Protų nutekėjimo problematika

10 psl. / 2713 žod.

Ištrauka

Globalizacija ir laisvas tiek rinkos, tiek individų judėjimas teikia ne tik neribotas galimybes, bet ir prisideda prie naujų iššūkių atsiradimo. Bene vienas ryškiausių ir daugiausiai svarstymų keliantis yra taip vadinamas „protų nutekėjimas“. Šis reiškinys yra traktuojamas įvairiai, stengiantis aptarti jo bloguosius ir geruosius aspektus, pripažįstant, jog poveikis valstybėms yra skirtingas, priklausomai nuo to, kurioje pozicijoje šalis atsiduria – ar yra priimanti tuos protus, ar juos tik „eksportuoja“.

Darbo tikslas – apžvelgti protų nutekėjimo problematiką, šį procesą sąlygojančius reiškinius bei šalių vykdomą politiką.

Darbo uždaviniai:

1. Apžvelgti vykdytus tyrimus bei statistinius duomenis protų nutekėjimo klausimu Lietuvoje bei pasaulyje.

2. Paanalizuoti su šiuo procesu siejamas teorijas bei reiškinio esmę.

3. Apžvelgti protų nutekėjimo priežastis bei pasekmes besivystančioms ir išsivysčiusioms šalims.

4. Aptarti Europos valstybių bei Europos Sąjungos poziciją individo mobilumo klausimu.

5. Įvertinti Lietuvos situaciją Europos kontekste.

Darbo metodai – teorinė mokslinės literatūros šaltinių analizė, atliktų tyrimų Lietuvoje bei pasaulyje analizė, protų nutekėjimą aiškinančių teorijų ir požiūrių analizė, priežasčių ir pasekmių analizė, Europos valstybių politikos aptariamu klausimu analizė.

Darbo struktūra – pasaulyje ir Lietuvoje atliktų tyrimų apžvalga, protų nutekėjimo sąvokos suvokimas, Europos Sąjungos pozicijos aptarimas, Lietuvos situacijos įvertinimas, protų nutekėjimo priežasčių, pobūdžio, pasekmių aiškinimas, teorijų ir galimų problemos sprendimų būdų nusakymas.


Turinys

 • Įvadas
 • 1. Problematikos apžvalga
 • 1. 1. Tyrimai pasaulyje
 • 1. 2. Tyrimai Lietuvoje
 • 2. Fenomeno suvokimas
 • 3. Europos Sąjungos pozicija
 • 4. Lietuvos atvejis
 • 5. Protų nutekėjimo pobūdis
 • 6. Protų nutekėjimo teorijos
 • 7. Protų nutekėjimo pasekmės ir galimi sprendimai
 • Išvados
 • Literatūros sąrašas

Reziumė

Autorius
salvete
Tipas
Referatas
Dalykas
Sociologija
Kaina
€2.41
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Lap 19, 2017
Publikuotas
2016 m.
Apimtis
10 psl.

Susiję darbai

Socialinės problemos Lietuvoje ir pasaulyje

Sociologija Referatas 2014 m. ursulee
Socialinė problema (atskirtis) - Tai įvairių visuomenės grupių atskyrimas nuo galimybės dalyvauti pagrindiniuose visuomenės plėtros procesuose. Pagrindinės socialinės problemos – tai mažos pajamos,...

Kas yra pragmatizmas

Sociologija Prezentacija 2016 m. snicas
Kas yra pragmatizmas, Vijamsas Džeimsas,Empirinio pragmatizmo krypties klasikas. Domėjosi žmogaus gyvenimo patyrimu ir kaip šis įtakoja įpročių, padedančių jam sėkmingai veikti aplinkoje, susidarymą.