Socialiniai mokslai / Viešasis administravimas

Priėmimas į valstybės tarnybą

0 atsiliepimų
Autorius:

Valstybės tarnyba yra susijusi su įstaigoje dirbančių žmonių kompetencija bei gebėjimais. Valstybės tarnybą labiausiai įtakoja - priėmimas į valstybės tarnybą. Priėmimas į valstybės tarnybą yra pati svarbiausia funkcija viešajame sektoriuje, privalanti užtikrinti visų kandidatų į valstybės tarnybą žinias, sugebėjimus, įgūdžius bei keliamų reikalavimų atitikimą į kandidatuojamą darbo vietą. Į valstybės tarnybą turi teisę kiekvienas pilietis, kuris atitinka įstatymuose numatytus reikalavimus ir kitus reikalavimus, kurie yra nurodyti pareigybei užimti skelbime.

Darbo pobūdis: šis darbas yra teorinio pobūdžio.

Darbo aktualumas: ši tema yra aktuali man, kaip antro kurso studentei, nes ji suteiks galimybę susipažinti su valstybės tarnyba bei priėmimo į valstybės tarnybą reikalavimais Lietuvoje, Vokietijoje, Graikijoje

Darbo problema:

1. Kas yra valstybės tarnyba? 

2. Kas yra valstybės tarnautojas?

3. Kaip vykdomas priėmimas į valstybės tarnybą?

 

Valstybės tarnyba

Darbo objektas: Priėmimo sąlygos į valstybės tarnybą Lietuvoje, Vokietijoje ir Graikijoje

 

 

Valstybės tarnautojas

 

 

 

Priėmimo į valstybės tarnybą procesas

 

 

 

1 pav. Darbo problema ir objektas

Darbo tikslas. Atskleisti kas yra valstybės tarnyba, kas yra valstybės tarnautojas, priėmimo į valstybės tarnybą reikalavimus Lietuvoje, Graikijoje ir Vokietijoje.

Darbo uždaviniai:

1. Išanalizuoti valstybės tarnybos, valstybės tarnautojo sampratą

2. Išnagrinėti priėmimo reikalavimus į valstybės tarnybą Lietuvoje.

3. Išnagrinėti priėmimo reikalavimus į valstybės tarnybą Vokietijoje.

4. Išnagrinėti priėmimo reikalavimus į valstybės tarnybą Graikijoje.

Darbo metodai:

  1. Pagrindinių šaltinių analizavimas. Šis metodas bus atliekamas pagal metodologą K. Kardelį. Jis nurodo, kad „Literatūros analizėje siekiama aprašyti pasirinktos tyrimo srities padėtį, tai yra disciplinos, kurios dalį sudarys atitinkamas tyrimas, laimėjimas. Efektyvi literatūros analizė nėra tik tyrimų bei jų rezultatų santrauka. Greičiau čia pateikiami atrinkti esminiai leidiniai, susiję su šioje srityje nagrinėtomis žiniomis, argumentais ir temomis. Į tokią literatūros apžvalgą turi įeiti tai, kas buvo apie šią sritį rašyta, kaip ši medžiaga gauta kitų mokslininkų, pagrindiniai vykusių tyrimų rezultatai bei diskusijos pagrindiniuose mokslo ir metodiniuose leidiniuose“.[1] Šiame darbe bus tai daroma analizuojant literatūros šaltinius.
  2. Sisteminimas. Šis metodas bus atliekamas pagal metodologą Rimantą Tidikį. Jis nurodo, kad „Sisteminė analizė – mokslinio tyrimo metodologinė kryptis, kurios pagrindas yra sudėtingo vientiso objekto su daugybe elementų, jų visumos santykių ir ryšių nagrinėjimas“.[2] Šiame darbe tai bus atliekama surandant panašias arba tapačias skirtingų autorių mintis  nagrinėjamos problemos atžvilgiu ir jas pateikiant apibendrintai.
  3. Dokumentų analizė. Šis metodas bus atliekamas pagal metodologus Romą Prakapą ir Tomą Butvilą. Jie nurodo, kad „analizuojant įvairaus pobūdžio dokumentus, taikoma content (turinio) analizė. Tai metodas, padedantis objektyviai ir sistemiškai išnagrinėjus teksto ypatybes daryti patikimas išvadas“.[3] Šiame darbe bus tai daroma analizuojant dokumentus teorinėje medžiagoje.
  4. Logografijos. Šis metodas bus atliekamas pagal metodologus Romą Prakapą ir Tomą Butvilą. Jie nurodo, kad „Logografija - schemos, teiginiai, lentelės“.[4] Šiame darbe bus tai daroma darant schemas ir lenteles teorinės medžiagos analizei.

[1] Kęstutis Kardelis, Mokslinių tyrimų metodologija ir metodai (Šiauliai, 2002), https://www.scribd.com/doc/37948910/K-Kardelis-Mokslini%C5%B3-tyrim%C5%B3-metodologija-ir-metodai

 

[2]Rimantas Tidikis, Socialinių mokslų tyrimų metodologija (Vilnius: Lietuvos teisės universitetas, 2003), 437

[3]Romas Prakapas ir Tomas Butvila, Mokslinio tiriamojo darbo logografika studijoms (Vilnius, 2011),

http://ebooks.mruni.eu/pdfreader/mokslinio-tiriamojo-darbo-logografika-studijoms43415/2/prakapas

[4]Ibid

Darbo tipas:
Apimtis:
4162 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Lietuvos Respublikos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos raida ir tolesnio vystymo perspektyvos
Diplominis darbas Lietuvos Respublikos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos raida ir tolesnio vystymo perspektyvos

Maisto sauga – viena iš labiausiai aptariamų šiuolaikinių problemų. Nuo praėjusio šimtmečio šešiasdešimtųjų metų Europos [...]

Valstybės tarnautojas
Referatas Valstybės tarnautojas

Valstybės tarnyba – teisinių santykių, atsirandančių įgijus valstybės tarnautojo statusą, jam pasikeitus ar jį [...]

Valstybės tarnautojo pareigybės aprašymas ir jo analizė
Referatas Valstybės tarnautojo pareigybės aprašymas ir jo analizė

Darbo tikslas – aptarti karjeros valstybės tarnautojo – vyriausiojo veterinarijos gydytojo-inspektoriaus pareigybės aprašymą ir jį [...]

Valstybės tarnautojo etika: piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi
Referatas Valstybės tarnautojo etika: piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi

Piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi, dokumentų klastojimas bei kitos etikos problemos yra dažna problema valstybės tarnyboje. Savo [...]

Tarnybinių nuobaudų statutiniams valstybės tarnautojams skyrimo teisinis reglamentavimas ir ypatumai
Diplominis darbas Tarnybinių nuobaudų statutiniams valstybės tarnautojams skyrimo teisinis reglamentavimas ir ypatumai

                      Tarnybinės atsakomybės institutas yra vienas [...]

Valstybės tarnautojų vaidmuo po naujosios viešosios vadybos reformų įvedimo
Konspektas Valstybės tarnautojų vaidmuo po naujosios viešosios vadybos reformų įvedimo

Konspekte pateikiamas valstybės tarnautojų vaidmens ir darbo funkcijų bei veiklos pasikeitimai, reformavus viešąjį sektorių.

Valstybės tarnautojo pareigybės aprašymas ir jo analizė
Referatas Valstybės tarnautojo pareigybės aprašymas ir jo analizė

Įvadas      Vis sparčiau politiškai, ekonomiškai ir kultūriškai modernėjant visuomenei, sparčiau auga  valstybės tarnautojų vaidmuo. Valstybės [...]

Valstybės tarnautojo tarnybinės veiklos vertinimas
Referatas Valstybės tarnautojo tarnybinės veiklos vertinimas

Valstybės tarnautojo tarnybinė veikla vertinama kiekvienais metais, jeigu valstybės tarnautojas ne trumpiau kaip 6 mėnesius [...]

Valstybės tarnautojų teisės, pareigos ir ribojimai
Referatas Valstybės tarnautojų teisės, pareigos ir ribojimai

Valstybės tarnyba - teisinių santykių, atsirandančių įgijus valstybės tarnautojo statusą, jam pasikeitus ar jį praradus [...]

Valstybės tarnautojų darbo užmokesčio ir kitų išmokų teisinis reglamentavimas
Prezentacija Valstybės tarnautojų darbo užmokesčio ir kitų išmokų teisinis reglamentavimas

1. Valstybės tarnautojų rūšys 2. Darbo užmokestis 3. Pareiginė alga 4. Priedai 5. Priemokos 6. Išeitinės išmokos 7. Kitos garantijos 8. Išvados 9.

Valstybės tarnautojų pareigybių aprašymo specifika
Referatas Valstybės tarnautojų pareigybių aprašymo specifika

Valstybių biurokratiniai aparatai bei valdžios institucijų vidinės struktūros dažnai yra sudėtingos, išplėstos ir su daugybe [...]

Valstybės tarnautojų socialinės garantijos
Prezentacija Valstybės tarnautojų socialinės garantijos

25 skaidrės. [...]

Valstybės tarnautojų mokymai ir kvalifikacijos kėlimas
Prezentacija Valstybės tarnautojų mokymai ir kvalifikacijos kėlimas

SąvokosDaugiapakopis darinysStatistikaEfektyvaus, rezultatyvaus mokymo/si sąlygosKoks turėtų būti mokymas/isMokymo/si poreikių ir [...]

Valstybės tarnautojų karjeros vystymas Anykščių rajono savivaldybėje
Diplominis darbas Valstybės tarnautojų karjeros vystymas Anykščių rajono savivaldybėje

Karjeros planavimas kaip visą gyvenimą trunkantis procesas šiuolaikinėje visuomenėje tampa ypač aktualus, nes darbo rinkos [...]

Valstybės tarnautojų mokymų efektyvumas X miesto savivaldybėje
Diplominis darbas Valstybės tarnautojų mokymų efektyvumas X miesto savivaldybėje

Temos aktualumas. Politinių, ekonominių, socialinių, technologinių, kultūrinių pokyčių nulemtos naujos XXI a. užduotys iš valstybės [...]