Tarptautinių pervežimų sausumos transportu Lietuvoje analizė

21 psl. / 4569 žod.

Ištrauka

Sausumos transportas Lietuvoje, vykdant krovinių vežimus, užima pirmaujančią poziciją. 39,5 proc. visų krovinių yra vežami kelių transportu, o 32,9 proc. geležinkelių (žr. 1 paveikslą). Kartu tai sudaro 72,4 proc., o tai yra beveik trys ketvirtadaliai visos krovinių rinkos. Tačiau kelių transporte labiau dominuoja vidau vežimai, kai tuo tarpu geležinkelių transporte – tarptautiniai.

1 paveikslas. Krovinių vežimo pasiskirstymas pagal transporto rūšis 2003m.

Sekančiuose skyriuose panagrinėsiu kiekvienos iš šių dviejų (kelių ir geležinkelių) transporto rūšių krovinių pervežimo apimtis ir tendencijas.

1.1Tarptautinių gabenimų kelių transportu dinamika (1995-2003 m.) laikotarpiu

Kelių transportas išlaiko dominuojančią poziciją Lietuvos transporto sistemoje. Net 39,5 proc. visų vežamų krovinių yra vežama kelių transportu. Krovinių vežimuose kelių transportu didelę lyginamąją dalį sudaro vidaus vežimas 88 proc., o tarptautinis vežimas sudaro tik 12 proc.( žr. 3.1.1.1 paveikslą). Tarptautinių pervežimų struktūroje dominuoja eksportas (5 proc.), toliau seka importas ( 3,9 proc.), tranzitas ( 3 proc) ir kabotažas (0,1 proc.).


Turinys

  • 1. KROVINIŲ VEŽIMO KELIŲ TRANSPORTU ANALIZĖ
  • 1.1Tarptautinių gabenimų kelių transportu dinamika (1995-2003 m.) laikotarpiu
  • 1.2Tarptautinių krovinių pervežimo apimtys pagal krovinių rūšis
  • 1.3 Kelių transportu vežti kroviniai pagal šalis
  • 2. KROVINIŲ VEŽIMO LIETUVOS GELEŽINKELIAIS ANALIZĖ
  • 2.1 Tarptautinių gabenimų geležinkelių transportu dinamika (1996-2003 m.) laikotarpiu
  • 2.2 Tarptautiniai pervežimai geležinkelių transportu pagal rūšis

Reziumė

Autorius
yvonna
Tipas
Referatas
Dalykas
Logistika
Kaina
€2.93
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Gru 9, 2017
Publikuotas
2013 m.
Apimtis
21 psl.

Susiję darbai

Krovinių gabenimo oro transportu analizė

Logistika Referatas 2015 m. edvinculis
Logistika- viena iš sričių, kurioje darbas niekada nenutrūksta. Tik nedaugeliui verslo sričių būdingi tokie stiprus vidiniai ryšiai ir tokia plati veiklos geografija. Logistikos...