Romų bendruomenė Lietuvoje

15 psl. / 3656 žod.

Ištrauka

Integracija į visuomenę yra sudėtingas procesas, reikalaujantis abiejų pusių – tiek priimančios, tiek besiintegruojančios bendruomenės – pastangų. Reikšminga tai, kokį pavyzdį parodo pirmieji pedagogai, su kuriais susipažįsta tautinių mažumų atstovų vaikai. Galima įžvelgti dilemą: vaikai gali būti kitokie ir būtina atkreipti dėmesį į specifinius jų poreikius. Antra vertus, išskirtinumo pabrėžimas gali tapti konfliktinės situacijos pagrindu ar diskriminacijos užuomazga.

Lietuvos ir visoje Europoje nerimą kelia šiuo metu didžiausia diaspora – romų bendruomenė. Tai tauta, išlaikiusi archajiškas tradicijas ir nesistengianti asimiliuotis, todėl dedamos pastangos situacijai pakeisti. Atstumas gerokai sumažėja, kai mokyklose pasirodo romų vaikai – tai gali tapti tikru iššūkiu tėvams, patiems vaikams, jų bendramoksliams ir, be abejo, pedagogams.

Šiame darbe didžiausias dėmesys tenka būtent romų, kaip kitataučių, bendruomenei ir jos integracijos klausimams bei pedagogų galimybei juos tinkamai paruošti gyvenimui dominuojančios tautos gretose.


Turinys

  • Įvadas2
  • 1. Romų kultūra ir integracija Europoje4
  • 2. Lietuvos romų istorija6
  • 3. Romų padėtis Lietuvoje8
  • 4. Romų vaikai lietuviškose mokyklose11
  • 5. Iššūkiai pedagogams dirbant su kitataučiais13
  • Literatūra15

Reziumė

Autorius
salvete
Tipas
Referatas
Dalykas
Sociologija
Kaina
€2.67
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Lap 19, 2017
Publikuotas
2016 m.
Apimtis
15 psl.

Susiję darbai

Nepilna šeima Lietuvoje: atvejo studija

Sociologija Referatas 2012 m. miliaa9
Šiuolaikinėje Lietuvos visuomenėje šalia įvairių kitų socialinių grupių egzistuoja specifinė ir jautri šeimų, kuriose vaikus augina tik vienas iš tėvų, grupė. Ši grupė...

Elito kultūros analizė Lietuvoje

Sociologija Referatas mirror
Paplitusi nuomonė, kad elitinė kultūra – visuomenėje aukštesnį socialinį sluoksnį užimančių žmonių (turtingiausių, įtakingiausių, labiausiai žinomų) kultūra. Visa kita – masinė, populiarioji kultūra....

Socialinis suvokimas žmonių bendruomenėje

Sociologija Referatas lee123
Bendravimo įgūdžių praktikumas skirtas suprasti ir įvertinti individualius tarpasmeninio bendravimo ypatumus, suvokti asmenines ir aplinkinių elgesio paskatas ir motyvus, padeda koreguoti  jau susiformavusį...