Dotacijų ir subsidijų apskaita N ūkininko ūkyje

28 psl. / 4504 žod.

Ištrauka

Valstybės parama įmonės skiriant subsidijas ir dotacijas yra svarbi politikos priemonė daugelyje šalių. Valstybės paramos tikslas apima poreikį pagerinti mažų ir vidutinių įmonių galimybes gauti finansavimą, skatinti naujų įmonių įsikūrimą, padėti firmoms prisitaikyti prie naujų technologijų arba stiprinti ekonominį vystymąsi tam tikrose. regionuose. (Masso J., 2006)

Valstybė ar tarptautiniai fondai dažnai skiria lėšas kaip paramą privačiam sektoriui. Tokios išlaidos dažniausiai būna apibrėžiamos kaip „dotacijos ir subsidijos“ arba tiesiog dotacijomis. Šios dvi valstybės ir tarptautinių fondų paramos pagrindinis tikslas – teikti pagalbą privačiam verslo sektoriui, todėl „dotacijos ir subsidijos“ visada yra analizuojamos kartu arba tapatinamos.

Žemės ūkio veiklai dažnai yra skiriamos dotacijos arba subsidijos, kompensuoti įmonėms kai kurias jų išlaidas arba neuždirbtas pajamas. Kai įmonė formuoja dotacijų ir subsidijų apskaitos politiką, jos privalo nustatyti pagrindinius kriterijus, kurie leidžia dotacijas ir subsidijas pripažinti kaip gautas arba gautinas, nurodyti kokios sąskaitos yra naudojamos dotacijų ir subsidijų apskaitai, apžvelgti gautų dotacijų panaudojimo pripažinimą bei informacijos atskleidimą finansinėje atskaitomybėje.

Todėl, kai formuojama įmonės dotacijų ir subsidijų apskaitos politika, būtina žinoti, kad dotacija gali būti pripažinta ir parodyta balanse tik tokiu atveju, kai įmonė bus garantuota, kad ji atitinka visas sąlygas dotacijai gauti.

Žemės ūkių įmonės bei ūkininkų ūkių rodiklius sąlygoja pagrindiniai kaip turto ir pajamų dotacijos, biologinis turtas ir finansiniai metai. Aleknevičienės V. (2008) nuomone, nepanaudotos turto dotacijos ir nepanaudotos dotacijos daro poveikį žemės ūkio verslo stabilumui; panaudotos turto dotacijos ir panaudotos dotacijos, susijusios su pajamomis – pelningumui ir apyvartumui, o biologinis turtas – likvidumui ir apyvartumui. Žemės ūkių verslo subjektų veikla yra sezoninė, ypač besiverčiančių augalininkyste.

Darbo objektas: Dotacijų ir subsidijų apskaita N ūkininko ūkyje.

Darbo tikslas: Išanalizuoti dotacijų ir subsidijų apskaitą N ūkininko ūkyje.

Darbo uždaviniai:

 1. Apžvelgti dotacijų ir subsidijų esmę ir pripažinimą apskaitoje.
 2. Ištirti dotacijų ir subsidijų pirminę apskaitą N ūkininko ūkyje.
 3. Įvertinti dotacijų ir subsidijų suvestinę apskaitą N ūkininko ūkyje.  

Tyrimo metodai: Mokslinės literatūros analizė, apskaitos analizė.


Turinys

 • ĮVADAS
 • 1. DOTACIJŲ IR SUBSIDIJŲ ESMĖ, REGLAMENTAVIMAS IR PRIPAŽINIMAS APSKAITOJE
 • 1.1. Dotacijų ir subsidijų esmė bei jos reglamentavimas
 • 1.2. Dotacijų ir subsidijų pripažinimas apskaitoje.
 • 2. DOTACIJŲ IR SUBSIDIJŲ PIRMINĖ APSKAITA N ŪKININKO ŪKYJE
 • 2.1. N ūkininko ūkio apibūdinimas.
 • 2.3. Dotacijų ir subsidijų panaudojimas n ūkininko ūkyje.
 • 3. DOTACIJŲ IR SUBSIDIJŲ SUVESTINĖ APSKAITA N ŪKININKO ŪKYJE
 • 3.1. Dotacijų ir subsidijų apskaitos suvestiniai registrai n ūkininko ūkyje
 • 3.2. Dotacijų ir subsidijų apskaitos tobulinimo galimybės n ūkininko ūkyje
 • IŠVADOS
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS
 • PRIEDAI

Reziumė

Autorius
grigdanga
Tipas
Referatas
Dalykas
Apskaita
Kaina
€2.93
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Kov 25, 2018
Publikuotas
2015 m.
Apimtis
28 psl.

Susiję darbai

Verslo įmonių apskaitos namų darbas

Apskaita Referatas baltojipuga
UAB „Gyvybė“ įregistruota 200X m. sausio 20 d., registracijos Nr. 704932. Bendrovės registravimo vieta yra Kęstučio g. 16a-18, Kaunas. Nuo 200X m. sausio...

Nematerialiojo turto apskaitos tvarkos aprašas

Apskaita Referatas 2015 m. blooming
Temos aktualumas. Kiekviena įmonė, įstaiga ar organizacija siekia, kad jos vykdoma veikla būtų kuo sėkmingesnė ir pelningesnė. Biudžetinės įstaigos pagrindinis tikslas yra dirbti...