Ekonomikos problema - pasirinkimo problema

15 psl. / 3784 žod.

Ištrauka

Su ekonomikos klausimais susiduriame kas dieną, visose gyvenimo srityse. Daugelis jų susiję su konkrečiu asmens darbu, nuo kurio priklauso ir šalies ekonominė padėtis. Ekonomikos žinios padeda pasirinkti optimalias verslo sritis, priimti ekonominius sprendimus ir ūkininkavimo metodus.

Ekonomikos negalima išmokti tik stebint. Ekonomiką, kad šis mokymasis nebūtų beprasmis, reikia susieti su gyvenimo realijomis, stebint žmonių ūkinę veiklą, kurios metu naudojant įvairius išteklius, tenkinami žmonių poreikiai. Ekonomikos uždaviniai sprendžiami ne pagal griežtas taisykles ar metodikas. Yra daugybė sprendimų metodų, o taikant savo ekonomikos mokslo įgytas žinias, reikia pasirinkti optimalų variantą.

Darbo tikslas: aptarti ekonomikos problemą kaip pasirinkimo problemą

Uždaviniai:

1. Išsiaiškinti kaip teisingai pasirinkti išteklius

2. Aptarti ekonomikos problemą ir jos pagrindinius klausimus

3.

Tyrimo metodas: su ribotumo problema, kurią ir bandysime aptarti ir paanalizuoti. Taip pat išsiaiškinti išteklių ribotumą, ekonomikos sampratą, esmę bei jos problemą - suvokti ne tik ekonomikos sąvoką, bet giliau aprėpti ekonomikos objektą, t.y. žmonių tarpusavio santykius gamybos sferoje, kuriuos veikia daug įvairių veiksnių – ūkinę veiklą ir jos sudedamąsias dalis. Kad tai padaryti, visų pirma reikia gerai išsiaiškinti, kas yra pats ekonomikos mokslas.

EKONOMIKOS SAMPRATA

Ekonomika – tai socialinis mokslas, tiriantis individų elgseną esant nuolatiniam gamybos faktorių trūkumui, tiesiogiai darant įtaką produkcijai, paskirstymui ir vartojimui, ūkinei veiklai, ūkiui. Lydekos Z. knygoje (2006) teigiama, kad ekonomikos mokslas nagrinėja, kaip visuomenė naudota ribotus išteklius siekdama efektyviai pagaminti vertingus produktus ar paslaugas bei paskirstyti juos tarp skirtingų visuomenės grupių. Jakutis ir kt.(2005) teigia, kad ekonomikos teorija –tai mokslas apie žmonių ūkinę veiklą, kurios metu, naudojant įvairius išteklius, tenkinami žmonių poreikiai.

Pagrindinės ekonomikos mokslo šakos yra mikroekonomika ir makroekonomika. Mikroekonomika tiria elgesį, prekių ir paslaugų kainas, sprendimų priėmimo procesus šiame lygmenyje. Makroekonomika tiria ekonomiką kaip visumą, bandydama paaiškinti tokius reiškinius kaip bedarbystė, infliacija, nacionalinės pajamos. Mikro- ir makroekonomiką sieja glaudus ryšys. Jos abi remiasi tomis pačiomis koncepsijomis ir teorijomis (Davulis, 2003, p. 8).


Turinys

 • ĮVADAS3
 • EKONOMIKOS SAMPRATA3
 • PAGRINDINĖ EKONOMIKOS PROBLEMA5
 • POREIKIAI6
 • IŠTEKLIAI7
 • GAMYBOS VEIKSNIAI8
 • PASIRINKIMO PROBLEMA IR ALTERNATYVIEJI KAŠTAI9
 • EFEKTYVUMAS IR PUSIAUSVYRA10
 • RINKOS RIBOTUMAS11
 • 12
 • IŠVADOS15
 • LITERATŪRA16

Reziumė

Autorius
itane
Tipas
Referatas
Dalykas
Ekonomika
Kaina
€2.80
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bal 22, 2018
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
15 psl.

Susiję darbai

Ekonomikos problemos

Ekonomika Referatas 2015 m. vovere
Ekonomika – socialinis mokslas, tiriantis individų elgseną esant nuolatiniam gamybos faktorių trūkumui, tiesiogiai darantį įtaką produkcijai, paskirstymui ir vartojimui, ūkinei veiklai, ūkiui. Ekonomika...

JAV ekonomikos problemos ir jų sprendimas

Ekonomika Referatas 2015 m. matas.batas
Pasaulio rinka kasmet pateikia įvairiausių netikėtumų, todėl norint suprasti atskiros valstybės ekonominę situaciją, visgi derėtų apžvelgti pasaulinius pokyčius ir susipažinti su ekonomine situacija...

Rusijos ekonomikos problemos ir jų sprendimas

Ekonomika Referatas 2015 m. matas.batas
Rusija – tai šalis, kuri kiekvienam lietuviui yra gerai pažįstama pasaulio valstybė, nes buvome SSRS sudėtyje. Vieni turi geresnių, o kiti blogesnių prisiminimų....