Darbo rinkos prognozavimas Švedijos šalyje

8 psl. / 1660 žod.

Ištrauka

Švedija turi tris atsakingas institucijas už darbo rinkos prognozes: Centralbyrå - Švedijos statistikos departamentą (ŠSD), Nacionalinė darbo rinkos tarnyba (NDRT) ir Konjukturinstitutet  - Nacionalinis Ekonominių tyrimų institutas (NETI). Institucijos teikia platų spektrą paslaugų apimančių prognozavimo priemones ir nustatančius poreikius bei neatitikimus darbo rinkoje. Anot, Anxo D. (2008); Schmieder R. (2010) teigia, kad be šių trijų pagrindinių darbo rinkos prognozavimo veikėjų, dalyvauja ir reikšmės turi profesinių organizacijų, darbdavių organizacijų nuomonės, duomenys iš aukštųjų mokyklų, bei ekonominių rodiklių agentūros. Be privataus ir viešojo sektoriaus įmonių atstovų bendradarbiavimo ir skiriamo laiko analizei, nebūtų pasiekiami kokybiški rezultatai.


Turinys

  • Darbas ir švietimas
  • Švedija
  • Darbo rinka ir užimtumas
  • Darbo rinkos prognozavimas 2020 m.
  • Vytauto Didžiojo Universitetas

Reziumė

Autorius
goldenfishdigger
Tipas
Referatas
Dalykas
Ekonomika
Kaina
€2.15
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bal 23, 2018
Publikuotas
2016 m.
Apimtis
8 psl.

Susiję darbai

Darbo rinka lietuvoje. Darbo apmokėjimas įmonėje

Ekonomika Kursinis darbas 2012 m. meduolis
Kursiniame darbe nagrinėjama tema apie darbuotojų darbo apmokėjimą įtakojančius veiksnius ir atliekamas jų vertinimas. Darbas pradedamas nuo teorinės dalies, kurioje aptariama pati darbo...

Darbo rinka ir jos reguliavimas Lietuvoje

Ekonomika Referatas 2011 m. vrasyta
Darbo rinka yra rinkos ekonomikos dalis, išreiškianti žmonių santykius, susijusius su darbo jėgos pasiūla ir paklausa. Darbo rinka gali būti perteklinė, deficitinė ir...

Darbo rinka ir profesinis mokymas

Ekonomika Referatas 2013 m. lauriuskia
Tyrimo aktualumas. Specialistų pasiūla ir santykinis jų perteklius ar trūkumas priklauso nuo daugelio veiksnių (globalių, ekonominių, socialinių, politinių, kultūrinių, gamtinių ir...

Emigracija ir jos įtaka Lietuvos darbo rinkai

Ekonomika Referatas 2009 m. dalia123
Pastaruoju metu visuomenėje emigracija dažnai laikoma didžiausia nekarine grėsme Lietuvai – jos demografinei plėtrai, ūkio augimui ir kultūrinio savitumo išsaugojimui. Kaip...

Darbo rinka ir darbo užmokestis ES

Ekonomika Referatas 2017 m. alionuska
Paprastai darbo rinka suvokiama kaip politikos sritis, apsprendžiama konkrečiais socialiniais ir visuomeniniais – politiniais sprendimais ir direktyvomis. Bendruoju atveju darbo rinka - tai...

Diskriminacija darbo rinkoje

Ekonomika Referatas 2016 m. norgaile
Tyrimo problema: diskriminacija darbo aplinkoje. Tyrimo objektas: diskriminacija. Tyrimo tikslas: išanalizuoti diskriminacijos rūšis ir poveikį. Tyrimo uždaviniai: 1. teoriniu aspektu apžvelgti diskriminaciją, bei...