatūros ir periodinės spaudos ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo procese reikšmę, kokybę ir perspektyvas.

Darbe aptariama šiuolaikinės vaikų periodikos būklė, išskiriant sektinus pavyzdžius bei apibrėžiant jų specifiką. Taip pat pateikiamas vaikų suvokimas apie tai, kokia turėtų būti gera knyga. Įvertinami skaitymo skatinimo būdai bei programos, kuruojamos valstybiniu, rajoniniu bei individualiu lygmenimis, pateikiant ryškiausius aspektus ir dažniausiai taikomus metodus. Galiausiai glaustai apžvelgiama šiuolaikinės vaikų literatūros būklė, atsižvelgiant į vaikų skaitymo tendencijas ir poreikius.

[1] Lietuvių literatūros enciklopedija. Vaikų literatūra. Žiūrėta 2016 m. sausio 5 d., prieiga per internetą: http://www.literatura.lt/?s=vaik%C5%B3+literat%C5%ABra


Turinys

  • Įvadas3
  • 1. Ką galima pasakyti apie šiuolaikinės vaikų periodikos būklę?4
  • 2. Gera knyga šiandieniniam vaikui: kokia ji?5
  • 3. Kas svarbu skatinant vaiką skaityti?6
  • 4. Kokie skaitymo skatinimo būdai naudojami šiandieninėje Lietuvoje?8
  • 5. Ką galima pasakyti apie šiuolaikinės vaikų literatūros būklę?11
  • Apibendrinimas13
  • Straipsnių sąrašas14

Reziumė

Autorius
salvete
Tipas
Referatas
Dalykas
Literatūra
Kaina
€2.67
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Lap 19, 2017
Publikuotas
2015 m.
Apimtis
13 psl.

Susiję darbai

Vaiko pasaulis literatūroje

Literatūra Rašinys d0nutt
Ne tik neoromantizmo atstovai, bet ir trečiosios sovietmečio rašytojų kartos atstovai savo kūriniuose aprašė vaiko pasaulį, jo charakterio kitimą. Tai lėmė istorinės aplinkybės....