Žemaitės kūrybos feministinė interpretacija šiuolaikinėje lietuvių literatūrologijoje: teorinės prielaidos ir praktinis taikymas

8 psl. / 2405 žod.

Ištrauka

Feministinė literatūros kritika, kaip matyti iš termino, yra susijusi su feminizmu. Mokslo tradicija skatintų rašyti „yra susijusi su feminizmo teorija“, tačiau feminizmas istoriškai yra ir politinis sąjūdis ir sudėtingų teorijų, kartais viena kitą palaikančių, o kartais viena kitai prieštaraujančių, visuma. Tačiau nors ir įėjusi į kasdieninę daugelio kalbų apyvartą, feminizmo sąvoka nėra lengvai apibrėžiama. Dažniausiai feminizmo terminas vartojamas norint apibūdinti ilgai trukusias ir tebesitęsiančias pastangas keisti moterų statusą. Paprasčiau apibūdinant feminizmo sąvoką būtų galima pasakyti jog tai yra sąjūdis siekiantis įveikti seksizmą, seksistinį išnaudojimą ir priespaudą. Feminizmas gali būti skirstoma į liberalųjį, radikalųjį ir postmodernųjį. Tačiau dažnai nutinka taip, kad šių feminizmų negalima atskirti grynu pavidalu, kadangi jie vienas kitą papildo.

Feminizmo teorija atriboja biologinę lyties sampratą nuo įvairių kultūrų sukurtos giminės kategorijos, reiškiančios skirtingas vyriškumo ir moteriškumo prasmes. Kadangi feminizmo judėjimų yra daugybė, jų tikslai ir veiklos metodai šiek tiek skiriasi. „Svarbus feminizmo teorijos laimėjimas yra tai, kad lyčių santykių egzistavimas buvo pripažintas problema“ – teigė Jane Flax, ir todėl pamatinis feministinės teorijos tikslas yra (ir privalo būti) analizuoti vyriškuosius ir moteriškuosius lyčių santykius“.

Feministinėje teorijoje ir lyčių studijoje labai svarbi socialinės lyties (giminės) kategorija. Ši koncepcija kilo iš Simone‘os de Beauvoir tezės, jog moterimi ne gimstama, o tampama. Asmuo gali būti moteris, tačiau savo požiūriu į pasaulį tokia nesijausti. Lytis (sex) feminizmo teorijoje suvokiama kaip biologinė kategorija, o giminė (gender) – kaip socialinis konstruktas. Angliškasis žodis sex ir prancūziškas sexe reiškia dviejų žmonių grupių skirtį pagal tai, kokį vaidmenį jie atlieka reprodukcijos akte, tuo tarpu žodis gender apibūdina tam tikrą seksualinį elgesį arba biologinės lyties interpretaciją. Socialinė lytis pradėta suvokti kaip neįgimta, bet per tam tikrą laiką sukuriama visuomenės. Iš to atsiranda skirtumai ir tarp žodžių moteriškas, moteris ir feministinis. Moteriškas nurodo kultūros nulemtų bruožų rinkinį; moters – nuoroda į biologinius reiškinius, o feministinis reiškia politinę poziciją. Taip pat ir žodžiais vyriška, moteriška apibrėžiama savimonės kokybė, žmogaus reakcija, kuri yra priklausoma ne vien nuo lyties.

Feministinė kritika ypač skiriasi nuo kitų šiuolaikinės kritikos teorijų rūšių tuo, kad neturi vienos itin svarbios figūros ar tekstų, kuriuos galėtume pavadinti svarbiausiu autoritetu. feministinė literatūros kritika neieško Visų Mokslų Motinos ar atskiros mąstymo sistemos, kuri aprūpintų fundamentaliomis idėjomis.


Turinys

  • Rašto darbą sudaro:
  • 1. Įvadas, kuriame pristatoma feministinė literatūros kritika.
  • 2. Analitinė dalis, kurioje yra analizuojama Žemaitės kūrybą bei interpretuojami kūriniai, aptariama jos kūrybą tyrusių autorių nuomonė.
  • 3. Apibendrinimas, kuriama įrodoma, kad Žemaitės kūrinius galima priskirti feministiniai literatūrai.

Reziumė

Autorius
eve_smith
Tipas
Referatas
Dalykas
Literatūra
Kaina
€2.41
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Sau 17, 2018
Publikuotas
2015 m.
Apimtis
8 psl.

Susiję darbai

Šiuolaikinės lietuvių literatūros konspektas

Literatūra Konspektas 2013 m. dargana
Literatūros studijų dalyko "Šiuolaikinė lietuvių literatūra" konspektai. Aptariami šiuolaikinės lietuvių literatūros reiškiniai ir autoriai po Nepriklausomybės atgavimo (nuo 1988 metų). Konspektas tinkamas norint...