Projekto valdymo sprendimai pagal jo gyvavimo ciklo fazę

12 psl. / 2044 žod.

Ištrauka

Pasaulinėje praktikoje yra sukurta nemažai projekto gyvavimo ciklo modelių, kurių paskirtis ir pobūdis susiję su organizacijos, kuriai priklauso modelio autorius specifika ir perspektyvomis [1].

Pirmąjį investicinio projekto gyvavimo ciklo modelį parengė W.C. Baumas. Baumo cikle išskiriami 4 pagrindiniai etapai: 1) identifikacija, 2) projekto parengimas, 3) įvertinimas ir atranka, 4) projekto įgyvendinimas. Baumo modelis buvo kritikuojamas dėl jo paprastumo ir dėl to, kad jis išreiškė tik Pasaulio banko praktiką. Vėliau buvo sukurti modeliai, atsižvelgiant į autorių nagrinėjamų projektų problematiką akcentuojantys atskirus gyvavimo ciklo etapus, pavyzdžiui: investavimo ir produkcijos gamybos fazes; pritarimo projektui ir projekto užbaigimo ir pan. Tačiau praktikoje dažniausiai naudojamas 1978 m. (1991 m. patobulintas) Jungtinių tautų plėtros organizacijos [2].

Tinkamas investicinio projekto parengimas turi įtakos įmonės finansinei būklei, veiklos rezultatams ir net veiklos tęstinumui. Todėl labai svarbu kuo objektyviau įvertinti kiekvieno investicinio projekto efektyvumą ne tik atsižvelgiant į nagrinėjamas investavimo alternatyvas, bet ir įvertinant to paties projekto įgyvendinimo eigoje pasikeitusias sąlygas [3].

Vienas iš svarbiausių kriterijų objektyviai vertinant investicinio projekto ekonominį efektyvumą yra jo gyvavimo ciklas. Atsižvelgiant į tai, kokia projekto gyvavimo fazė, pasirenkamas vertinimo metodas ir priimamas sprendimas (teigiamas ar neigiamas) [1].


Turinys

  • ĮVADAS3
  • 1. PROJEKTO IR JO GYVAVIMO CIKLO SAMPRATA4
  • 2. PRIEŠINVESTICINĖ FAZĖ7
  • 3. PROJEKTO PLĖTOJIMO (INVESTICINĖ) FAZĖ8
  • 4. PROJEKTO ĮGYVENDINIMO (EKSPLOATACINĖ) FAZĖ9
  • 5. LIKVIDACINĖ (UŽBAIGIMO) FAZĖ10
  • IŠVADOS11
  • LITERATŪRA12

Reziumė

Autorius
lifketa
Tipas
Referatas
Dalykas
Vadyba
Kaina
€2.28
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Sau 18, 2018
Publikuotas
2017 m.
Apimtis
12 psl.

Susiję darbai

Prekės ženklo "Michael Kors" valdymo sprendimai

Vadyba Referatas 2014 m. vienintele
Šiame darbe pateikiama prekės ženklo "Michael Kors" valdymo sprendimų analizė. Čia pateikiamas prekės ženklo aprašymas, vartotojų bei konkurentų analizė, prekės ženklo empirinis tyrimas,...

Pramonės įmonių valdymo kursinis projektas

Vadyba Kursinis darbas 2010 m. daiva_pirmūnė
Darbas buvo įvertintas aukščiausiu balu su daug pagyrimų. Darbo tikslas - išanalizuoti UAB ,,xxxxx‘‘ veiklą, technologinius ir ekonominius rodiklius.. Tikslui pasiekti iškelti šie...

Organizacijos "Alma littera" projekto e-knyga valdymas

Vadyba Referatas 2015 m. skye101
Šiandieninėje visuomenė projektu galima apibūdinti pačius įvairius dalykus – nuo nedidelio, paprasto renginio organizavimo iki gan sudėtingų, pavyzdžiui, kokios nors naujos koncepcijos sukūrimo...