Įmonės "Nike" socialinės atsakomybės analizė

11 psl. / 2049 žod.

Ištrauka

Aktualumas. Šiandieninėje visuomenėje yra keliamas nerimas dėl per mažo žmonių judėjimo ir sveikatos rūpinimosi. Norint padėti žmonėms yra kuriamos įvairios sportinių prekių įmonės, viena iš jų yra „Nike“. Įmonės tikslas – skantinti žmones daugiau judėti, rūpintis savimi ir savo sveika gyvensena. Šiai socialiai atsakingai įmonei taip pat yra svarbu, kad ji padėtų ne tik žmonėms, bet ir mūsų aplinkai bei saugoti joje esančius turtus. Todėl „Nike“ pagrindinis tikslas : gaminant savo produkciją, kuo mažiau kenkti planetai. Socialiai atsakingoms įmonėms pelnas nėra toks svarbus kaip žmonių gerovė ir planetos saugojimas. Pasaulyje gamtos užterštumas yra opi problema, kurią reikia spręsti. Norint išvengti pasekmių gaminant prekes gamtą reikia labai saugoti ir prižiūrėti. Kaip pavyzdį nagrinėsime įmonę „Nike“, kuri stengiasi atsakingai žiūrėti į savo produkcijos gamybą ir jos poveikį aplinkai.

Darbo tikslas. Parengti įmonės „ Nike“ socialinės atsakomybės analizę.

Darbo objektas. „Nike“ įgyvendinama socialiai atsakinga veikla.

Darbo uždaviniai tikslui pasiekti:

 1. Išanalizuoti įmonės „Nike“ socialinės atsakomybės ataskaitą;
 2. Pateikti įmonės „Nike“ socialinės atsakomybės analizę;
 3. Pateikti savo pasiūlymus;
 4. Pateikti išvadas.

Tyrimo metodai:

 1. Dokumento turinio analizė;
 2. Literatūros sisteminė ir lyginamoji analizė.


Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. ĮMONĖS „NIKE“ SOCIALINĖS ATSAKOMYBĖS ANALIZĖ TEORINIU ASPEKTU4
 • 1.1. ,,Nike’’ veiklos pristatymas4
 • 1.2. ,,Nike’’ socialinė atsakomybė aplinkai4
 • 1.2.1. Oro tarša4
 • 1.2.2. Vandens tarša ir tausojimas5
 • 1.2.3. Gamtinių išteklių tausojimas5
 • 1.2.4. Tiekimo grandinės valdymas6
 • 1.3. ,,Nike’’ socialinė atsakomybė darbuotojams6
 • 1.4. ,,Nike’’ socialinė atsakomybė bendruomenei8
 • 1.5.,,Nike’’ socialiai atsakingas įvaizdis9
 • IŠVADOS10
 • LITERATŪRA11

Reziumė

Autorius
adriana
Tipas
Referatas
Dalykas
Vadyba
Kaina
€2.28
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Vas 22, 2018
Publikuotas
2018 m.
Apimtis
11 psl.

Susiję darbai

Įmonių socialinė atsakomybė

Vadyba Referatas 2015 m. rasa1995
Temos aktualumas. Nykstantys gamtiniai ištekliai, aplinkos tarša, neracionalus resursų naudojimas, socialinė nelygybė yra akivaizdūs faktai, įrodantys, kad dabartinis ekonomikos modelis vis labiau neatitinka...

Įmonės „M Capital“ socialinė atsakomybė

Vadyba Referatas 2013 m. jurga851
Mūsų grupė pasirinko įmonę “M Capital”, nes ieškojome nedidelės, kylančios draudimo įmonės, kuriai būtų galima parengti socialiai atsakingo verslo planą, nes dabartiniu metu...