Tikslieji ir gamtos mokslai / Fizika

Elektrono energijos ir impulso momento kvantavimo ypatumai

0 atsiliepimų
Autorius:

Šviesa yra elektromagnetinis spinduliavimas, kurio bangos ilgis yra matomas akiai arba, bendresne prasme, elektromagnetinis spinduliavimas nuo infraraudonųjų iki ultravioletinių spindulių. Šviesa turi dvilypę prigimtį, tai: elektromagnetinės bangos ir šviesos dalelių – fotonų – srautas [8].
M. Plankas teigė, jog šviesos šaltinis šviesą spinduliuoja ne ištisai, o tam tikromis porcijomis – kvantais. Į kvantą galima žiūrėti kaip į savotišką šviesos dalelę – fotoną. Šviesą gali spinduliuoti ir aplink atomo branduolį skriejantys elektronai. Arčiau atomo branduolio esančiose orbitose skriejantys elektronai turi mažiau energijos nei tolimesnėse orbitose skriejantys elektronai. Jei elektronas gauna kiekį energijos, jis turi peršokti į toliau branduolio esančią orbitą (tokie elektronai vadinami sužadintaisiais), tačiau judėdamas jis praranda energiją ir natūraliai grįžta į savo vietą.
Energija, kurią išskiria elektronas, lygi skirtumui tarp energijos lygių. Šį kvantą energijos elektronas gali išspinduliuoti fotono forma. Elektromagnetines bangas, kurių ilgiai yra nuo 700 nm (raudona spalva) iki 400 nm (violetinė spalva), žmogaus akis fiksuoja ir supranta kaip šviesą [8].
Matoma šviesa yra spektro dalis tarp 380 nanometrų (sutrumpintai nm) ir 750 nm (ore) bangų ilgio.
1945 m. Austrijos fizikos instituto direktorius prof. Feliksas Ehrenhaftas atliko bandymus su vakuuminiame inde esančiomis mažomis grafito dalelėmis. Jas apšvietė stipria šviesa. Dalelės pakilo viršun, sukosi apie savo ašį, bei judėjo elipse. Jis priėjo prie išvados, kad „šviesa turi sukamąją jėgą“ [10].
Kvantinė teorija teigia, kad elektronai atome esti išsidėstę tam tikrose orbitose (lygmenyse). Elektrono energija atome priklauso nuo to, kuriame lygmenyje jis yra. Kiekvienas elektronas turi savo pagrindinį lygmenį, kuriame jis gali būti neribotą laiką, ir daugybę sužadintų lygmenų, į kuriuos jis gali patekti tik gavęs iš šalies papildomos energijos. Juose elektronas gali būti tik ribotą laiką. Jei atomas turi daug elektronų, tai kiekvienas elektronas turi savo pagrindinius ir sužadintus lygmenis [9].
Paulio (V. Pauli) draudimo principas teigia, kad viename lygmenyje gali būti ne daugiau dviejų elektronų. Jei tame pačiame lygmenyje esti du elektronai, tai jų sukiniai turi būti priešingi. Kitaip sakant, vienodą energiją atome gali turėti ne daugiau dviejų elektronų [9].

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
2605 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

  • Įvadas
  • 1. Vandenilio atomo Boro teorija
  • 2. Vandeniliškieji jonai ir jų spektrų kilmė Boro teorijoje
  • 3. Eksperimentinis Boro postulatų tikrinimas (Franko ir Herco bandymas)
  • 4. Boro atomo teorijos ribotumas
  • 5. Boro teorijos laimėjimai ir sunkumai
  • 6. Boro teorijos panaudojimas
  • Išvados
  • Literatūra

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Elektros energijos perdavimo linija
Laboratorinis darbas Elektros energijos perdavimo linija

. Darbo tikslas: Susipažinti su elektros energijos perdavimu dvilaide linija nuolatine srove.   2. Kontroliniai klausimai: Prie kokių sąlygų [...]

Virdulio panaudotos elektros energijos skaičiavimas
Laboratorinis darbas Virdulio panaudotos elektros energijos skaičiavimas

Darbo tikslas: Panagrinėti, surasti, kiek elektros energijos išnaudoja virdulys per 1 mėnesį; per 1 metus.

Elektros energijos technologinių sąnaudų mažinimas įmonėse
Referatas Elektros energijos technologinių sąnaudų mažinimas įmonėse

Pasaulyje ir Lietuvoje kasdien kyla nauji gyvenamieji ir komerciniai pastatai, pramonės įmonės plečia gamybos plotus.

Elektros energijos tiekimas radio gamyklai
Kursinis darbas Elektros energijos tiekimas radio gamyklai

Darbe nagrinėjamas skirstomasis punktas buvo skirtas patikimai maitinti Radijo gamyklos elektros vartotojus, kuriems elektros tiekimas [...]

Elektros energijos perdavimas ir skirstymas. Pratybos
Laboratorinis darbas Elektros energijos perdavimas ir skirstymas. Pratybos

Uzduotys:  Savo variantui (6) pagal bendrą tinklo schemą, pateikta 1 pav. sudaryti: Principinę elektros tinklo schemą, turinčia [...]

Elektros energijos tiekimas elektros įrangos gamyklos mechaniniam cechui
Kursinis darbas Elektros energijos tiekimas elektros įrangos gamyklos mechaniniam cechui

Naujajame amžiuje nerastume nė vieno namo ar pastato, kuriame nebūtų įrengta ar naudojama elektros energija.