Socialiniai mokslai / Teisė

Lisabonos sutartis. Palyginimas su Europos Sąjungos konstitucija: naujovės, reikšmė

0 atsiliepimų
Autorius:
Europos vienijimosi procesas, davęs pradžią dabartinei ES, prasidėjo 1951 m., kai šešios valstybės – Vokietija, Prancūzija, Italija, Olandija, Belgija ir Liuksemburgas įsteigė anglies ir plieno bendriją. Nuo tai laiko buvo pasirašyta Romos sutartis, Vieningosios Europos Aktas, Mastrichto, Amsterdamo ir Nicos sutartys. 2004 m. spalį Europos Sąjungos vadovai pasirašė sutartį dėl Konstitucijos Europai, tačiau ji taip ir neįsigaliojo, nes Konstitucijai nepritarė Prancūzijos bei Nyderlandų piliečiai.
2007 m. gruodžio 13 d. atverčiamas naujas puslapis ES gyvenime – Lisabonos sutartis, kuri numato svarbias institucines ir procedūrų reformas, Europos Sąjunga greičiau priiminės sprendimus, jie bus aiškesni ir suprantamesni piliečiams, pasaulyje ES kalbės vienu balsu, o ištikus krizėms, stengsis vis daugiau veikti kartu, drauge rūpintis saugiais ir nenutrūkstamais energijos tiekimo šaltiniais, saugos sienas bei kovos su nusikalstamumu.
Lisabonos sutartis (arba Reformų sutartis) − iš dalies Romos ir Mastrichto sutartis keičianti bei Europos Sąjungos veikimą optimizuojanti tarptautinė sutartis, kurios tikslas - atnaujinti ir optimizuoti Europos Sąjungos veikimo mechanizmą, kuris buvo reglamentuotas 15 ES šalių sukurtomis taisyklėmis, taigi neveiksmingas Europos Sąjungai išsiplėtus iki 27 šalių narių. Sutartis pasirašyta 2007 m. gruodžio 13 d. šv. Jeronimo vienuolyne Lisabonoje (Portugalija). Lisabonos sutartyje numatyta, kad ES šalys narės ją ratifikuoja pagal savo atitinkamas konstitucines nuostatas (balsavimu parlamente arba referendumu). Sutartis įsigalioja pirmą kitą mėnesio dieną po to, kai ratifikavimo dokumentus deponuoja paskutinė valstybė signatarė. Buvo planuojama, kad ji įsigalios kokiais 2008 m. (vėliausiai - iki 2009 m. sausio 1 d., t. y. prieš rinkimus į Europos Parlamentą)). Tam ji turėjo būti ratifikuota visų 27 valstybių narių. Paskutinė Lisabonos sutartį ratifikavo Čekija. Jos prašymu, 2009 m. spalio EVT išvadose įrašyta, kad prie sekančios Stojimo sutarties bus pridėtas protokolas, kuriame numatyta, kad Lisabonos sutarties „Protokolas dėl Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos taikymo Lenkijai ir Jungtinei Karalystei” bus taip pat taikomas ir Čekijai. Taip Čekija užsitikrino, kad ateityje jai nebus pareikšta materialinių pretenzijų dėl po Antrojo pasaulinio karo iš jos teritorijos deportuotų beveik trijų milijonų etninių vokiečių nuosavybės. Lisabonos sutarties ratifikavimo procesas visose ES šalyse narėse užbaigtas 2009 m. lapkritį, todėl Sutartis įsigalioja 2009 m. gruodžio 1d. Lietuvoje Lisabonos sutartis ratifikuota 2008 m. gegužės mėn, ją pasiraše Prezidentas Valdas Adamkus, Ministras Pirmininkas Gediminas Kirkilas ir užsienio reikalų ministras Petras Vaitiekūnas.
Naująja sutartimi bus sustiprinti Sąjungos pajėgumai veikti didinant institucijų ir sprendimų priėmimo sistemų efektyvumą ir veiksmingumą, ypač atsižvelgiant į naujus pasaulinius iššūkius ir piliečiams svarbias problemas – klimato kaitą, energetinį saugumą, tarptautinį terorizmą, organizuotą tarptautinį nusikalstamumą, imigraciją ir tolesnę plėtrą. Lisabonos sutartimi įtvirtinant Sąjungos tikslus ir vertybes bus pagerintas demokratinis Sąjungos atskaitingumas ir teisinės valstybės principo laikymasis. Lisabonos sutartimi įvedama dabartinių ES ir EB sutarčių pataisų, tačiau visos ištisai jos nekeičiamos. Lisabonos sutartis suteikia Europos Sąjungai teisinį pagrindą ir priemones, reikalingas ateities problemoms spręsti ir piliečių poreikiams tenkinti...
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
1981 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Europos Sąjungos integracija nuo Paryžiaus iki Lisabonos
Diplominis darbas Europos Sąjungos integracija nuo Paryžiaus iki Lisabonos

Temos aktualumas. Šiame darbe siekiama atskleisti Europos Sąjungos integracijos įtaką, nuo Paryžiaus iki Lisabonos sutarties [...]

Kolektyvinės darbo sutarties samprata: Lietuvos ir pasirinktos Europos Sąjungos lyginamoji analizė
Diplominis darbas Kolektyvinės darbo sutarties samprata: Lietuvos ir pasirinktos Europos Sąjungos lyginamoji analizė

Temos aktualumas. Daugeliui žmonių darbas yra pragyvenimo šaltinis ir vienas iš pagrindinių gyvenimo sričių, kurios [...]

Kolektyvinės darbo sutarties samprata Lietuvos ir Europos Sąjungos valstybės lyginamoji analizė
Prezentacija Kolektyvinės darbo sutarties samprata Lietuvos ir Europos Sąjungos valstybės lyginamoji analizė

Temos aktualumas. Daugeliui žmonių darbas yra pragyvenimo šaltinis ir vienas iš pagrindinių gyvenimo sričių, kurios [...]

Europos Sąjungos konstitucija
Referatas Europos Sąjungos konstitucija

Temos aktualumas: ši tema yra aktuali, nes palietė visą Europos Sąjungą. ES Konstitucija turėjo būti [...]

Paryžiaus sutarties įtaka Europos Sąjungos integracijai
Referatas Paryžiaus sutarties įtaka Europos Sąjungos integracijai

Temos aktualumas: Šiandieninėje visuomenėje Paryžiaus (EAPB) sutartis aktuali tuo, kad jinai buvo reikšminga Europos Sąjungos [...]

Europos Sąjungos šalies – Italijos – centrinio banko reikalavimai kapitalo rizikos valdymui
Referatas Europos Sąjungos šalies – Italijos – centrinio banko reikalavimai kapitalo rizikos valdymui

Komercinių bankų, specializuotų bankų ir užsienio bankų bei jų padalinių veiklą kiekvienoje šalyje prižiūri centriniai [...]

Europos Sąjungos šalių aplinkosaugos reikalavimai
Referatas Europos Sąjungos šalių aplinkosaugos reikalavimai

Europos Sąjunga (toliau ES) yra įsipareigojusi siekti tvarios plėtros, t. y. plėtros, kuri pagerintų ateities [...]

Europos Sąjunga ir jos plėtra
Referatas Europos Sąjunga ir jos plėtra

Europos Sąjunga (ES), tai dvidešimt septynių valstybių ekonominė bei politinė bendrija. Europos Sąjunga yra demokratinių [...]

Darbo sutarties įforminimo ypatumai ir pareiginių nuostatų reikšmingumas
Referatas Darbo sutarties įforminimo ypatumai ir pareiginių nuostatų reikšmingumas

Tikslas: Išnagrinėti pagrindinius darbo sutarties įforminimo ypatumus bei pareiginių nuostatų svarbumą.Uždaviniai: 1. Išnagrinėti [...]

Tarptautinė ir Europos Sąjungos teisė
Konspektas Tarptautinė ir Europos Sąjungos teisė

Tiesiog viskas, ko reikia egzaminui. [...]

Europos bendrijų evoliuciją į Europos Sąjungą
Referatas Europos bendrijų evoliuciją į Europos Sąjungą

Postūmį pereiti prie tarpvalstybinių santykių reguliavimo ir tam tikrų integracinių žingsnių Europai davė JAV, dar [...]

Lietuvos ir Prancūzijos konstitucijų palyginimas
Referatas Lietuvos ir Prancūzijos konstitucijų palyginimas

Šio darbo tikslas yra palyginti Lietuvos ir Prancūzijos prezidento institucijas, nurodant panašumus bei skirtumus šių [...]

Šalių konstitucijų apžvalga ir palyginimas
Konspektas Šalių konstitucijų apžvalga ir palyginimas

ESTIJOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJA JUNGTINĖS KARALYSTĖS KONSTITUCIJA LATVIJOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJA LENKIJOS RESPUBLIKOS KOSNTITUCIJA PRANCŪZIJOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJA JUNGTINIŲ AMERIKOS VALSTIJŲ KONSTITUCIJA DIDŽIOSIOS BRITANIJOS [...]

Tarptautinės teisės ir Europos Sąjungos teisės santykis
Diplominis darbas Tarptautinės teisės ir Europos Sąjungos teisės santykis

Temos aktualumas. Tarptautinės ir Europos Sąjungos teisės santykio problema, kaip pažymima tarptautinės teisės literatūroje, yra [...]

ES prisijungimas prie Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos, Europos Žmogaus Teisių Teismo ir Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sąveika
Diplominis darbas ES prisijungimas prie Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos, Europos Žmogaus Teisių Teismo ir Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sąveika

Tiriama problema   Teisingumo Teismui (plenarinė sesija) pateikus Nuomonę 2/131, liko neišspręsta Europos Sąjungos prisijungimo prie Europos [...]