Realių duomenų laiko eilučių analizė

25 psl. / 3622 žod.

Ištrauka

Analizuojant Lietuvos prekybinį balansą galime pastebėti, kad jis visada yra deficitinis. Tai priklauso nuo šalies eksportuojamų produktų bei importuojamų produktų skirtumo. Kadangi prekybos balansas yra deficitinis, tai reiškia, kad šalis linkusi daugiau vartoti iš užsienio atgabentą produkciją nei šalies viduje pagamintą produkciją. Lietuvos importas visada buvo didesnis už eksportą, tačiau jo kitimą taipogi veikia daug ekonominių veiksnių, todėl nėra tolygiai kintantis. Norėdamas sužinoti kaip kis importas ateityje, išprognozuosiu jo kitimą, augimo tendenciją pasinaudodamas ekonometriniais modeliais.

Ekonometrinių modelių taikymo sritis labai plati. Ją aplamai galima pritaikyti tiriant vos ne kiekvieną makroekonominį rodiklį. Jie taipogi naudojami ekonomikos dėsnių tikrinimui, taip pat analizuojant makroekonominių procesų struktūrą, prognozuojant įvairius ekonominius ar finansinius reiškinius, planuojant įvairią ekonominę veiklą. Jais remiantis priimami vienoki ar kitokie sprendimai bei randama geriausia alternatyva. Labai dažnai ekonometriniai modeliai pritaikomi tiriant įvairius socialinius-demografinius rodiklius, darbo rinkos tendencijas, namų ūkių ekonomiką ir t.t.

Ekonometrija tai atskira disciplina, kuri apjungia teorinius rezultatus, metodus, modelius skirtus suteikti konkrečias skaitines reikšmes ekonominiams reiškiniams naudojantis: [9]

 • ekonomikos teorija;

 • ekonometrinė statistika;

 • matematiniais statistiniais metodais.

Kursinio darbo tikslas: išnagrinėti laiko eilutės apibrėžimą, pateikti realių duomenų laiko eilučių analizę, parinkti ARMA tipo matematinį modelį, įvertinti jo parametrus, pagal liekanas įvertinti jo tinkamumą parinktiems duomenims ir, naudojant sudarytą laiko eilutės modelį, prognozuoti tiriamo reiškinio kitimą kelis laiko momentus į ateitį.


Turinys

 • Įvadas3
 • 1.Teorinė dalis5
 • 1.1 Importas5
 • 1.1 Ekonometrija5
 • 1.2 Laiko eilutės samprata6
 • 1.3 Laikinės sekos ir jų trys komponentės7
 • 1.4 Stacionari laiko eilutė9
 • 1.4 Modelio parametrų įvertinimas11
 • 1.5 ARMA modelio parametrų vertinimas ir diagnostika12
 • 2.Praktinė dalis15
 • 2.1 Duomenų aprašomoji statistika ir stacionarumo tikrinimas15
 • 2.2 Modelio parinkimas18
 • 2.3 Modelio adekvatumo tyrimas19
 • 2.4 Modelio prognozė20
 • Išvada22
 • Literatūros sąrašas23

Reziumė

Autorius
ernestasj
Tipas
Referatas
Dalykas
Ekonomika
Kaina
€2.67
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Lie 3, 2018
Publikuotas
2015 m.
Apimtis
25 psl.

Susiję darbai

Nestacionarių laiko eilučių prognozavimas

Ekonomika Laboratorinis darbas julius
DARBO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI Susipažinti su nestacionarių laiko eilučių prognozavimo modeliais. Pagal stebinių matricos duomenis: 1. Ištirti rekurentinius tiesinio trendo modelius, t.y. Holto...

Laiko eilučių analizė

Ekonomika Laboratorinis darbas julius
DARBO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI Susipažinti su preliminaria laiko eilučių analize, įvertinant laiko eilučių skaitines charakteristikas. Pagal laiko eilutės individualios užduoties duomenis: 1. Paskaičiuoti...

Laiko eilučių prognozavimo metodų taikymas realiu laiku

Ekonomika Kursinis darbas 2018 m. norgaile
- Išanalizuoti teorinius finansų rinkos prognozavimo aspektus. - Išsiaiškinti ir aprašyti finansų rinkos prognozavimo metodus:........................................................... - 8 savaites prekiauti ….. …................................valiutų kursais Oanda...