Inovacijų diegimas versle

7 psl. / 1642 žod.

Ištrauka

Įvairiose literatūros šaltiniuose pateikiama ir daugiau įvairių priežasčių, kurios didina poreikį ir apsisprendimą diegti inovacijas, tokios kaip noras plėtoti bendradarbiavimą ar prestižo siekimas. Atsižvelgus į priežastis, kurios skatina inovacijų diegimą formuluojama aplinka tinkama jų įgyvendinimui.

Inovacijų diegimo procesas yra palaikomas ištekliais ir informacija per įvairias aplinkas, su kuriomis jie siejasi. Paveiksle pavaizduotos aplinko turinčios įtakos inovacinės veiklos įgyvendinimo sėkmei. Reikia suvokti, kad rinka nuolat keičiasi ir norint įgyvendinti inovacinę veiklą reikia stebėti rinką ir jos pasikeitimus. Taip pat įvertinti pokyčius ir prisitaikyti prie

Iš pirmosios lentelės duomenų matome, jog nagrinėjant inovacijų įgyvendinimo veiksnius, galima pastebėti, jog jų įtaka labai svarbi. Inovacijų diegimo proceso pagrindiniuose pasirinkimo motyvuose yra išskirtos penkios veiksnių grupės ir jas įtakojantys veiksniai. Visos veiksnių grupės ir jų veiksniai yra susyja ir yra pagrindiniai proceso motyvai.

Technologijų perdavimas yra gebėjimų, žinių, technologijų, gamybos metodų, gamybos priemonių prototipų tarp valdžios ar universitetų darinių ir kitų organizacijų perdavimo procesas, užtikrinantis technologinės plėtros ir mokslo pasiekimų prieinamumą platesniam vartotojų, kurie galėtų toliau plėtoti ir transformuoti technologiją į naujus produktus, procesus, sprendinius, medžiagas ar paslaugas, ratui.

Inovacija - naujų technologijų, idėjų ir metodų komercinis pritaikymas pateikiant rinkai naujus arba patobulintus produktus (prekes ar paslaugas), įdiegiant naujus (patobulintus) gamybos (paslaugų teikimo) technologinius procesus


Turinys

  • Turinys
  • 1. Inovacijų diegimo procesas
  • 1. 1. Inovacijų diegimas moksle
  • 1. 2. Inovacijų diegimas versle

Reziumė

Autorius
karmis2
Tipas
Referatas
Dalykas
Vadyba
Kaina
€1.95
Lygis
Universitetas
Publikuotas
Bir 21, 2018
Apimtis
7 psl.
Įvertinimas

Susiję darbai

Visuotinė kokybės vadyba ir inovacijų vadyba

Vadyba Referatas 2010 m. elenutea
Šiame darbe pateikiama apibendrinta teorinė medžiaga, nusakanti pagrindinius visuotinės kokybės vadybos principus, įgyvendinimo aspektus. Taip pat trumpai apžvelgiama VKV vieta tarp kitų vadybos...

Verslo rizikos klasifikavimas

Vadyba Referatas smilinggirl88
Rizika yra pastovi bet kurio asmens veiklos dalis. Žinoma yra galimybė iš anksto priimti sprendimus kurie mažintų riziką, tačiau jos visiškai išvengti neįmanoma....

Verslininkystė

Vadyba Konspektas ganesas
Smulkus verslas vaidina pagrindinį vaidmenį mūsų gyvenime, nes dažniausiai susiduriate su smulkaus verslo atstovais: kai gabenate taisyti dviratį, einate kirptis ar pas dantistą,...

Kontrolingo sistemos diegimas įmonėje

Vadyba Kursinis darbas 2009 m. guoba
Didėjanti konkurencija, vidinės ir išorinės aplinkos nestabilumas, įtakojantis įmonėje vykstančių procesų valdymo sudėtingumą, poreikis gauti savalaikę, tikslią ir išsamią informaciją, reikalingą valdymo sprendimams...