AB „Žemaitijos pienas“ finansinės veiklos analizė

27 psl. / 4667 žod.

Ištrauka

Akcinės Bendrovės „Žemaitijos pienas“ - dividendų mokėjimo politika yra prasta, lyginant su konkurentų. Tik keli išmokėti nereguliarūs dividendai: 2007 metais po 0,2 Lt už akciją ir 2013 metais po 0,05 Lt už akciją. 2007 m. išmokėtų dividendų suma siekė 968 Lt, o 2013 m. - 2315 Lt.

Pagrindiniai įmonės klientai - Baltijos valstybės, NVS šalys bei kitos Europos šalys.

Pagrindiniai įmonės tiekėjai:

 • AB DnB NORD bankas

 • AB SEB bankas

 • UAB ,,Laviga“.

Esminiai įvykiai įmonės gyvenime 2013-2014 metus:

 • 2013 m. AB ,,Žemaitijos pienas" tapo pirmąją maisto gamybos įmone Baltijos šalyse, pelniusi BRC A+ lygio sertifikatą.

 • 2013 m. gruodžio 31 d. Bendrovė įsigijo 7410611 vnt. savų akcijų.

 • 2013 m. balandžio 26 d. visuotiniame metiniame akcininkų susirinkime buvo patvirtintas 764 tūkst. Lt. dydžio rezervas premijoms bei tantjemoms.

 • 2013 m. AB ,,Žemaitijos pienas" pasirašė finansavimo sutartį su VšĮ, ,,Lietuvos verslo paramos agentūra” dėl ES paramos 10 MW garo katilinės, naudojančios medienos kurą, statybos Telšiuose.

 • 2013 m Bendrovė gavo 2403 Lt šios paramos kompensuojamų lėšų.

 • 2014 m. užbaigtas Bendrovei skirtas bio kuro katilinės finansavimas - skirta dar 3247 Lt paramos lėšų.

 • 2014 m. Bendrovė iš Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo gavo I-ąją subsidijos dalį - 139 tūkst. Lt už projekto vykdymą: "Rūgščių išrūgų perdirbimo linijos įrengimas, sumažinant atliekų kiekį".

 • 2014 m. gruodžio 31 d. visos Bendrovės finansinės nuomos sutartys yra pasirašytos eurais.

 • 2014 m. Bendrovė apskaitė 1869 Lt realizacinės vertės sumažėjimą abejotinoms skoloms, susijusioms su sumomis, kurios priklauso susijusioms šalims.


Turinys

 • Pagrindiniai duomenys apie bendrovę3
 • Horizontali analizė 2007 – 2014 m.5
 • 2013-2014 m. vertikali analizė9
 • 2013 metų finansinių rodiklių analizė.11
 • Likvidumo rodikliai11
 • Veiklos rodikliai12
 • Efektyvumo rodikliai12
 • Skolų rodikliai14
 • Altmano z-įvertis15
 • Pelningumo rodikliai16
 • Augimo rodikliai17
 • Rinkos rodikliai18
 • 2007-2014 m. įmonės likvidumo rodikliai19
 • Įmonės einamojo likvidumo rodiklis19
 • Įmonės skubaus likvidumo rodiklis19
 • Įmonės absoliutus likvidumo rodiklis20
 • Įmonės grynasis apyvartinis kapitalas21
 • Išvados22
 • Literatūros sąrašas24
 • PRIEDAI25

Reziumė

Autorius
ernestasj
Tipas
Referatas
Dalykas
Ekonomika
Kaina
€2.93
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Lie 3, 2018
Publikuotas
2016 m.
Apimtis
27 psl.

Susiję darbai

AB “TEP” įmonės veiklos analizė

Ekonomika Referatas 2014 m. ecstazy
Plėtojantis rinkos ekonomikos santykiams Lietuvoje, svarbų vaidmenį vaidina finansų mokslo žinios bei ūkio subjektų finansinės būklės analitinis įvertinimas. Krašto ekonomikoje bei finansų sistemoje...

Transporto įmonės veiklos analizė

Ekonomika Kursinis darbas 2012 m. darbaidarbeliai
Kiekvieոas žmogus, kuris ԁomisi verslo kūrimu, riոkoje vykstaոčiais procesais, ոoriոtis iոvestuoti į verslą ir paո. turi išmokti skaityti, suprasti, aոalizuoti pagriոԁiոėse įmoոės fiոaոsiոėse...