Socialiniai mokslai / Sociologija

E. Halio, V. Pečio ir D. Graunto indėlis į demografijos mokslą

0 atsiliepimų
Autorius:

Demografija - (gr. demos - žmonės, žmonija; čia- gyventojai + grapho - rašau) - mokslas, tiriantis gyventojų sudėtį, kiekybinius ir kokybinius jos struktūros kitimus tam tikromis istorinėmis sąlygomis; duomenis tyrimams teikia demografinė statistika (Lietuvių žodynas, 2018). Mums žinoma, kad joks mokslas ar jo šaka nebūtų atsiradusi ir sėkmingai susiformavusi be žmogaus pastangų, skirto laiko, tyrinėjimo. Demografijos terminą 1855 m. pirmasis pavartojo prancūzų ekonomistas A. Gijardas. XX a. pradžioje susiformavo du požiūriai į demografiją – kaip į demografinę analize ir kaip gyventojų tyrimus. Per visą šį laikotarpį, kada demografija formavosi kaip atskiras mokslas, didžiausia indėlį į mokslo plėtojimą ir naujus atradimus įdėjo 3 mokslininkai - E. Halis, D. Grauntas ir V. Petis.

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
1040 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

  • Įvadas į demografijos mokslą. Kas tai?
  • Edmundo Halio indėlis į demografiją.
  • Džono Graunto indėlis į demografiją.
  • Vilijamo Pečio indėlis į demografiją.
  • Išvados. Kas liko iki šiol? Kas iš šių mokslininkų darbų yra naudinga ir po šiai dienai?