Alytaus savivaldybės saugomos teritorijos

15 psl. / 3.976 žod.

Ištrauka

Alytaus miesto teritorija užima 3944,8 ha plotą, o biologiniu požiūriu vertingesni žalieji plotai – 1130 ha. Panaikinus 1960 m. įsteigtą 70 ha užėmusį Alytaus piliakalnio istorinį-kraštovaizdžio draustinį, miesto žaliųjų plotų ribose liko Vidzgirio botaninis draustinis (387 ha) ir Alytaus miesto savivaldybės paskelbtas vietinės reikšmės Gulbynės mikroornitologinis draustinis (6,7 ha). Be minėtų saugomu teritorijų, miestą plačia kilpa juosiantis Nemunas su specifinį mikroklimatą sukuriančiais skardžiais ir raguvo¬mis bei miestą šiaurinėje ir rytinėje pusėse juosiantys šilai, miesto parkai sudaro sąlygas įvairioms gyvybės formoms egzistuoti. Šių perspektyviausių teritorijų biologinei įvairovei išsaugoti skiriamas ypatingas dėmesys.
Natūralu, kad aplinkos, biologinės įvairovės apsaugos praktiniams uždaviniams spręsti naudojama tik ta informacija apie gyvūnų ar augalų grupes, kurios geriausiai žinomos ir plačiai atstovauja konkretiems biotopams ar bendrijoms. Tokios sistematinės grupės ar rūšys paprastai laikomos indikatorinėmis. Atskirų teritorijų biologinei vertei nustatyti paprastai pakanka ištirti augalų rūšis ir bendrijas, paukščių rūšinę sudėtį, jų gausą bei vabzdžių (dažniausiai – drugių ar vabalų) rūšinę sudėtį.


Turinys

 • Įvadas3
 • 1. Alytaus kraštovaizdis4
 • 2. Alytaus savivaldybės saugomos teritorijos5
 • 2.1. Alytaus parkai5
 • 2.2. Vidzgirio botaninis draustinis6
 • 2.3. Gulbynės mikroornitologinis draustinis7
 • 2.4. Alytaus miškai7
 • 3. Alytaus savivaldybės saugomų teritorijų retieji augalai8
 • 4. Alytaus savivaldybės saugomų teritorijų gyvūnija11
 • Išvados14
 • Literatūros sąrašas15

Reziumė

Autorius
teraja
Tipas
Referatas
Dalykas
Biologija
Kaina
€2.15
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Kov 24, 2012
Publikuotas
2011 m.
Apimtis
15 psl.

Susiję darbai