Socialiniai mokslai / Politologija

Rinkimų samprata

0 atsiliepimų
Autorius:
Daugeliui balsavimas rinkimuose atrodo labai paprastas ir nieko nelemiantis veiksmas, žmonės tiesiog įmeta biuletenius, kažkas juos suskaičiuoja ir rezultatas aiškus. Tada mūsų išrinkti kandidatai valdo valstybę, o visuomenė toliau skundžiasi, kad gyvenimo sąlygos nepagerėjo. Visgi balsavimas nėra toks paprastas, taip pat nėra paprastos ir rinkimų sistemos nuo kurių priklauso balsavimo eiga.
Turime suvokti, kad rinkimai Lietuvoje yra demokratiniai, laisvi ir sąžiningi. Suverenitetas priklauso Tautai, Tauta kurią valstybę, valstybė gyvuoja dėl Tautos.Todėl LR piliečiams suteikiamos geriausios galimybės išreikšti savo nuomonę rinkimuose, pritaikomos tinkamiausios rinkimų sistemos demokratinėje visuomenėje rinkti LR Prezidentą, Seimą, Savivaldą.
Šiuolaikinėje Lietuvoje yra pritaikytos trys skirtingos rinkimų sistemos: absoliučios daugumos – prezidento rinkimuose, mirši paralelinė seimo, proporcinė- vietos valdžios rinkimuose. Skirtingos rinkimų sistemos leidžia valstybei efektyviau gyvuoti, nes pasirenkat tik vieną iš paminėtų rinkimo sistemų kiltų daug problemų, tokių kaip: nepasitenkinimo,nepasitikėjimo išrinktaisiais asmenimis, nesąžiningumo rinkimuose ir po rinkimų vykdomoje išrinktųjų veikloje.
Taigi, šiame darbe analizuosime LR rinkimų sistemas, siekiant suvokti, kaip vyksta LR Prezidento, Seimo, Savivaldos rinkimai, kokia yra tinkamai parinktos rinkimo sistemos svarba renkat valdžią.
Darbo tikslas: išanalizuoti Lietuvos Respublikos Seimo, Prezidento, Savivaldybės Tarybosrinkimų sistemas.
Darbo uždaviniai:
1. Ištirti rinkimų sampratą;
2. Išanalizuoti LR Prezidento rinkimų sistemą;
3. Išnagrinėti LR Seimo rinkimų sistemą;
4. Ištirti LR Savivaldybių Tarybų rinkimų sistemą.
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
4071 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • ĮVADAS2
 • I. RINKIMŲ SAMPRATA3
 • 1.1 Rinkimų teisė3
 • 1.2 Rinkimų organizavimo procesas4
 • 1.3 Rinkimų sistemų klasifikacija4
 • II. LR PREZIDENTO RINKIMAI7
 • 2.1 LR Prezidento samprata7
 • 2.2 Prezidento institucijos atkūrimas8
 • 2.3 LR Prezidento rinkimai 1992-20098
 • III. LR SEIMO IR SAVIVALDOS RINKIMAI10
 • 3.1 LR Seimo samprata10
 • 3.1.1. Mišriosios rinkimų sistemos įteisinimas Lietuvoje11
 • 3.1.2. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai XXI a.11
 • 3.2 LR Savivaldybės Tarybos samprata13
 • 3.2.1 LR Savivaldybės Tarybos rinkimų sistema14
 • IŠVADOS16
 • LITERATŪRA17

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Elgesio kultūros sampratų ypatumai bendrojo lavinimo mokykloje
Diplominis darbas Elgesio kultūros sampratų ypatumai bendrojo lavinimo mokykloje

Darbe nagrinėjami elgesio kultūros ugdymo ypatumai bendrojo lavinimo mokykloje. Šiuolaikinėje visuomenėje sparčiai kyla bendras žmonių [...]

Viešosios tvarkos samprata ir jos užtikrinimo priemonės pasienio ruože
Kursinis darbas Viešosios tvarkos samprata ir jos užtikrinimo priemonės pasienio ruože

Šiame kursiniame darbe išsamiau susipažindinama su Lietuvos policijos raida bei santykiais su kitomis valstybės institucijomis [...]

Ugdomosios vaikų veiklos planavimo kokybė ir jos samprata ugdymo praktikoje
Diplominis darbas Ugdomosios vaikų veiklos planavimo kokybė ir jos samprata ugdymo praktikoje

Temos aktualumas ir problema. Šių dienų pedagogo veikla yra įvairiapusė. Sisteminant V. Jakavičius (1998) išskiria [...]

NVO dalyvavimas antidiskriminacinėje politikoje: LVF “Romų integracijos į darbo rinką mechanizmo sukūrimas ir išbandymas”
Referatas NVO dalyvavimas antidiskriminacinėje politikoje: LVF “Romų integracijos į darbo rinką mechanizmo sukūrimas ir išbandymas”

Darbe „NVO dalyvavimas antidiskriminacinėje politikoje: LVF „Romų integracijos į darbo rinką mechanizmo sukūrimas ir išbandymas“ [...]

NVO dalyvavimas antidiskriminacinėje politikoje: LVF “Romų integracijos į darbo rinką mechanizmo sukūrimas ir išbandymas”
Prezentacija NVO dalyvavimas antidiskriminacinėje politikoje: LVF “Romų integracijos į darbo rinką mechanizmo sukūrimas ir išbandymas”

Trumpai ir aiškiai pristatoma socialinės ekonomikos, jos dalyvių, labdaros ir paramos fondų sampratos, Lietuvos vaikų [...]

Kolektyvinės darbo sutarties samprata: Lietuvos ir pasirinktos Europos Sąjungos lyginamoji analizė
Diplominis darbas Kolektyvinės darbo sutarties samprata: Lietuvos ir pasirinktos Europos Sąjungos lyginamoji analizė

Temos aktualumas. Daugeliui žmonių darbas yra pragyvenimo šaltinis ir vienas iš pagrindinių gyvenimo sričių, kurios [...]

Kolektyvinės darbo sutarties samprata Lietuvos ir Europos Sąjungos valstybės lyginamoji analizė
Prezentacija Kolektyvinės darbo sutarties samprata Lietuvos ir Europos Sąjungos valstybės lyginamoji analizė

Temos aktualumas. Daugeliui žmonių darbas yra pragyvenimo šaltinis ir vienas iš pagrindinių gyvenimo sričių, kurios [...]

Vyriausiosios rinkimų komisijos teisinės padėties pagrindai
Kursinis darbas Vyriausiosios rinkimų komisijos teisinės padėties pagrindai

Šio kursinio darbo tikslas yra atskleisti Vyriausiosios rinkimų komisijos, kaip rinkimus organizuojančios institucijos funkcijas bei [...]

Valstybės samprata, elementai ir požymiai. Valstybės funkcijos, suverenitetas
Referatas Valstybės samprata, elementai ir požymiai. Valstybės funkcijos, suverenitetas

Valstybė, tai tam tikroje konkrečioje teritorijoje gyvuojanti politinė organizacija, turinti nuolatinę valdžią, nuolatinius gyventojus, apibrėžtą [...]

Socialinių paslaugų rinkodara Klaipėdos mieste
Diplominis darbas Socialinių paslaugų rinkodara Klaipėdos mieste

  Aktualumas. Šiuolaikiniame pasaulyje, net ir ekonomiškai stipriose valstybėse, socialinės pagalbos organizavimas yra aktuali ir svarbi [...]

Kompetencijos, kompetentingumo, profesijos ir profesionalumo, mokymosi rezultatų ir mokymosi pasiekimų, socialinių partnerių ir socialinių dalininkų sampratų lyginamoji analizė
Referatas Kompetencijos, kompetentingumo, profesijos ir profesionalumo, mokymosi rezultatų ir mokymosi pasiekimų, socialinių partnerių ir socialinių dalininkų sampratų lyginamoji analizė

Mokslinėje literatūroje pateikiamos įvairios sąvokų kompetencija, kompetentingumas, profesija, profesionalumas, mokymosi pasiekimai, mokymosi rezultatai ir socialiniai [...]

Komiso sutartis: samprata, sutarties šalys, turinys ir forma, komiso sutarties pabaiga
Referatas Komiso sutartis: samprata, sutarties šalys, turinys ir forma, komiso sutarties pabaiga

Šiuolaikiniame pasaulyje vis daugiau žmonių stengiasi atlikti darbus ne patys, bet juos pavesdami kitiems. Šiuo [...]

Socialinės stratifikacijos samprata
Referatas Socialinės stratifikacijos samprata

Išgirdę kalbas apie socialinę klasę, kastą ar luomą, dažnai pagalvojame, kad tai jau pasenęs skirstymas [...]