Teisinės sistemos Lietuvoje analizė

13 psl. / 1862 žod.

Ištrauka

Temos aktualumas. Tam, kad visuomenėje būtų tvarka bei būtų užtikrinamos kiekvieno piliečio teisės, būtinos tam tikros socialinės normos ir standartai, kurios reguliuotų tarpusavio santykius. Dar pirmykštėse bendruomenėse vyravusios tradicijos ir papročiai rodė apie tų laikų žmonių priimtas tam tikras taisykles, kurios, laikui bėgant, išsivystė kaip teisinės normos. Šių laikų teisės normos reguliuoja mūsų kasdieninio gyvenimo visuomeninius santykius. Remiantis jomis, reglamentuojama kokie poelgiai gali būti leistini, o kurie ne, teisėti ar nusikalstami bei nurodomi neleistino elgesio padariniai (Čerka P., 2005).

Darbo objektas. Lietuvos teisinė sistema (Lietuvos teisė), Lietuvos teisėsauga (Lietuvos teismai, Lietuvos prokuratūra, Lietuvos notariatas), taip pat Lietuvos teisėsaugos organizacinei posistemei priklauso Antstolių rūmai, Notarų rūmai, Lietuvos advokatūra; Lietuvos teisinė kultūra ir teisinis švietimas.

Darbo tikslas. Išanalizuoti Lietuvos teisinę sistemą.

Darbo uždaviniai:

 1. Išsiaiškinti Lietuvos teisinės valdžios sampratą ir jos raidą;

 2. Aptarti Lietuvos teisinę sistemą bei teisėsaugą ir jos posistemių ypatumus;

 3. Atskleisti Lietuvos teisinę kultūrą ir švietimą.

Darbe taikyti tyrimo metodai: mokslinės literatūros analizė ir apibendrinimas.


Turinys

 • ĮVADAS 3p.
 • 1. Lietuvos teisminės valdžios samprata ir jos raida………… …………….4p.
 • 2. Lietuvos teismų apžvalga ……… … … …………6p.
 • 2.1. Apylinkės teismai………………………………………… ……………7p.
 • 2.2. Apygardos teismai…………………………………… …… ………… 8p.
 • 2.3. Lietuvos Apeliacinis teismas……………………… …… …………… 8p.
 • 2.4. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas……………………………………… ………….8p.
 • 2.5. Specializuoti (administraciniai) teismai………………………………………………9p.
 • 2.5.1. Apygardos administracinis teismas…………………………………………….……….9p.
 • 2.5.2. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas…………………………………………9p.
 • 3. Lietuvos teisinė kultūra ir švietimas……………………………… ……………… …10p.
 • IŠVADOS………………………………………………………………………………………
 • LITERATŪRA…………………………………………………………………………… 12p.

Reziumė

Autorius
vika1
Tipas
Referatas
Dalykas
Teisė
Kaina
€2.28
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bal 17, 2018
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
13 psl.

Susiję darbai

Teisminės valdžios sistema Lietuvoje

Teisė Referatas elderx
1990 m. kovo 11 d. atkūrus Lietuvos nepriklausomybę teisėsaugos sistemos reforma buvo ir tebėra vykdoma intensyviai, todėl neretai skubotai ir nėra baigta. Juk,...