Mokestinių ginčų procesas

15 psl. / 2000 žod.

Ištrauka

Mokesčiai – svarbiausias bet kurios valstybės pajamų formavimo būdas. Kiekviena valstybė siekia sukurti maksimaliai darnią mokesčių sistemą, kuri skatintų ekonomikos raidą ir užtikrintų stabilias pajamas valstybei. Tuo pačiu kiekviena valstybė turėdama skirtingą mokesčių teisinį reglamentavimą savaip užtikrina ne tik teisingą konkurenciją, bet ir proporcingą mokesčių pasiskirstymą.

„Renkant mokesčius gaunamos lėšos valstybės institucijoms išlaikyti ir jos funkcijoms finansuoti“[1]. „Lietuvos Respublikos Konstitucija nustato, kad mokesčius, kitas įmokas į biudžetus ir rinkliavas nustato Lietuvos Respublikos įstatymai. Todėl mokestį, kaip prievolę valstybei gali nustatyti tik atitinkami mokesčių įstatymai“[2]. Lietuvos mokesčių sistemą sudarantys mokesčiai išvardinti Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 13 straipsnyje. Prievolė mokėti mokesčius daro esminį poveikį mokesčių mokėtojų turtiniams santykiams, riboja jų nuosavybės teisę ir pan. Mokesčių mokėtojų teisių apsauga užtikrinama nagrinėjant mokestinius ginčus, kylančius tarp mokesčio mokėtojo ir mokesčio administratoriaus ar jo pareigūno. Mokestinių ginčų nagrinėjimo proceso tinkamas reglamentavimas turi užtikrinti ne tik mokesčių mokėtojų teisių gynimo mechanizmą, bet ir efektyvų valstybės pajamų surinkimo šaltinį. Norint pasiekti šiuos abu tikslus, būtina detaliai reglamentuoti visą mokestinių ginčų nagrinėjimo procesą.

Lietuvoje mokestinių ginčų proceso analizė teoriniu ir praktiniu aspektu yra itin aktualus klausimas, ar mokestinių ginčų nagrinėjimas iš esmės yra tinkamai reglamentuotas ir, ar tinkamai nustatyta jo nagrinėjimo tvarka visose įstatymo numatytose stadijose, nes besikeičianti/tobulinama mokesčių įstatyminė bazė sukelia daug nesutarimų tarp abiejų ginčo šalių.

Darbo objektas: Lietuvos teisės aktuose įtvirtinto mokestinio ginčo nagrinėjimo procesas.

Darbo tikslas: Išanalizuoti mokestinio ginčo nagrinėjimo procesą.

Darbo uždaviniai:

ü Atskleisti mokestinio ginčo nagrinėjimo proceso sampratą ir esmę.

ü Aptarti mokestinio ginčo nagrinėjimo proceso šalis.

ü Išanalizuoti mokestinio ginčo nagrinėjimo procesą ikiteisminėse ir teisminėse institucijose.

[1] Marcijonas A. Sudavičius B. Mokesčių teisė. Vilnius: Teisinės informacijos centras, 2003. P. 15.

[2] VMI [Interaktyvus]. [Žiūrėta 2017-03-12]. Prieiga per internetą: https://www.vmi.lt/cms/mokesciai.


Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. MOKESTINIO GINČO SĄVOKA4
 • 2. MOKESTINIO GINČO ŠALYS4
 • 3. MOKESTINIO GINČO PROCESO SAMPRATA6
 • 4. IKITEISMINIS MOKESTINIŲ GINČŲ NAGRINĖJIMAS6
 • 4.1 Mokestinių ginčų nagrinėjimas centrinio mokesčių administratoriaus įstaigoje7
 • 4.2 Mokestinių ginčų nagrinėjimas Mokestinių ginčų komisijoje9
 • 5. TEISMINIS MOKESTINIŲ GINČŲ NAGRINĖJIMAS10
 • 5.1 Vilniaus apygardos administracinis teismas10
 • 5.2 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas12
 • IŠVADOS14
 • LITERATŪRA15

Reziumė

Autorius
inesa
Tipas
Referatas
Dalykas
Teisė
Kaina
€2.28
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Gru 5, 2017
Publikuotas
2017 m.
Apimtis
15 psl.

Susiję darbai

Mokestiniai ginčai ir jų nagrinėjimo tvarka

Teisė Referatas jenna
Mokesčiai yra vienas iš pagrindinių valstybės pajamų formavimo būdų, taip pat laikomi esmine valstybės finansų sistemos dalimi. Teisės doktrinoje mokesčiai yra apibrėžiami kaip...

Mokestiniai ginčai

Teisė Prezentacija loretta
Mokestiniai ginčai - ginčai, kylantys tarp mokesčių mokėtojo ir mokesčių administratoriaus dėl sprendimo dėl patikrinimo akto tvirtinimo ar kito panašaus pobūdžio sprendimo, pagal...