Ekonomika ir verslas / Apskaita

Dotacijų ir subsidijų apskaita N ūkininko ūkyje

0 atsiliepimų
Autorius:

Valstybės parama įmonės skiriant subsidijas ir dotacijas yra svarbi politikos priemonė daugelyje šalių. Valstybės paramos tikslas apima poreikį pagerinti mažų ir vidutinių įmonių galimybes gauti finansavimą, skatinti naujų įmonių įsikūrimą, padėti firmoms prisitaikyti prie naujų technologijų arba stiprinti ekonominį vystymąsi tam tikrose. regionuose. (Masso J., 2006)

Valstybė ar tarptautiniai fondai dažnai skiria lėšas kaip paramą privačiam sektoriui. Tokios išlaidos dažniausiai būna apibrėžiamos kaip „dotacijos ir subsidijos“ arba tiesiog dotacijomis. Šios dvi valstybės ir tarptautinių fondų paramos pagrindinis tikslas – teikti pagalbą privačiam verslo sektoriui, todėl „dotacijos ir subsidijos“ visada yra analizuojamos kartu arba tapatinamos.

Žemės ūkio veiklai dažnai yra skiriamos dotacijos arba subsidijos, kompensuoti įmonėms kai kurias jų išlaidas arba neuždirbtas pajamas. Kai įmonė formuoja dotacijų ir subsidijų apskaitos politiką, jos privalo nustatyti pagrindinius kriterijus, kurie leidžia dotacijas ir subsidijas pripažinti kaip gautas arba gautinas, nurodyti kokios sąskaitos yra naudojamos dotacijų ir subsidijų apskaitai, apžvelgti gautų dotacijų panaudojimo pripažinimą bei informacijos atskleidimą finansinėje atskaitomybėje.

Todėl, kai formuojama įmonės dotacijų ir subsidijų apskaitos politika, būtina žinoti, kad dotacija gali būti pripažinta ir parodyta balanse tik tokiu atveju, kai įmonė bus garantuota, kad ji atitinka visas sąlygas dotacijai gauti.

Žemės ūkių įmonės bei ūkininkų ūkių rodiklius sąlygoja pagrindiniai kaip turto ir pajamų dotacijos, biologinis turtas ir finansiniai metai. Aleknevičienės V. (2008) nuomone, nepanaudotos turto dotacijos ir nepanaudotos dotacijos daro poveikį žemės ūkio verslo stabilumui; panaudotos turto dotacijos ir panaudotos dotacijos, susijusios su pajamomis – pelningumui ir apyvartumui, o biologinis turtas – likvidumui ir apyvartumui. Žemės ūkių verslo subjektų veikla yra sezoninė, ypač besiverčiančių augalininkyste.

Darbo objektas: Dotacijų ir subsidijų apskaita N ūkininko ūkyje.

Darbo tikslas: Išanalizuoti dotacijų ir subsidijų apskaitą N ūkininko ūkyje.

Darbo uždaviniai:

 1. Apžvelgti dotacijų ir subsidijų esmę ir pripažinimą apskaitoje.
 2. Ištirti dotacijų ir subsidijų pirminę apskaitą N ūkininko ūkyje.
 3. Įvertinti dotacijų ir subsidijų suvestinę apskaitą N ūkininko ūkyje.
   

Tyrimo metodai: Mokslinės literatūros analizė, apskaitos analizė.

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
4504 žodžiai (-ų)
Lygis:
Mokykla
Atsisiųsti

Turinys

 • ĮVADAS
 • 1. DOTACIJŲ IR SUBSIDIJŲ ESMĖ, REGLAMENTAVIMAS IR PRIPAŽINIMAS APSKAITOJE
 • 1.1. Dotacijų ir subsidijų esmė bei jos reglamentavimas
 • 1.2. Dotacijų ir subsidijų pripažinimas apskaitoje.
 • 2. DOTACIJŲ IR SUBSIDIJŲ PIRMINĖ APSKAITA N ŪKININKO ŪKYJE
 • 2.1. N ūkininko ūkio apibūdinimas.
 • 2.3. Dotacijų ir subsidijų panaudojimas n ūkininko ūkyje.
 • 3. DOTACIJŲ IR SUBSIDIJŲ SUVESTINĖ APSKAITA N ŪKININKO ŪKYJE
 • 3.1. Dotacijų ir subsidijų apskaitos suvestiniai registrai n ūkininko ūkyje
 • 3.2. Dotacijų ir subsidijų apskaitos tobulinimo galimybės n ūkininko ūkyje
 • IŠVADOS
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS
 • PRIEDAI

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Panevežio apskrities ūkininkų ir kitų gyventojų ūkių linų plotų, derliaus ir derlingumo statistinė apskaita ir analizė
Kursinis darbas Panevežio apskrities ūkininkų ir kitų gyventojų ūkių linų plotų, derliaus ir derlingumo statistinė apskaita ir analizė

Pasauliniai karai, įvairios ekonominės krizės bei suirutės labai pakeitė gyvenimo sąlygas. Šiandien esame politikos atžvilgiu [...]

Darbo ištekliai žemės ūkyje ir jų naudojimo ekonominis įvertinimas
Kursinis darbas Darbo ištekliai žemės ūkyje ir jų naudojimo ekonominis įvertinimas

Žemės ūkis iš kitų veiklos sričių išsiskiria savo specifinėmis savybėmis tokiomis kaip: sezoniškumas, klimatinės sąlygos [...]

Mokesčių apskaičiavimas
Prezentacija Mokesčių apskaičiavimas

1. Mokesčių deklaracijos sąvoka, deklaracijos pateikimo būdai ir terminai; 3. Mokesčio apskaičiavimo tvarka. 4. Mokesčio apskaičiavimo [...]

Smulkusis verslas LR ūkyje ir užsienyje
Referatas Smulkusis verslas LR ūkyje ir užsienyje

Verslas- tai veikla, teikianti naudą sau ir kitiems, vykstant prekiniams maninams, bei tam tikra žmogaus [...]

Rugines duonos cecho sąnaudų ir ekonominių rodiklių apskaičiavimas
Kursinis darbas Rugines duonos cecho sąnaudų ir ekonominių rodiklių apskaičiavimas

Darbo aktualumas. Įmonėje bus gaminami 2 gaminiai:rugine ir namine duona.. Bus reikalingos patalpos, kuriose bus [...]

AB “Rokiškio sūris” trumpalaikio turto apskaita
Diplominis darbas AB “Rokiškio sūris” trumpalaikio turto apskaita

Temos aktualumas. Trumpalaikis turtas yra būtinas kiekvienos įmonės veiklai vykdyti. Trumpalaikis turtas yra vienas iš [...]

Darbo užmokesčio dokumentacija ir apskaita UAB “X”
Diplominis darbas Darbo užmokesčio dokumentacija ir apskaita UAB “X”

Temos aktualumas. Darbo apmokėjimas visada buvo aktuali socialinė, teisinė ir ekonominė problema. Įžengus į XXI [...]

AB “Rokiškio sūris” trumpalaikio turto apskaita
Diplominis darbas AB “Rokiškio sūris” trumpalaikio turto apskaita

Temos aktualumas. Trumpalaikis turtas yra būtinas kiekvienos įmonės veiklai vykdyti. Trumpalaikis turtas yra vienas iš [...]

Atidėtų mokesčių apskaita
Kursinis darbas Atidėtų mokesčių apskaita

Temos aktualumas. Valstybės funkcijų vykdymui būtini atitinkami finansiniai resursai, kurių svarbiausias šaltinis yra valstybės pajamos [...]

Kretingos rajono Salantų kultūros centro ilgalaikių ir trumpalaikių įsipareigojimų apskaita
Diplominis darbas Kretingos rajono Salantų kultūros centro ilgalaikių ir trumpalaikių įsipareigojimų apskaita

Darbo objektas: Kretingos rajono Salantų kultūros centro ilgalaikiai ir trumpalaikiai įsipareigojimai Tikslas: išanalizuoti ilgalaikių ir trumpalaikių [...]

Ekonominės aplinkos įtaka apskaitos reglamentavimui ir praktikai
Diplominis darbas Ekonominės aplinkos įtaka apskaitos reglamentavimui ir praktikai

Temos aktualumas. Įmonės, norėdamos pritraukti naujų investuotojų, privalo laikytis tam tikrų bendrų nuostatų, kaip apskaitoje [...]

Duonos cecho sąnaudų ir ekonominių rodiklių apskaičiavimas
Duonos cecho sąnaudų ir ekonominių rodiklių apskaičiavimas

Darbo tikslas: geriau įsisavinti ekonomikos dalyko temas; praktiškai pritaikyti ekonomikos dalyke įgytas žinias ir įgūdžius; geriau pasirengti egzaminui; ugdyti [...]

Dotacijų įtaka Lietuvos savivaldybių biudžetams
Referatas Dotacijų įtaka Lietuvos savivaldybių biudžetams

Temos aktualumas - Vyriausybės ir savivaldybių santykiai yra dažna diskusijų tema. Populiariausi tokių diskusijų objektai [...]

Ūkininkų ir jų partnerių mokamų mokesčių analizė
Referatas Ūkininkų ir jų partnerių mokamų mokesčių analizė

Visos įmonės, organizacijos, asmenys vykdantys individualią veiklą ir visi kiti ūkio subjektai privalo mokėti mokesčius [...]

N ūkininko mokami mokesčiai valstybei ir savivaldybei
Kursinis darbas N ūkininko mokami mokesčiai valstybei ir savivaldybei

Žemės ūkis yra pagrindinis žaliavų tiekėjas apdirbamajai pramonei. Tokią veiklą vykdantys ūkiai dalyvauja bendroje šalies [...]