Humanitariniai mokslai / Literatūra

Žemaitės kūrybos feministinė interpretacija šiuolaikinėje lietuvių literatūrologijoje: teorinės prielaidos ir praktinis taikymas

0 atsiliepimų
Autorius:

Feministinė literatūros kritika, kaip matyti iš termino, yra susijusi su feminizmu. Mokslo tradicija skatintų rašyti „yra susijusi su feminizmo teorija“, tačiau feminizmas istoriškai yra ir politinis sąjūdis ir sudėtingų teorijų, kartais viena kitą palaikančių, o kartais viena kitai prieštaraujančių, visuma. Tačiau nors ir įėjusi į kasdieninę daugelio kalbų apyvartą, feminizmo sąvoka nėra lengvai apibrėžiama. Dažniausiai feminizmo terminas vartojamas norint apibūdinti ilgai trukusias ir tebesitęsiančias pastangas keisti moterų statusą. Paprasčiau apibūdinant feminizmo sąvoką būtų galima pasakyti jog tai yra sąjūdis siekiantis įveikti seksizmą, seksistinį išnaudojimą ir priespaudą. Feminizmas gali būti skirstoma į liberalųjį, radikalųjį ir postmodernųjį. Tačiau dažnai nutinka taip, kad šių feminizmų negalima atskirti grynu pavidalu, kadangi jie vienas kitą papildo.

            Feminizmo teorija atriboja biologinę lyties sampratą nuo įvairių kultūrų sukurtos giminės kategorijos, reiškiančios skirtingas vyriškumo ir moteriškumo prasmes. Kadangi feminizmo judėjimų yra daugybė, jų tikslai ir veiklos metodai šiek tiek skiriasi. „Svarbus feminizmo teorijos laimėjimas yra tai, kad lyčių santykių egzistavimas buvo pripažintas problema“ – teigė Jane Flax, ir todėl pamatinis feministinės teorijos tikslas yra (ir privalo būti) analizuoti vyriškuosius ir moteriškuosius lyčių santykius“.

            Feministinėje teorijoje ir lyčių studijoje labai svarbi socialinės lyties (giminės) kategorija. Ši koncepcija kilo iš Simone‘os de Beauvoir tezės, jog moterimi ne gimstama, o  tampama. Asmuo gali būti moteris, tačiau savo požiūriu į pasaulį tokia nesijausti. Lytis (sex) feminizmo teorijoje suvokiama kaip biologinė kategorija, o giminė (gender) – kaip socialinis konstruktas. Angliškasis žodis sex ir prancūziškas sexe reiškia dviejų žmonių grupių skirtį pagal tai, kokį vaidmenį jie atlieka reprodukcijos akte, tuo tarpu žodis gender apibūdina tam tikrą seksualinį elgesį arba biologinės lyties interpretaciją. Socialinė lytis pradėta suvokti kaip neįgimta, bet per tam tikrą laiką sukuriama visuomenės. Iš to atsiranda skirtumai ir tarp žodžių moteriškas, moteris ir feministinis. Moteriškas nurodo kultūros nulemtų bruožų rinkinį; moters – nuoroda į biologinius reiškinius, o feministinis reiškia politinę poziciją. Taip pat ir žodžiais vyriška, moteriška apibrėžiama savimonės kokybė, žmogaus reakcija, kuri yra priklausoma ne vien nuo lyties.

Feministinė kritika ypač skiriasi nuo kitų šiuolaikinės kritikos teorijų rūšių tuo, kad neturi vienos itin svarbios figūros ar tekstų, kuriuos galėtume pavadinti svarbiausiu autoritetu. feministinė literatūros kritika neieško Visų Mokslų Motinos ar atskiros mąstymo sistemos, kuri aprūpintų fundamentaliomis idėjomis.

 

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
2405 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

  • Rašto darbą sudaro:
  • 1. Įvadas, kuriame pristatoma feministinė literatūros kritika.
  • 2. Analitinė dalis, kurioje yra analizuojama Žemaitės kūrybą bei interpretuojami kūriniai, aptariama jos kūrybą tyrusių autorių nuomonė.
  • 3. Apibendrinimas, kuriama įrodoma, kad Žemaitės kūrinius galima priskirti feministiniai literatūrai.

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Postkolonijinė kritika šiuolaikinėje lietuvių literatūrologijoje: teorinės nuostatos ir praktinis taikymas
Referatas Postkolonijinė kritika šiuolaikinėje lietuvių literatūrologijoje: teorinės nuostatos ir praktinis taikymas

Postkolonijinę literatūros kritiką apibrėžia ne taikomų [...]

Kristijono Donelaičio kūrybą išvertus į dabartinę bendrinę lietuvių kalbą ji būtų nesuprasta šiuolaikinio lietuvio.  Palaikydami šią poziciją, argumentuotai išsakykite savo nuomonę
Rašinys Kristijono Donelaičio kūrybą išvertus į dabartinę bendrinę lietuvių kalbą ji būtų nesuprasta šiuolaikinio lietuvio. Palaikydami šią poziciją, argumentuotai išsakykite savo nuomonę

Literatūros tyrinėtoja Dalia Dilytė pripažįsta, kad šiuolaikiniam skaitytojui gali būti sunkiau suprasti Kristijono Donelaičio kūrybą.

Kritinė praktinio šiuolaikinio vadybos atvejo
Referatas Kritinė praktinio šiuolaikinio vadybos atvejo "išmokti, keistis, plėtoti" analizė modernaus organizacijos valdymo teorijos kontekste

Šiuolaikinės organizacijos siekia sukurti tokią kultūrą, kuri skatintų mokymąsi iš praeities praktikos, užtikrintų mokymosi rezultatų [...]

Bausmės teorijos ir požiūriai į nubaudimą bei jų taikymas įstatymų leidyboje ir bausmių skyrimo praktikoje
Kursinis darbas Bausmės teorijos ir požiūriai į nubaudimą bei jų taikymas įstatymų leidyboje ir bausmių skyrimo praktikoje

Pateikto kursinio darbo tema – „Bausmės teorijos ir požiūriai į nubaudimą bei jų taikymas įstatymų [...]