Kiekybiniai metodai ekonomikoje

31 psl. / 3898 žod.

Ištrauka

Statistika yra mokslas apie domenų rinkimą, aprašymą, sisteminimą, analizavimą bei interpretavimą. Taigi aprašomoji statistika, tai yra pats pirmasis analizės žingsnis jau surinkus duomenis apie tam tikrą reiškinį. Paprastai tariant, aprašomoji statistika – „tai duomenų sisteminimo ir grafinio vaizdavimo metodai" (Čekanavičius ir Murauskas 2000). Tačiau aprašomoji statistika pasižymi ir tuo, kad tvarkingai aprašius ir nubrėžus duomenų reikšmių dydžius grafiškai, tai dažnai jau iš anksto galima daryti išvadas apie tam tikras nagrinėjamos populiacijos charakteristikas.[1]

Aprašomoji statistika remiasi skaitinėmis priemonėmis, grupuotų dažnių ir santykinių dažnių lentelėmis, duomenų padėtimi, sklaidos ir formos charakteristikų skaičiavimais bei grafinėmis priemonėmis. Šitų priemonių naudojimas tam tikroje situacijoje priklauso nuo to, kokie statistiniai duomenys yra surinkti. Visų pirma, atsižvelgiama į tai, koks turimų kintamųjų tipas: kokybiniai ar kiekybiniai kintamieji. Be to, svarbu, kokia skale išmatuoti šie kintamieji.[1]

Žemiau pateikiama kintamųjų tipų trumpa analizė.

1 lentelė. Aprašomosios statistikos priemonės pagal kintamųjų


Turinys

 • 1. Aprašomoji statistika (vaizdavimas ir apibendrinimas)4
 • 1.1 Pavadinimų skalė vienas kintamasis (stulpelinė, juostinė, skritulinė diagramos)5
 • 1.1.1 Duomenų lentelė5
 • 1.1.2 Skritulinė diagrama5
 • 1.1.3 Juostinė diagrama6
 • 1.1.4 Stulpelinė diagrama6
 • 1.2 Pavadinimų skalė du kintamieji (sąsajų lentelė)7
 • 1.3 Kiekybinis kintamasis (dažnių ir santykinių dažnių histograma)7
 • 1.4 Mediana, vidurkis, dispersija, vidutinis kvadratinis nuokrypis, pirmasis ir trečiasis kvantilis.8
 • 1.5 Dviejų kiekybinių kintamųjų sklaidos diagrama9
 • 2. Koreliacinė regresinė analizė9
 • 2.1 Koreliacinė Y analizė su kiekvienu X.9
 • 2.2 Porinė regresinė analizė Y su kintamaisiais X1, X2, X3.11
 • 2.4 Daugianarė koreliacinė analizė (LINEST, LONGEST, TREND, GROWTH)14
 • 3. Prognozė slenkančio vidurkio ir eksponentinio išlyginimo metodais.16
 • 3.1 Slenkančio vidurkio metodu16
 • 3.3 Eksponentinio išlyginimo metodas18
 • 4. Gamybos planavimo uždavinys20
 • 4.1 Gamybos planavimo uždavinio sudarymas ir grafinis jo sprendimas20
 • 5. Daugiakriterinių metodų taikymas socialinių reiškinių vertinimui.21

Reziumė

Autorius
ernestasj
Tipas
Referatas
Dalykas
Ekonomika
Kaina
€2.80
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Lie 3, 2018
Publikuotas
2016 m.
Apimtis
31 psl.

Susiję darbai

Ekonomikos konspektas

Ekonomika Konspektas 2006 m. zaliaruta
Ekonomikos pagrindų glaustas konspektas. Tinka ir ne ekonomikos specialybės studentams antrakursiams.

Ekonomikos sistemos

Ekonomika Prezentacija 2011 m. slapuke7
}Ekonomika – socialinis mokslas, tiriantis individų elgseną esant nuolatiniam gamybos faktorių trūkumui, tiesiogiai darantį įtaką produkcijai, paskirstymui ir vartojimui, ūkinei veiklai ir ūkiui....

Rusijos ekonomikos problemos ir jų sprendimas

Ekonomika Referatas 2015 m. matas.batas
Rusija – tai šalis, kuri kiekvienam lietuviui yra gerai pažįstama pasaulio valstybė, nes buvome SSRS sudėtyje. Vieni turi geresnių, o kiti blogesnių prisiminimų....

Kinijos ekonomika

Ekonomika Referatas 2016 m. guoba
Per pastarąjį dešimtmetį pasaulyje įvyko didžiulių pokyčių, įskaitant pasaulinę finansų  krizę, augantį pasaulinės prekybos mastą, aštrėjančią konkurenciją tarptautinėse rinkose, politinius neramumus, technologinius pokyčius,...