Studentų tolerancijos neįgaliesiems skatinimo galimybės

11 psl. / 1740 žod.

Ištrauka

Miniotaitės G. (2006) teigimu, tolerancija grindžiama naudingumo ir pagarbos asmenims principais. Dar XVII a. Johnas Locke'as savo darbuose rašė apie religinę toleranciją, o XVIII – XIX a. liberalizmo epochoje tolerancijos fenomenas laikytas kaip moralinis idealas, XXI a. tampa kultūrinės tolerancijos (netolerancijos) amžiumi.

Vienas iš esminių žmogiškosios būties aspektų laikytinas žmonių tarpusavio ryšys. Šie santykiai nulemia pamatines vertybes, kurios lemia individo gyvenimo prasmę, bei įtakoja visuomenę. Viena iš tokių vertybių, kuri atitinka šiuolaikinės demokratinės visuomenės poreikius – tolerancija. Jos pagalba, žmonės gali prisitaikyti ir realizuoti savo galimybes, be to, tai tobulėjimo išraiška individualioje ir visuomeninėje plotmėje.

Siekiant ugdyti tolerantiškumą jaunimo tarpe, reikia ieškoti būdų, kaip galima būtų keisti tarpusavio santykius bei padėti atrasti ir suvokti vertybių svarbą, tokių kaip sąžinės, minties laisvės, prigimtinės žmogaus lygybės, solidarumo ir kt. (Sprindžiūnas A., 1998).

Tyrimo objektas: tolerancijos neįgaliesiems skatinimo galimybės.

Tyrimo tikslas: atskleisti studentų požiūrį į neįgaliuosius.

Tyrimo uždaviniai:

 1. Remiantis moksline literatūra, išsiaiškinti neįgaliųjų padėtį Lietuvoje;

 2. Identifikuoti, jaunų žmonių požiūrio į neįgaliuosius, ypatumus;

Potenciali tiriamoji grupė: pasirinktos aukštosios mokyklos studentai.

Hipotezė: Studentai yra tolerantiški neįgaliųjų atžvilgiu.

Tyrimo metodai:

 1. Mokslinės literatūros analizė;

 2. Apklausa, kurioje taikyta anketa.


Turinys

 • 1. ĮVADAS 3p.
 • 2. LITERATŪROS ANALIZĖ 4p.
 • 2.1. Neįgalaus jaunimo samprata, jų padėtis šalyje 4p.
 • 2.2. Jaunų žmonių požiūrio į neįgaliuosius, ypatumai 5p.
 • 3. LITERATŪRA 7p.
 • 4. KLAUSIMYNAS 8p.
 • 5. REFLEKSIJA 11p.

Reziumė

Autorius
vika1
Tipas
Referatas
Dalykas
Sociologija
Kaina
€2.15
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bal 17, 2018
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
11 psl.

Susiję darbai

Studentų maitinimosi ypatumų tyrimas

Sociologija Tyrimas monikagustas
Apklausa. Prie eksperimentinių metodų galima priskirti ir apklausą. Tai aktyvus metodas, nes jo dėka galima nustatyti kaip žmonės sužino apie naujoves, kaip į...

Studentų muzikinio skonio tyrimas

Sociologija Tyrimas monikagustas
Muzika mus lydi įvairiose gyvenimo srityse. Nesvarbu ką darome: valgome, dirbame ar kt., dažnai klausomės kokios nors radijo stoties ar kompaktinės plokštelės. Muzika...

Tolerancijos svarba visuomenėje

Sociologija Referatas 2012 m. julijav825
Terminas „tolerancija“ kilęs iš senosios graikų kalbos žodžio talao arba tlao, reiškiančio : ištveriu pakeliu, pakenčiu. Lotyniškai tolerans – kantriai pakeliantis, iškenčiantis, tolerantia...

Ar yra ribos tolerancijai?

Sociologija Rašinys 2011 m. krisstei
Šiame darbe yra kalbama apie toleraciją, jos paplitimą visuomenėje per istorinę, homoseksualumo (šeimyninių santykių) ir asmeninę prizmes.

Socialinės reklamos pastebimumo studentų tarpe tyrimas

Sociologija Tyrimas 2011 m. krisstei
Dabartinėje modernioje visuomenėje apstu socialinių problemų, tačiau atradus sprendimo būdus vienoms aktualijoms, vis dar lieka daug kitų klausimų, reikalajančių visuomenės dėmesio. Pavyzdžiui, nenykstanti...