Kritinio mąstymo ugdymas. Straipsnio analizė

7 psl. / 1941 žod.

Ištrauka

D. Jastramskis. Ar tik žiniasklaida atsakinga už paauglių psichikos žalojimą?

( www.delfi.lt, 2009)

  • Kaip manote, koks šio straipsnio tikslas, ko juo siekiama? Ką autorė nori pasakyti? Argumentuokite ir savo argumentus pagrįskite.

Straipsnyje samprotaujama apie žiniasklaidos įtaką paauglių psichikai. Tam, kad būtų užkirstas kelias neigiamai žiniasklaidos įtakai, 2007 m. balandžio 13 d. Seimo valdybos sprendimu buvo sudaryta darbo grupė, kuri parengė projektą, aprėpiantį negatyvios informacijos skleidimą, kuri gali įtakoti paauglių psichiką bei elgesį, jos turinį bei priemones, kuriomis reikia remtis norint apriboti pornografijos sklaidą, seksualinę ir fizinę prievartą bei smurtą prieš vaikus. Tačiau, autorės teigimu, žiniasklaida nėra pati dižiausia blogybė, kuri įtakoja ir diktuoja elgesio stereotipus suagusiųjų pasaulyje, daug lemiamos informacijos apie elgesį suteikia šeima, visuomenė, kur paauglys išmoksta elgesio subtilybių, kas tampa norma. Be to, nėra apibrėžtos tikslios ribos tiek įstatimuose, tiek visuomenės elgesio paradigmose, kur yra teigiama ir jau neigiama informacijos įtaka paauglio elgesio formavime. Todėl, norėčiau sutikti su autorės nuomone, jog tėvų įtaka ir kontrolė, paauglių atžvilgiu, šioje situacjoje ypač aktuali, nes apsaugoti jaunuolius nuo neigiamos, psichiką žalojančios informacijos nėra lengva, todėl pati pirmoji grandis – tėvai, gali bent dalinai apsaugoti savo atžalas mokydami atsakingo elgesio ir tinkamo supratimo kas yra smurtas, prievarta, seksualinis elgesys. Juk patys pirmieji elgesio įgūdžiai lavinami namuose, kur vaikai mokosi, stebi kaip elgiasi jų artimieji, tėvai, kokie elgesio standartai vyrauja šeimoje. Netinkamas auklėjimas gali iškreipti paauglių mąstymą, todėl, mano nuomone, pirmiausia turi būti sudaryta tinkama psichologinė elgesio aplinka namuose, dėl ko vaikai ir paaugliai išmoktų tinkamai reaguoti, interpretuoti gerus ir blogus dalykus, dėl ko mokėtų atsirinkti jiems reikalingą informaciją, kurią mato ir girdi kasdien žiniasklaidoje, visuomeniniame gyvenime.

Apibendrinus, galima teigti, jog straipsnio autorė, mano n


Reziumė

Autorius
vika1
Tipas
Referatas
Dalykas
Psichologija
Kaina
€2.28
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bal 17, 2018
Publikuotas
2018 m.
Apimtis
7 psl.

Susiję darbai

Teigiamo požiūrio į mokymąsi ugdymas

Psichologija Referatas grapkute
Nors neretai sakoma, kad pradžios mokykloje visi vaikai nori mokytis ir džiaugsmingai bėga į pamokas, tai neatitinka tikrovės. Būtent pradinėse klasėse kai kurie...

Tarpasmeninio konflikto analizė

Psichologija Referatas 2015 m. emilė270
Temos aktualumas. Konfliktas – tai priešingų tikslų, interesų, pozicijų, nuomonių ar požiūrių susidūrimas, rimti nesutarimai, kurių metu žmogų užvaldo nemalonūs jausmai arba išgyvenimai....

E.S.Shneidman "Savižudžio sąmonė" analizė

Psichologija Referatas kataleja
Savižudybė šiandienos pasaulyje yra labai aktuali ir svarbi problema. Pagal Pasaulio sveikatos organizacijos duomenis, savižudybė pasaulyje įvyksta kas 40 sekundžių, t.y. beveik milijonas...

Kūrybinio mąstymo užduoties analizė

Psichologija Laboratorinis darbas 2016 m. megstufeta
Tiriamieji sugalvoja ir rašo kuo daugiau žodžių per duotą laiko tarpą, kai duota pirma ir paskutinė žodžio raidė. Darbo tikslas: susipažinti su kūrybinio...

Kritinis mąstymas

Psichologija Konspektas vika1
Mąstymo rūšys, kurios nėra kritinis mastymas: 1. Faktų įsiminimas (protinis gebėjimas); 2. Sąvokų supratimas (sudėtinga intelektinė veikla, sudėtingas protinis veiksmas);   Kritinis...