Socialiniai mokslai / Teisė

Tarptautinės sutarties, kontrakto ir tarpžinybinio susitarimo panašumai bei skirtumai

0 atsiliepimų
Autorius:

Norint atskleisti tarptautinių sutarčių, kontraktų bei tarptautinių susitarimų panašumus bei skirtumus, pirmiausia reikėtų detaliai išnagrinėti jų, o pirmiausia tarptautinės sutarties, požymius, kurie įtvirtinti tarptautinės bei valstybių vidaus teisės šaltiniuose.

Tarptautinės sutarties apibrėžimas yra pagrindinis 1969 m. Vienos konvencijos dėl sutarčių teisės tikslas, tačiau yra skirtas apibūdinti tik sutartims tarp šalių. Sutarties apibrėžimą detalizuoja 1986 m. Vienos konvencija dėl sutarčių, sudaromų tarp valstybių ir tarptautinių organizacijų bei tarp tarptautinių organizacijų, nors ši konvencija dar neįsigaliojusi. Nagrinėjant šiose konvencijose aptariamų sutarčių apibrėžimus, bus galima daryti išvadą, jog jų elementai atspindi ir paprotinę teisę. Paprotinės teisės reguliavimas yra įtvirtintas ir šių konvencijų preambulėse.

Kalbant apie tarptautinius susitarimus, iš tikrųjų didžiausią problemą kelia ne sutarties apibrėžimas, o ar tam tikras susitarimas atitinka šį apibrėžimą. Taigi šio apibrėžimo elementų išsamesnis nagrinėjimas leis išspręsti šią problemą bei atskleis keletą pagrindinių principų, apibrėžiančių sutarčių teisę.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TARPTAUTINĖS SUTARTIES APIBRĖŽIMAS

Išsamiausiai tarptautinė sutartis, kaip sutartis, sudaryta tarp valstybių, apibūdinama 1969 m. Vienos konvencijoje dėl sutarčių teisės (toliau - Konvencija). Šios Konvencijos 2 straipsnio 1a punktas apibūdina sutartį kaip tarptautinį susitarimą, sudarytą tarp valstybių rašytine forma, vadovaujantis tarptautine teise, kurį gali sudaryti vienas, du ar keli tarpusavyje susiję dokumentai, nesvarbu, koks jų konkretus pavadinimas[1].

 

Sutartis kaip tarptautinis susitarimas

Pasakymas „vadovaujantis tarptautine teise“ reiškia, kad turimos omenyje tik tarptautinės viešosios teisės sutartys. Apskritai teisės teorijoje ir praktikoje dažnai keliamas klausimas, ar viešos sutartys tarp valstybių yra analogiškos privatiems kontraktams tarp individų (asmenų), nes tarptautinės teisės šaltiniai konkretaus atsakymo į šį klausimą nepateikia. Išnagrinėjus 1969 m. Vienos konvenciją galima teigti, kad joje taip pat nėra aiškių nuostatų, atribojančių privatų kontraktą, reguliuojantį privačių subjektų santykius, nuo tarptautinės sutarties. Vis dėlto, vadovaujantis šia Konvencija galima daryti išvadą, jog privatinės teisės sutartis (kontraktas) negali būti laikoma tarptautine sutartimi.

[1] Aust A. Modern Treaty Law and Practice. Cambridge: 4th edition, 2004, p. 14.

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
2234 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

  • ĮVADAS3
  • I SKYRIUS. TARPTAUTINĖS SUTARTIES APIBRĖŽIMAS4
  • 1 poskyris. Sutartis kaip tarptautinis susitarimas4
  • 2 poskyris. Tarptautinės sutarties šalys5
  • 3 poskyris. Tarptautinės sutarties forma6
  • 4 poskyris. Tarptautinės sutarties pavadinimas7
  • II SKYRIUS. KONTRAKTO BEI TARPŽINYBINIO SUSITARIMO YPATUMAI8
  • IŠVADOS11
  • LITERATŪRA12

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Tarptautinių ir sutarties dėl ES steigimo sutarčių pažeidimo pasekmės: skirtumai ir panašumai
Diplominis darbas Tarptautinių ir sutarties dėl ES steigimo sutarčių pažeidimo pasekmės: skirtumai ir panašumai

Temos aktualumas. Teisės teorijoje teisinė atsakomybė dažniausiai suvokiama kaip teisės reguliuojama pareiga atsakyti už savo [...]

Tarptautinių vyriausybinių ir tarptautinių nevyriausybinių organizacijų skirtumai ir panašumai
Prezentacija Tarptautinių vyriausybinių ir tarptautinių nevyriausybinių organizacijų skirtumai ir panašumai

Tarptautinės organizacijos, tokios, kokias mes jas įsivaizduojame dabar, atsirado palyginti neseniai - XIX amžiaus viduryje.

Naujosios viešosios vadybos ir naujosios viešosios (valstybės) tarnybos skirtumai ir panašumai
Referatas Naujosios viešosios vadybos ir naujosios viešosios (valstybės) tarnybos skirtumai ir panašumai

Rašto darbas yra is Viešojo administravimo įvado paskaitos...:) [...]

Teisėjų ir prokurorų etikos kodeksų skirtumai ir panašumai
Tyrimas Teisėjų ir prokurorų etikos kodeksų skirtumai ir panašumai

Teisėjų ir prokurorų etikos kodeksų skirtumai ir panašumai Kodeksų analizė ir palyginimas.

Vokietijos (1949m. gegužės 23d.) ir Lietuvos (1992m. spalio 25d.) konstitucijų panašumai ir skirtumai
Referatas Vokietijos (1949m. gegužės 23d.) ir Lietuvos (1992m. spalio 25d.) konstitucijų panašumai ir skirtumai

Lietuvos ir Vokietijos konstitucijų analizė ir lyginimas [...]

JAV karai Irake ir Vietname: panašumai ir skirtumai
Referatas JAV karai Irake ir Vietname: panašumai ir skirtumai

Valstybių santykių erdvė yra nuolat kintanti subjektų ir objektų sąveikos vieta, kurioje priimami svarbiausi [...]

JAV karas Vietname ir Irake: panašumai ir skirtumai
Referatas JAV karas Vietname ir Irake: panašumai ir skirtumai

Analizuojama tarptautinių santykių tema JAV karas Vietname ir Irake: panašumai ir skirtumai. Tokia [...]

Globa ir rūpyba: panašumai ir skirtumai
Referatas Globa ir rūpyba: panašumai ir skirtumai

Įvairiuose literatūros šaltiniuose ir netik juose galime susidurti su keletu skirtingų globos (rūpybos) taikymo atvejų.

Viešųjų ir privačių organizacijų panašumai ir skirtumai
Referatas Viešųjų ir privačių organizacijų panašumai ir skirtumai

Viešosios ir privačios organizacijos turi tiek panašumų, tiek skirtumų. Norint išsiaiškinti, kuo panašios ir kuo [...]

ECB ir EIB panašumai ir skirtumai
Prezentacija ECB ir EIB panašumai ir skirtumai

ECB ir EIB panašumai ir skirtumai. Šioje prezintacijoje yra iškeliamas darbo tikslas,darbo uždaviniai bei pateikiamos [...]

Italijos ir Lietuvos kultūros – skirtumai ir panašumai
Referatas Italijos ir Lietuvos kultūros – skirtumai ir panašumai

Šiame darbe susipažinsite su Italijos ir Lietuvos kultūrų skirtumais ir panašumais. Prieš pradedant lyginti kultūras [...]

Viešųjų ir biudžetinių įstaigų administravimo panašumų ir skirtumų įvertinimas
Referatas Viešųjų ir biudžetinių įstaigų administravimo panašumų ir skirtumų įvertinimas

Tiek spaudžiant ekonominei krizei, tiek valstybei bei jos piliečiams išgyvenant ekonominio pakilimo laikotarpį, valstybė [...]

Lyderiavimas ir vadovavimas: panašumai ir skirtumai
Referatas Lyderiavimas ir vadovavimas: panašumai ir skirtumai

Daugelis autorių sutaria, kad terminai lyderiavimas ir vadovavimas nėra tapatūs, tačiau nesutaria dėl šių terminų [...]

Tradicinė ir visuotinė kokybės vadyba: esmė, skirtumai ir panašumai
Referatas Tradicinė ir visuotinė kokybės vadyba: esmė, skirtumai ir panašumai

Viena naujausių vadybos metodoogijų yra visuotinės kokybės vadybos koncepcija. Visuotinės [...]

Kaip Lietuvos proistorę vaizdavo trys autoriai skirtingais laikotarpiais. Skirtumai ir panašumai
Referatas Kaip Lietuvos proistorę vaizdavo trys autoriai skirtingais laikotarpiais. Skirtumai ir panašumai

Lietuva – nedidelė, mažiau nei tris milijonus gyventojų turinti Rytų, nors kartais sakoma Vidurio, Europos [...]