Naujo produkto kūrimas ir įvedimas į rinką

22 psl. / 4595 žod.

Ištrauka

Darbo aktualumas. Inovacijas galima apibūdinti, kaip kažko seno perdarymas nauju. Taip pat, tai naujų technologijų diegimas bei pateikimas rinkai, atsižvelgiant į vartotojų norus bei poreikius. Naujo produkto ar paslaugos kūrimas visada turi būti siejamas su vartotojų lūkesčiais bei konkurencija, kuri nėra išvengiama. Inovacijos atsiranda dėl besikeičiančių vartotojų poreikių, greito technologijų vystymosi, atsiradusių finansavimo galimybių.

Dauguma įmonių vis dažniau siekia į rinką įvesti naujus produktus ar paslaugas. Įmonės, norėdamos išlikti rinkoje ir nebankrutuoti, turi stengtis pačios pirmos atkreipti dėmesį į tai ko nori bei ko reikia vartotojui, vis atnaujinti savo technologijas. Norėdamos išlikti konkurencingomis, šiandienos įmonės turi daryti daugiau, nei tiesiog tiekti produktus ar paslaugas, kurios yra geresnės ar pigesnės nei jų konkurentų. Jos turi greičiau nei konkurentai reaguoti į aplinkos pasikeitimus, greičiau atlikti modernizavimą, greičiau reaguoti į kainų kitimą. Jos privalo prisitaikyti prie sparčiai kintančių vartotojų poreikių, modernizuoti gamybos bei paslaugų teikimo struktūras, tobulinti kuriamus produktus bei gamybos technologijas, plėsti asortimentą bei pateikti į rinką naujus produktus.

Dauguma įmonių stengiasi neatsilikti nuo konkurentų ir teikti kitokias nei konkurentai prekes, tačiau, įvedus naują prekę į rinką, dažnai pasitaiko, jog įmonė patiria nesėkmes. Todėl labai svarbu, kad įmonės nuosekliai vykdytų naujos prekės įvedimo į rinką proceso etapus. Naujos prekės įvedimo į rinką procese reikia pereiti keletą etapų. kurie yra esminiai ir labai svarbūs: pasirinkti palankų pateikimo rinkai laiką, pasirinkti geografinę veikimo sritį, pasirinkti tikslinius rinkos segmentus, parengti naujos prekės pateikimo į rinką veiksmų programą.

Darbo objektas – natūralių gėrimų kavinės kūrimas ir įdiegimas į rinką.

Darbo tikslas – išanalizuoti naujai kuriamos paslaugos, natūralių gėrimų kavinės, kūrimo bei įdiegimo į rinką kelią,

Darbo metodai – mokslinės literatūros analizė, lyginamoji analizė apklausa raštu.

Darbo uždaviniai:

Išnagrinėti naujo produkto kūrimo ir įdiegimo į rinką teorinius aspektus.Išanalizuoti natūralių produktų vartojimo intensyvumą bei svarbą.Išnagrinėti ,,Natūralių gėrimų kavinės“ reikalingumą vartotojams.


Turinys

 • Santrauka3
 • Įvadas4
 • 1. NAUJO PRODUKTO IR INFORMACIJOS ŠALTINIŲ APŽVALGA5
 • 2. NAUJO PRODUKTO KŪRIMAS IR ĮVEDIMAS Į RINKĄ6
 • 2.1. Naujų produktų kategorijos6
 • 2.2. Naujų produktų kūrimo procesas9
 • 3. NATŪRALIŲ GĖRIMŲ KAVINĖS KŪRIMAS IR ĮVEDIMAS Į RINKĄ13
 • 3.1. Natūralių produktų vartojimas ir svarba13
 • 3.2. Natūralių gėrimų kavinės reikalingumas16
 • Išvados ir pasiūlymai19
 • Vartojamų terminų žodynas20
 • Literatūros sąrašas21
 • Priedų sąrašas:
 • 1 priedas. Anketos pavyzdys

Reziumė

Autorius
samona
Tipas
Referatas
Dalykas
Rinkodara
Kaina
€2.93
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Lap 22, 2017
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
22 psl.

Susiję darbai

Naujo produkto įvedimas į rinką

Rinkodara Diplominis darbas 2011 m. studentas151
Nuolat atsiranda naujos idėjos, kurių pasekmė būna naujų paslaugų bei prekių atsiradimas. Tai visiems suprantamas reiškinys greitu tempu besivystančiame pasaulyje. Nauji produktai tai...