Švietimo įstaigų administravimas

11 psl. / 1872 žod.

Ištrauka

Šeima – nuo seno pripažinta vertybė, kuriai skiriamas ypatingas dėmesys privačiu, visuomeniniu ir net valstybiniu lygmenimis, taigi tai nėra tik žmonių grupė, kurios narius sieja asmeninis ryšys. Reikia pripažinti, kad tėvams kyla įvairių sunkumų ugdant atžalas, todėl būtinas bendradarbiavimas su specialistais ir atsižvelgimas į valstybės pareigūnų priimtus įstatymus, saugančius vaiko interesus ir teises. Šiame darbe tai viena iš sudedamųjų dalių, kuriai skiriamas atitinkamas dėmesys. Kaip nurodoma šiame darbe, sunkumai gali būti ir skirtingi patys savaime, ir būti skirtingai suprasti bei sprendžiami.

Labai svarbu suprasti, kokios kliūtys gali pažeisti darnią šeimos idilę, nes išsiaiškinus tai, galima imtis atitinkamų prevencijos priemonių norimų santykių užtikrinimui. Remiantis skirtingų autorių ir tyrėjų duomenimis, darbe siekiama apžvelgti vaikų ir tėvų bendravimo ypatumus bei reikšmę bręstančiai asmenybei, kuri iš šeimos perima ir vertybes, ir pasaulėžiūrą, ir gebėjimą veikti susiklosčiusiose situacijose.

Darbo problema – dėl įvairių priežasčių tėvams ne visada pavyksta pažinti vaiką ir ugdyti jį teisingai.

Darbo objektas – tėvų ir vaikų santykiai.

Darbo tikslas – apžvelgti skirtingų autorių darbuose pateikiamus tyrimų ir apklausų rezultatus tėvų-vaikų santykių klausimu.

Darbo uždaviniai:

1. Apžvelgti šeimos reikšmę vaiko raidai.

2. Aptarti vaiko teisių pripažinimą tėvų atžvilgiu.

3. Įvardinti ir įvertinti grėsmes darniems šeimos santykiams.

Darbo tyrimo metodai – mokslinės literatūros apžvalga, dedukcija, sintezė, lyginamoji analizė.


Turinys

  • ĮVADAS3
  • 1. ŠVIETIMO SAMPRATA4
  • 2. ŠVIETIMO KOKYBĖ6
  • 3. SUAUGUSIŲJŲ MOKYMASIS8
  • IŠVADOS11
  • LITERATŪROS SĄRAŠAS12

Reziumė

Autorius
salvete
Tipas
Referatas
Dalykas
Vadyba
Kaina
€2.28
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Lap 19, 2017
Publikuotas
2014 m.
Apimtis
11 psl.

Susiję darbai

Įstaigos analizė žinių vadybos aspektu

Vadyba Kursinis darbas 2008 m. jusala
Jonavos politechnikos mokykloje reikalaujama nuolatinio žinių ir gebėjimų atnaujinimo, todėl mokytojams sudaromos sąlygos nuolatinei profesinei raidai, turimų gebėjimų lavinimui, tolesnei profesinei veiklai svarbių...

Švietimo vadybos diagnostika

Vadyba Referatas donatak
Kiekviena veikla gali būti sėkminga tik tada, kai suprantamas jos tikslas, žinomas objektas, jo turinys, pasirenkami tinkami metodai, priemonės tikslui pasiekti ir galiausiai...