Moterų ir jaunimo darbas

12 psl. / 2532 žod.

Ištrauka

Referato tyrimo objektas – moterų ir jaunimo darbo tendencijos šiuolaikinėje visuomenėje. Darbo tikslas – išsiaiškinti moterų ir jaunimo padėtį darbo rinkoje. Uždaviniai, padėsiantys pasiekti tikslą:

  • problemų, su kuriomis moterys susiduria darbe, analizė;
  • teigiamų moterų darbo aspektų išskyrimas;
  • jaunimo darbo situacijos aptarimas.

Darbo medžiaga – įvairiose interneto svetainėse patalpinti referato temą atitinkantys straipsniai, publikacijos, LR Darbo kodeksas bei knygoje ,,Lygios teisės ir galimybės“[1] publikuojami 1995 m. Vilniuje vykusio seminaro pranešimai.

Tema yra aktuali, nes ji apima šių dienų visuomenei aktualias moterų ir jaunimo darbo temas. Referate nuosekliai aiškinamasi lyčių lygybės problema, darbo rinkoje nusistovėjusios moterų darbo sąlygos, sunkumai, su kuriais susiduriama, bei parodoma teigiama moterų darbo pusė. Be to, aprašomos dabartinės jaunimo darbo tendencijos.

[1] PASIRENGIMO JT IV PASAULINEI KONFERENCIJAI MOTERŲ KLAUSIMAIS LIETUVOS KOMITETO SEKRETORIATAS (1995) Lygios teisės ir galimybės. Vilnius.


Turinys

  • Įvadas
  • Problemos, su kuriomis moterys susiduria darbe
  • Teigiami moterų darbo aspektai
  • Jaunimo darbas
  • Išvados
  • Literatūra

Reziumė

Autorius
literatė
Tipas
Referatas
Dalykas
Teisė
Kaina
€2.41
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Vas 12, 2018
Publikuotas
2013 m.
Apimtis
12 psl.

Susiję darbai

Darbo sutarties turinys ir jos sudarymas

Teisė Referatas moncya
Šiuolaikinėje visuomenėje socialinės gyventojų gerovės ugdymas bei palaikymas yra ypatingai svarbus kiekvienos valstybės uždavinys. Dėl šios priežasties po II-ojo pasaulinio karo pradėta vystyti...

Apmokėjimo už darbą teisinis reglamentavimas

Teisė Diplominis darbas 2006 m. loretta
Temos aktualumas. Teisinis darbo santykių reguliavimas pastaraisiais metais Lietuvoje yra ypatingoje raidos stadijoje: nuo 2003 m. pradžios įsigaliojęs darbo kodeksas tarsi pažymi etapą,...

Prievarta prieš moteris ir jos prevencija

Teisė Referatas 2014 m. ege777
Žinomas lietuvos krepšininkas nušovė žmoną ir nusišovė pats, o visa tai įvyko vaiko akivaizdoje. Neseniai iš emigracijos grįžęs vyriškis vidury baltos dienos Vilniuje...

Darbo teisė Europos Sąjungoje

Teisė Referatas 2014 m. livis
Darbuotojų judėjimo laisvės normos gerokai pagerino Europos Sąjungos valstybių narių pilietybę turinčių asmenų ir jų šeimos narių galimybes naudotis teise įsidarbinti. ES darbo...