Valstybės biudžeto balansavimas

14 psl. / 2708 žod.

Ištrauka

Temos aktualumas, naujumas ir reikšmingumas. Kiekvienas žmogus, valstybė, valdžios institucija, tarptautinė organizacija ar kitas subjektas turi savus biudžetus. Vietos savivaldos organai gauna pinigus iš savo valstybių, kuriuos turi išleisti tam, kad visos jai deleguotos funkcijos būtų atliktos kokybiškai. Organizacijos, veikiančios regioniniu, arba tarptautiniu lygmeniu piniginius išteklius gauna iš valstybių narių, muitų, pridėtinės vertės mokesčių, kuriuos išleidžia skatindamos žmonių gyvenimo gerovės vystymą. Taigi, visos įvairių subjektų gautos lėšos ar kiti materialiniai ištekliai, pagal kuriuos skirstomos lėšos yra vadinamos biudžetu. Kalbant apie organizacijas, kurios veikia viršnacionaliniu lygmeniu, reikia pabrėžti, jog daugelio jų biudžetai yra itin dideli ir skirstomi įvairioms programoms, skatinančioms socialines ar ekonomines sanglaudas. Viena iš tokių organizacijų yra Europos Sąjunga. Ji yra unikali ekonominė ir politinė 27 šalių partnerystė, kiekvienais metais savo finansinius resursus skirianti tam, kad jos piliečiams būtų užtikrintos kokybiškos gyvenimo sąlygos. Švietimas, infrastruktūros gerinimas, aplinkosauga, konkurencingumo skatinimas, moksliniai tyrimai ir kaimo plėtra sudaro tik mažąją dalį sričių, kurioms Europos Sąjunga skiria savo biudžeto įplaukas.

Darbo tikslas. Pagrindinis šio darbo tikslas – išanalizuoti ir aptarti valstybės biudžeto balansavimą.

Darbo objektas. Valstybės biudžeto balansavimas.

Darbo uždaviniai. Šis darbas yra suskirstytas į atskiras dalis, apimančias ir aprašančias tam tikrus klausimus, bei skyrius, kuriuose plačiau ir detaliau svarstomi tie klausimai. Darbo skyriai glaudžiai siejasi su juose nagrinėjamais, svarstomais ir aprašomais uždaviniais, kurie yra tokie:

1. Išanalizuoti biudžeto sampratą.

2. Apžvelgti valstybės biudžeto struktūrą.

3. Išnagrinėti biudžeto balansavimą.

4. Šiuos temos aspektu palyginti Lietuvos ir Norvegijos makroekonominius rodiklius.

Darbo metodai:

 1. Literatūros ir kitų informacijos šaltinių analizė.


Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. BIUDŽETO SAMPRATOS ANALIZĖ4
 • 2. VALSTYBĖS BIUDŽETO STRUKTŪRA5
 • 3. BIUDŽETO BALANSAVIMAS7
 • 4. LIETUVOS IR NORVEGIJOS MAKROEKONOMINIŲ RODIKLIŲ PALYGINIMAS.9
 • 4.1 BVP dinamika9
 • 4.2 Valstybės skola nuo BVP10
 • 4.3 Valstybės biudžetas.11
 • IŠVADOS13
 • LITERATŪRA14

Reziumė

Autorius
ernestasj
Tipas
Referatas
Dalykas
Ekonomika
Kaina
€2.41
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Lie 3, 2018
Publikuotas
2015 m.
Apimtis
14 psl.

Susiję darbai

Valstybės biudžetas

Ekonomika Referatas julius
Biudžeto formavimas – vienas aktualiausių klausimų šiandieninėje mūsų valstybėjė ir, reikia pasakyti, viena opiausių problemų. Subalansuotas biudžetas – nepaprastai svarbus, teigiamo ekonomikos vystymosi...

Valstybės skolos Baltijos šalyse valdymas ir problemos

Ekonomika Kursinis darbas 2013 m. simcyti
Valstybės skola – valdžios sektoriui priskirtų subjektų, turinčių teisę skolintis, prisiimtų, bet dar neįvykdytų įsipareigojimų grąžinti kreditoriams lėšas, pasiskolintas išplatinus Vyriausybės vertybinius popierius,...