Prekyba Europos Sąjungoje

12 psl. / 2469 žod.

Ištrauka

Tarptautinė prekyba – daug diskusijų keliantis klausimas. Šalims, siekiančioms efektyviai dalyvauti tarptautinės rinkos procesuose, itin svarbu gebėti derinti nacionalinius bei tarptautinius interesus. Žinoma, jog kiekvienos valstybės indėlis į tarptautinę rinką kiek kitoks. Skirtumai akivaizdūs ir tarp skirtingų šalių grupių. Šiame darbe aptariama besivystančių šalių situacija. Atsižvelgiant į tai, jog šiai grupei priklauso apie 120 valstybių (kitaip dar – 80 % pasaulio gyventojų), labai svarbu suvokti, ką šios šalys gali duoti tarptautinei ekonomikai ir kaip tinkamai turėtų jose veikti. Tai sritis, stipriai veikiama globalizacijos proceso, taigi apjungianti daugelį vietos bei užsienio politikos planavimo aspektų.

Darbo tikslas – apžvelgti tarptautinę prekybos politiką, įvardinti esminius Europos Sąjungos politikos bruožus, pagrindines organizacijas, aptarti Lietuvos, kaip besivystančios valstybės, atvejį, įvardinti svarbiausius tarptautinės prekybos principus, privalumus, teikiamas galimybes, sunkumus, su kuriais tenka susidurti pažangos siekiančioms šalims bei pristatyti ekspertų siūlymus.

Darbo metodas – mokslinių straipsnių analizė, tarptautinių organizacijų veiklos principų apžvalga, atliktų tarptautinių ir nacionalinių tyrimų išvadų pristatymas.


Turinys

  • Įvadas3
  • 1. Tarptautinės prekybos politika4
  • 1. 1. Ištakos ir Europos Sąjungos pozicija4
  • 1. 2. Organizacijos5
  • 1. 3. Lietuvos atvejis6
  • 2. Ekonomikos atvirumo privalumai7
  • 3. Iššūkiai ir kliūtys8
  • 4. Galimybės ir siūlymai9
  • Išvados11
  • Literatūros sąrašas12

Reziumė

Autorius
salvete
Tipas
Referatas
Dalykas
Ekonomika
Kaina
€2.41
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Lap 19, 2017
Publikuotas
2016 m.
Apimtis
12 psl.

Susiję darbai

Infliacija Europos Sąjungoje

Ekonomika Referatas gab13
Infliacija – tai piniginio vieneto perkamosios galios smukimas, pasireiškiantis ilgalaikiu vidutinio bendrojo kainų lygio kilimu. Infliacija reiškia, kad kyla bendras visų prekių ir...

Europos Sąjungos prekybos politika

Ekonomika Rašinys 2013 m. egidijus
Nuo senų laikų žmonija vertėsi mainais, kurie palaipsniui kito ir įgavo kitą formą - prekybos. Šis procesas vienokiu ar kitokiu būdu buvo ir...

Šešėlinė ekonomika Lietuvoje ir Europos Sąjungoje

Ekonomika Referatas 2015 m. matas.batas
Darbas aprašo Lietuvos ir Europos šešėlinę ekonomiką, analizuojama šešėlinė rinka bei jos formavimosi priežastys, palyginamas Europos valstybių šešėlio dydis bei padariniai ekonomikai. Darbas...