Darbo vietos įrengimas

10 psl. / 2783 žod.

Ištrauka

Norint įrengti darbo vietą darbuotojui yra svarbu parengti saugų, bei patogų darbo vietos išplanavimo projektą ir tuo pat metu sukurti sąlygas, kurios skatintų darbo našumą ir garantuotų saugumą. Neergonomiška darbo vieta gali sukelti įvairių negalavimų ar net traumų.

Dirbančiojo darbingumas yra kintamas veiksnys; įtakojamas šių žemiau išvardintų trijų grupių veiksnių parametrų:

  1. Darbuotojo ūgis, jėga, judesių amplitudės, intelektas, išsilavinimas ir kitos fizinės bei psichologinės charakteristikos.
  2. Įrankiai, baldai, vaizduokliai ir kiti valdymo bei informaciją teikiantys įrenginiai darbo vietoje.
  3. Mikroklimatas, apšvietimas, triukšmas, vibracija ir oro kokybė darbo aplinkoje.

Šių veiksnių derinys apsprendžia kiek pastangų pareikalaus iš dirbančiojo pats darbas. Tam tikros darbo charakteristikos yra sveikatą bei darbingumą įtakojantys veiksniai. Jos vadinamos kenksmingais darbo aplinkos veiksniais.

Darbo vieta turi būti įrengiama atsižvelgiant į darbuotojo antropometrinius duomenis, kiekvienam žmogui individualiai. Jei darbas yra sėdimas, dirbantysis turi pasiekti visas darbo priemones, nesilenkdamas per liemenį. Labai svarbu yra pritaikyti kėdę. Nepatogi kėdė gali sukelti nugaros skausmą, kojų kraujotakos sutrikimus. Ji turi būti ne per minkšta ir ne kieta. Reikia, kad kėdė būtų stabili, negriūtų pasilenkus į šalį ar atsilošus. Atrama turi būti išlenkta, atsižvelgiant į žmogaus anatominius stuburo išlinkimus.

Norint sumažinti regos analizatorių įtampą, stebimi objektai bei darbo priemonės (pulto mygtukai) parenkamos skirtingų spalvų. Svarbiausi, dažniausiai naudojami objektai turi būti ryškiausi, mažiau svarbūs – tamsesnių spalvų. Dirbant kompiuteriu, vaizduoklio padėtis turi būti tokia, kad į jį būtų žiūrima ne didesniu kaip 30° kampu.


Reziumė

Autorius
dzina
Tipas
Referatas
Dalykas
Sauga
Kaina
€2.54
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Kov 25, 2018
Publikuotas
2018 m.
Apimtis
10 psl.

Susiję darbai

Darbų saugos samprata

Sauga Referatas evelina
Kiekvienas žmogus turi teisę laisvai pasirinkti darbą ir turėti saugias, tinkamas ir sveikas darbo sąlygas. Kiekvienas dirbantis žmogus turi turėti poilsį ir laisvalaikį,...

Kompiuterizuotos darbo vietos ergonomika

Sauga Referatas 2010 m. inga0204
Aplinka visuomet buvo vienas iš pagrindinių faktorių, lemiančių socialinį bei ekonominį šalies vystymąsi. Dabartinis visuomenės vystymasis vis labiau priklauso ne nuo gamtinių sąlygų,...

Darbovietės darbo saugos dokumentai

Sauga Tyrimas ana.do0520
Įstatymų, reglamentuojančių darbuotojų saugą ir sveikatą, nesilaikymas gali sukelti įvairius nelaimingus atsitikimus įmonėje. Teisiniu atžvilgiu įvertinti įvairius pažeidimus nėra lengva, nes tiek darbdavys,...

Ergonomiška darbo vieta

Sauga Referatas 2010 m. pekauskaite
Ergonomika – disciplina, nagrinėjanti žmogaus ir kitų sistemos elementų tarpusavio sąveiką, taip pat pateikianti pagrindinius principus, teorines, praktines žinias, duomenis ir metodus, skirtus...

Ergonominė darbo vieta

Sauga Prezentacija gaba099
•Mokslas, tiriantis žmogaus psichofiziologines galimybes, ribas ir ypatumus darbo procese; remiantis išvadomis, kuriamos optimalios darbo sąlygos, didinančios darbo našumą, saugumą, tausojančios žmogaus sveikatą.