Rinkimų samprata

17 psl. / 4071 žod.

Ištrauka

Daugeliui balsavimas rinkimuose atrodo labai paprastas ir nieko nelemiantis veiksmas, žmonės tiesiog įmeta biuletenius, kažkas juos suskaičiuoja ir rezultatas aiškus. Tada mūsų išrinkti kandidatai valdo valstybę, o visuomenė toliau skundžiasi, kad gyvenimo sąlygos nepagerėjo. Visgi balsavimas nėra toks paprastas, taip pat nėra paprastos ir rinkimų sistemos nuo kurių priklauso balsavimo eiga.
Turime suvokti, kad rinkimai Lietuvoje yra demokratiniai, laisvi ir sąžiningi. Suverenitetas priklauso Tautai, Tauta kurią valstybę, valstybė gyvuoja dėl Tautos.Todėl LR piliečiams suteikiamos geriausios galimybės išreikšti savo nuomonę rinkimuose, pritaikomos tinkamiausios rinkimų sistemos demokratinėje visuomenėje rinkti LR Prezidentą, Seimą, Savivaldą.
Šiuolaikinėje Lietuvoje yra pritaikytos trys skirtingos rinkimų sistemos: absoliučios daugumos – prezidento rinkimuose, mirši paralelinė seimo, proporcinė- vietos valdžios rinkimuose. Skirtingos rinkimų sistemos leidžia valstybei efektyviau gyvuoti, nes pasirenkat tik vieną iš paminėtų rinkimo sistemų kiltų daug problemų, tokių kaip: nepasitenkinimo,nepasitikėjimo išrinktaisiais asmenimis, nesąžiningumo rinkimuose ir po rinkimų vykdomoje išrinktųjų veikloje.
Taigi, šiame darbe analizuosime LR rinkimų sistemas, siekiant suvokti, kaip vyksta LR Prezidento, Seimo, Savivaldos rinkimai, kokia yra tinkamai parinktos rinkimo sistemos svarba renkat valdžią.
Darbo tikslas: išanalizuoti Lietuvos Respublikos Seimo, Prezidento, Savivaldybės Tarybosrinkimų sistemas.
Darbo uždaviniai:
1. Ištirti rinkimų sampratą;
2. Išanalizuoti LR Prezidento rinkimų sistemą;
3. Išnagrinėti LR Seimo rinkimų sistemą;
4. Ištirti LR Savivaldybių Tarybų rinkimų sistemą.


Turinys

 • ĮVADAS2
 • I. RINKIMŲ SAMPRATA3
 • 1.1 Rinkimų teisė3
 • 1.2 Rinkimų organizavimo procesas4
 • 1.3 Rinkimų sistemų klasifikacija4
 • II. LR PREZIDENTO RINKIMAI7
 • 2.1 LR Prezidento samprata7
 • 2.2 Prezidento institucijos atkūrimas8
 • 2.3 LR Prezidento rinkimai 1992-20098
 • III. LR SEIMO IR SAVIVALDOS RINKIMAI10
 • 3.1 LR Seimo samprata10
 • 3.1.1. Mišriosios rinkimų sistemos įteisinimas Lietuvoje11
 • 3.1.2. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai XXI a.11
 • 3.2 LR Savivaldybės Tarybos samprata13
 • 3.2.1 LR Savivaldybės Tarybos rinkimų sistema14
 • IŠVADOS16
 • LITERATŪRA17

Reziumė

Autorius
elderx
Tipas
Referatas
Dalykas
Politologija
Kaina
€2.80
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Rgs 16, 2012
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
17 psl.

Susiję darbai

Prezidento rinkimai

Politologija Referatas 2009 m. kataleja
Lietuvos Respublika yra nepriklausoma demokratinė valstybė. Valdžią valstybėje vykdo Seimas ir Vyriausybė, o vadovauja Respublikos Prezidentas. Prezidentas – svarbiausias valstybėje asmuo, valstybės vadovas....

Tradicijos samprata konservatizmo doktrinoje

Politologija Referatas 2009 m. simsim
Konservatizmas yra viena iš trijų pagrindinių moderniųjų politinių idealogijų, dominavusių Vakaruose pastaruosius du dešimtmečius. Kitos dvi – liberalizmas ir socializmas. Šios idealogijos turi...

Liberalizmo sampratos transformacijos

Politologija Referatas bekepuraite
Vienokiomis ar kitokiomis idėjomis yra paremti bet kurie politiniai projektai bei politinė veikla apskritai ir net pačios šiuolaikinės valstybės. Susistemintos į vientisą junginį...

J. Schumpeter politikos ir demokratijos samprata

Politologija Konspektas vilytt
Schumpeteris kritiškai vertina vadinamąją „klasikinę“ demokratijos teoriją, kuri teigia, kad „demokratija – tai toks institucinis politinių sprendimų priėmimo metodas, kuris tarnauja bendram labui...