Socialiniai mokslai / Teisė

Teisėjų asmeninio nepriklausomumo garantijos

0 atsiliepimų
Autorius:

Įstatymų užtikrinimas bei žmogaus teisių ir laisvių garantavimas yra teisinės valstybės pagrindas. Valstybės instituciją, kuri privalo užtikrinti šių principų laikymąsi ir įgyvendinimą yra teismas. Tik teismas vykdo teisingumą. Teisingumo vykdymas yra įmanomas tik tada kai, teismas yra nepriklausoma, nešališka ir objektyvi visuomonės konfliktų sprendimo institucija. Teisminė gynyba bus efektyvi, jei užtikrintas teisminės valdžios nepriklausomumas. Teisminės valdžios nepriklausomumas yra būtina teisingumo įgyvendinimo sąlyga. Teisėjo ir teismų nepriklausomumo garantijos yra būtinos pirmiausia dėl to, kad būtų užtikrintos žmogaus teisės ir laisvės. O žmogaus teisių ir laisvių įgyvendinimas garantuojamas tik tada, kai užtrikrinama nepriklausoma teismo ir teisėjų veikla. Teisėjo ir teismo nepriklausomumo vykdant teisingumą garantijų turinį pirmiausia lemia jų nepriklausomumas: a) nuo byloje dalyvaujančių šalių kišimosi, b) nuo valstybės valdžios, valdymo, taip pat visuomonės institucijų asmeninių ar kitokių interesų įtakos. Tam, kad teisėjas galėtų atlikti savo pareigas ir vykdyti teisingumą, jam turi būti suteiktos asmeninio nepriklausomumo garantijos. Teisėjų asmeninio nepriklausomumo garantijas sąlyginai galima suskirstyti į tris grupes:  1) teisėjo įgaliojimų trukmės neliečiamumo, 2) teisėjo asmens neliečiamumo, 3) teisėjo socialinio (materialinio) pobūdžio garantijas.

Temos aktualumas: Kiekviena demokratinė valstybė taip pat turi būti kartu ir teisinė valstybė, kuri užtikrintų žmogaus teisių ir laisvių gynimą. O žmogaus teisių ir laisvių gynimą gali vykdyti tik teisėjai, kuriems turi būti garantuotos asmeninio nepriklausomumo  garantijos jų darbe.

Darbo tikslas: nustatyti, kokios yra teisėjų asmeninio nepriklausomumo garantijos.

Uždaviniai:

1)      Apibrėžti teisėjo nepriklausomumo sąvoką;

2)      Apibrėžti, išnagrinėti teisėjų asmeninio nepriklausomumo garantijas:

 1. Teisėjų asmens neliečiamybės garantijos;
 2. Teisėjų socialinio pobūdžio garantijos;
 3. Teisėjų įgaliojimų trukmės garantijos;
 4. Teisėjų korpuso formavimo tvarka;
 5. Teisėjų profesinės karjeros garantijos.
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
3615 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • Turinys
 • ĮVADAS3
 • I. TEISĖJŲ NEPRIKLAUSOMUMAS4
 • II. TEISĖJŲ ASMENINIO NEPRIKLAUSOMUMO GARANTIJOS6
 • II.1. Teisėjų įgaliojimų trukmės neliečiamumo garantijos6
 • II.2. Teisėjų asmens neliečiamumo garantijos8
 • II. 3. Teisėjų socialinio pobūdžio garantijos10
 • II.3.1 Teisėjų atlyginimas10
 • II.3.2 Teisėjų atostogos12
 • II.3.3 Teisėjų kvalifikacijos kėlimas13
 • II.4 Draudimas kištis į teisėjo veiklą14
 • IŠVADOS15
 • LITERATŪRA16

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Asmens konstitucinių teisių ir laisvių garantijos ir jų gynimas
Referatas Asmens konstitucinių teisių ir laisvių garantijos ir jų gynimas

Žmogaus teises gana plačiai reglamentuoja LR konstitucija bei įstatymai, taip pat ir tarptautinės sutartys, tačiau [...]

Moterų socialinių garantijų darbo teisėje analizė
Kursinis darbas Moterų socialinių garantijų darbo teisėje analizė

Temos aktualumas. Apie moterų teises tarptautiniu lygiu prabilta pakankamai vėlai. 1968 [...]

 Teismų, kaip teįsiminę valdžią vykdančios institucijos, nepriklausomumo samprata pagal LR Konstituciją ir Konstitucinio teismo jurisprudenciją
Referatas Teismų, kaip teįsiminę valdžią vykdančios institucijos, nepriklausomumo samprata pagal LR Konstituciją ir Konstitucinio teismo jurisprudenciją

Nepriklausomumas tai, kai teismų sistema (teisminė valdžia) yra atskirta nuo vyriausybės (vykdomosios valdžios) ir parlamento [...]

Asmeninės neturtinės vertybės ir teisės, kaip civilinių teisių objektas
Referatas Asmeninės neturtinės vertybės ir teisės, kaip civilinių teisių objektas

Norėdami patenkinti savo poreikius asmenys dalyvauja įvairiuose visuomeniniuose santykiuose. Jeigu šiuos santykius reguliuoja teisės normos [...]

Atsitiktinio prekių žuvimo ar sugedimo rizikos paskirstymas pagal Lietuvos nacionalinę teisę ir 1980 m. Vienos konvenciją dėl prekių pirkimo – pardavimo
Kursinis darbas Atsitiktinio prekių žuvimo ar sugedimo rizikos paskirstymas pagal Lietuvos nacionalinę teisę ir 1980 m. Vienos konvenciją dėl prekių pirkimo – pardavimo

Įvadas Atsitiktinio prekių žuvimo ar sugedimo rizikos paskirstymo klausimai iškyla vykdant prekių pirkimo - [...]

Konstitucinė lyginamoji teisė
Konspektas Konstitucinė lyginamoji teisė

Konstitucinės teorijos pagrindai. Išsamus konspektas. [...]

Administracinė teisė ir administracinis procesas
Konspektas Administracinė teisė ir administracinis procesas

Visa svarbiausia medžiaga pateikta aiškiai ir glaustai. Puikus darbas. [...]

Tarptautinė ir Europos Sąjungos teisė
Konspektas Tarptautinė ir Europos Sąjungos teisė

Tiesiog viskas, ko reikia egzaminui. [...]

Komercinė teisė
Konspektas Komercinė teisė

Išsamus geras konspektas. [...]

Verslo teisė
Prezentacija Verslo teisė

Verslo teisės samprata. Vieta teisės sistemoje, reguliuojami visuomeniniai santykiai Verslo teisės subjektai [...]

Anglijos valstybė ir teisė
Kursinis darbas Anglijos valstybė ir teisė

Siekdama suvokti, kodėl Anglijoje yra susiklosčiusi būtent tokia teisinė padėtis, bei norėdama išanalizuoti jos ištakas [...]

Baudžiamoji teisė
Konspektas Baudžiamoji teisė

Išsamus konspektas. Viskas, ko reikia baudžiamosios teisės egzaminui. [...]

Baudžiamojo proceso teisė
Konspektas Baudžiamojo proceso teisė

Viskas ko reikia egzaminui. 65 puslapiai. [...]

Šeimos teisė
Konspektas Šeimos teisė

Viskas, ko reikia egzaminui. [...]

Civilinė ir šeimos teisė pagal Lietuvos statutus
Referatas Civilinė ir šeimos teisė pagal Lietuvos statutus

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės visuomeninės ir valstybinės santvarkos pagrindas buvo feodalinės žemės nuosavybė, todėl žemės nuosavybės [...]