Socialiniai mokslai / Viešasis administravimas

Lietuvos valstybės ir savivaldybių biudžeto formavimas programiniu metodu

0 atsiliepimų
Autorius:

Temos naujumas ir aktualumas. Mokslinėje literatūroje galima aptikti įvairių biudžeto rengimo principų ir metodų, tačiau šiame darbe bus nagrinėjamas nuo 1998 m. Lietuos valstybei ir jos savivaldybėms aktualus programinis biudžetas. Didžioji dalis literatūroje pateiktos medžiagos apie programinį biudžeto metodą yra gana sena – 2000 -2009 m. Šią temą vienu ar kitu aspektu nagrinėjo N. Kundrotienė, K. Rekerta, V. Naraškevičiūtė, A. Astrauskas, G. Česonis, I. Skačkauskienė, R. Večkys ir kiti. Verta paminėti, jog retas autorius sujungia Valstybės ir savivaldybės biudžetus nagrinėjamoje temoje, kadangi tai iš principo skirtingi biudžeto lygiai ir nuodugniai išnagrinėti abu vienu metu yra sudėtinga. Vis dėlto šiame straipsnyje bus labiau nagrinėjama pati biudžeto sistema programiniu metodu Lietuvoje, neskiriant didelio dėmesio atskirai Valstybės ar savivaldybės biudžetams, bet aptariant juos bendrai iš programinio biudžeto metodo pusės. Ne paslaptis, jog siekiant efektyvių rezultatų turi vyrauti bendradarbiavimas, o tai geriausia įgyvendinti sukūrus sistemą. Anot I. Skačkauskienės (2008), biudžetų sistema yra „Visuma ekonominiais santykiais susietų valstybės biudžetų, pagrįstų valstybės sandara ir teisės normomis“ (p. 32). Ji priklauso nuo valstybės sandaros – unitarinė arba federacinė. Jog Lietuvos valstybė yra unitarinė, galima spręsti remiantis LR Konstitucijos 127 straipsniu: „Lietuvos biudžetinę sistemą sudaro savarankiškas Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas, taip pat savarankiški vietos savivaldybių biudžetai“ (Žin., 1992, Nr. 33-1014), kitaip tariant Lietuvoje yra dvi valdymo grandys (centrinė ir vietinė). Siekiant, jog būtų įgyvendintos visos biudžeto funkcijos, o viešieji finansai būtų valdomi kuo efektyviau, turi būti suformuluoti biudžeto rengimo principai bei nustatyti metodai.

Darbo problema. Kadangi Lietuvos valstybė yra vos 24 metų, natūralu, jog ji susiduria su įvairiais sunkumais, jai trūksta patirties daugelyje sričių. Kuomet Lietuva buvo Rusijos sudėtyje, buvo vykdyti penkiamečio planai, biudžetas buvo rengiamas pagal dengiamąjį principą ir planuojamas „iš viršaus“, taip nesudarant sąlygų taupyti. Atgavus nepriklausomybę buvo stengiamasi „atsikratyti“ sovietmečiu vyravusiu principų, manyta, jog jie buvo neefektyvus. Ilgą laiką vyriausybės įstaigų veikla buvo labiau orientuota į procesą, o tikslas – gauti kuo daugiau lėšų iš valstybės biudžeto. Tad valstybei reikėjo naujos valdymo sistemos ir biudžeto formavimo metodo. Palaipsniui buvo pereita prie programinio metodo, kurį ir nagrinėsime šiame moksliniame straipsnyje. Tačiau S. Nefas (2007) mini, jog programinis biudžetas Lietuvoje yra tarsi terra incognita (nežinoma žemė, t. y. neištirta sritis). Todėl kyla klausimas, ar praėjus beveik dešimtmečiui, Lietuvoje įsitvirtino programinio metodo biudžetas?

Tyrimo objektas – Lietuvos nacionalinis biudžetas programiniu metodu.

Tyrimo tikslas – Įvardinti Lietuvos valstybės ir savivaldybių biudžeto formavimą programiniu metodu privalumus ir trūkumus (efektyvumą).

Tyrimo uždaviniai:

  1. Išnagrinėti programinio biudžeto metodo sampratą, raidos etapus teoriniu aspektu.

  2. Aptarti Lietuvos valstybės programinį biudžeto formavimą ir vertinimą.

  3. Išanalizuoti programinio biudžeto privalumus ir trūkumus, pateiti pasiūlymus, dėl Lietuvos Respublikoje taikomo biudžeto metodo.

Darbo metodai: mokslinės literatūros analizė, Finansų ministerijos duomenų analizė, internetiniai puslapiai.

 

 

Darbo tipas:
Apimtis:
4600 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Valstybės biudžeto formavimas ir jo panaudojimas Lietuvos pavyzdžiu
Referatas Valstybės biudžeto formavimas ir jo panaudojimas Lietuvos pavyzdžiu

Valstybės biudžeto formavimas ir panaudojimas yra ypač sudėtingas procesas, kadangi turi būti atsižvelgiama į daugumos [...]

Valstybės biudžeto formavimo analizė: ES ir Lietuvoje
Referatas Valstybės biudžeto formavimo analizė: ES ir Lietuvoje

Šį darbą sudaro penkios pagrindinės dalys. Pirmoji dalis – teorinė. Joje apžvelgiamos Internet paieškų sistemos [...]

Lietuvos savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų analizė
Referatas Lietuvos savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų analizė

Savivaldybių biudžetų sudarymas, tvirtinimas ir vykdymas sisteminiu ir procesiniu požiūriu yra labai sudėtingas reiškinys, reikalaujantis [...]

Aktyviųjų mokymo(si) metodų taikymo ypatumai lietuvių kalbos pamokose
Diplominis darbas Aktyviųjų mokymo(si) metodų taikymo ypatumai lietuvių kalbos pamokose

             Temos aktualumas. Lietuvių kalbos vidurinio ugdymo programoje (2009) akcentuojama, kad “mokytojas supranta mokymo metodo [...]

Suaugusiųjų švietimas Lietuvoje (mokymosi visą gyvenimą programa)
Prezentacija Suaugusiųjų švietimas Lietuvoje (mokymosi visą gyvenimą programa)

Mokymosi visą gyvenima programa remia mokymosi galimybes visais gyvenimo atvejais nuo vaikystės iki senatvės – [...]

Kolektyvinės darbo sutarties samprata Lietuvos ir Europos Sąjungos valstybės lyginamoji analizė
Prezentacija Kolektyvinės darbo sutarties samprata Lietuvos ir Europos Sąjungos valstybės lyginamoji analizė

Temos aktualumas. Daugeliui žmonių darbas yra pragyvenimo šaltinis ir vienas iš pagrindinių gyvenimo sričių, kurios [...]

Dotacijų įtaka Lietuvos savivaldybių biudžetams
Referatas Dotacijų įtaka Lietuvos savivaldybių biudžetams

Temos aktualumas - Vyriausybės ir savivaldybių santykiai yra dažna diskusijų tema. Populiariausi tokių diskusijų objektai [...]

E-viešieji pirkimai Lietuvos valstybinėje institucijoje
Diplominis darbas E-viešieji pirkimai Lietuvos valstybinėje institucijoje

Temos aktualumas. Elektroninių viešųjų pirkimų organizacijoje perkėlimo į elektroninę erdvę, Lietuvoje tapo aktualus, kai [...]

Lietuvos Respublikos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos raida ir tolesnio vystymo perspektyvos
Diplominis darbas Lietuvos Respublikos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos raida ir tolesnio vystymo perspektyvos

Maisto sauga – viena iš labiausiai aptariamų šiuolaikinių problemų. Nuo praėjusio šimtmečio šešiasdešimtųjų metų Europos [...]

Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto rengimas, svarstymas ir tvirtinimas. Vilniaus miesto 2010-2020 strateginis planas
Referatas Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto rengimas, svarstymas ir tvirtinimas. Vilniaus miesto 2010-2020 strateginis planas

Biudžetas – lėšų ar kitų materialinių išteklių visuma, skirta disponavimui. Vilniaus miesto savivaldybės biudžetas yra [...]

2015 m. mano Lietuva – sėkmės ar nesėkmės valstybė?
Rašinys 2015 m. mano Lietuva – sėkmės ar nesėkmės valstybė?

Mano Lietuva – valstybė, kurios istorijoje netrūko skaudžių netikėtumų. Ir nėra jokių abejonių, kad SSRS [...]

Pelno mokestis ir jo įtaka valstybės biudžeto pajamoms Lietuvoje ir Estijoje
Referatas Pelno mokestis ir jo įtaka valstybės biudžeto pajamoms Lietuvoje ir Estijoje

Valstybės funkcijoms vykdyti yra reikalingi nemaži finansiniai ištekliai, kurių vienas iš svarbiausių šaltinių yra mokesčiai.

Lietuvos Respublikos 16-osios vyriausybės programos ir nacionalinės pažangos strategijos “Lietuva 2030” lyginamoji analizė
Referatas Lietuvos Respublikos 16-osios vyriausybės programos ir nacionalinės pažangos strategijos “Lietuva 2030” lyginamoji analizė

Lietuvos Respublikos 16-osios Vyriausybės programos ir Nacionalinės pažangos strategijos “Lietuva 2030” lyginamoji analizė. 16-osios Vyriausybės [...]

Valstybės tarnybos reforma Lietuvoje atkūrus nepriklausomybę
Kursinis darbas Valstybės tarnybos reforma Lietuvoje atkūrus nepriklausomybę

Kursinis darbas apie valstybės tarnybą, valstybės tarnybos reformas.

Naujosios viešosios vadybos idėjų pritaikymas Lietuvos valstybės tarnyboje
Referatas Naujosios viešosios vadybos idėjų pritaikymas Lietuvos valstybės tarnyboje

Referato tema NAUJOSIOS VIEŠOSIOS VADYBOS IDĖJŲ PRITAIKYMAS LIETUVOS VALSTYBĖS TARNYBOJE, paskaita - Valstybės tarnyba.