ES struktūrinų fondų investicijos 2014-2020 m.

21 psl. / 4487 žod.

Ištrauka

Lisabonoje 2000 metais vyko Europos Sąjungos viršūnių susitikimas, kuriame buvo iškeltas pagrindinis Europos Sąjungos tikslas: sąjungos ekonominį variklį paversti konkurencingiausia visame pasaulyje. Norint padėti sustiprinti atsiliekančių šalių ekonomiką, tai pat ir Lietuvos, buvo suformuoti Struktūriniai paramos fondai, kurie teiktų finansinę paramą silpnesnėms šalims, kad jos galėtų geriau integruotis į ES. Nuo 2004 metų, kai Lietuva įstojo į ES, yra skiriamos lėšos iš struktūrinių fondų stiprinant Lietuvos ekonomiką. Dabar vyksta trečiasis paramos etapas, numatytas 2014-2020 metais.

  Europos Sąjungos struktūrinių fondų parama – regioninės politikos, kuria siekiama sumažinti regionų išsivystymo skirtumus ir skatinti menkiau išsivysčiusių regionų plėtrą, finansiniai instrumentai. Europos Sąjungos (ES) skiriama parama iš specialių (vadinamų struktūrinių arba sanglaudos) fondų. Pamatines vertybes išreiškia dviem žodžiais – „Solidarumas“ ir „Sanglauda“. Solidarumas išreiškiamas padedant ekonomiškai ir socialiai skurdesniems regionams (palyginti su Europos Sąjungos vidurkiu). Sanglauda pasireiškia pajamų, bei turtinių skirtumų tarp skurdesnių ir turtingesnių regionų mažinimu, naudingu visiems. Šiai politikai skiriama daugiau kaip vieną trečiają Europos Sąjungos biudžeto. Europos Sąjunga socialinės ir ekonominės atskirties mažinimo raida tiesiogiai siejama su Europos integracijos plėtra. 

Darbo objektas – Europos Sąjungos struktūriniai fondai, jų parama Lietuvai.

Darbo tikslas: išnagrinėti Europos Sąjungos parama finansavimo kontekste bei ištirti jų panaudojimą Lietuvoje.

Metodika: mokslinės literatūros analizė ir apibendrinimas.

Darbo uždaviniai:

 1. Susipažinti su Europos Sąjungos struktūrinių fondų samprata;
 2. Supažindinti su ES struktūrinių fondų principais bei mechanizmais.
 3. Pateikti projektus, kurie gavo ES finansavimą;
 4. Išanalizuoti ES struktūrinių fondų panaudojimą Lietuvoje.
 5. Susipažinti su „Horizontas 2020“ programa;
 6. Susipažinti su „COSME“ programa.

Turinys

 • 1. Įvadas3
 • 2. Europos Sąjungos (ES) struktūriniai fondai4
 • 2.1 Europos Sąjungos istorija4
 • 2.2 Europos Sąjungos (ES) struktūriniai fondai4
 • 2.3 ES struktūrinių fondų sričių pasiskirstymas5
 • 2.4 ES investicijų poveikis8
 • 2.5 Apie 2014-2020 m. ES fondų investicijas8
 • 2.6 2014-2020m. investicijos Lietuvai9
 • 3. Kaip gauti ES paramą?11
 • 4. Inovacijų projektai, gavę ES finansavimą12
 • 4.1 UAB "Altechna" eksporto ir pardavimų plėtra12
 • 4.2 Klaipėdos valstybinio jūrų uosto vidinio laivybos kanalo nuo PK(-5,5) iki PK(21) (I gilinimo darbų etapas) gilinimo darbai13
 • 5. „Horizontas 2020“14
 • 5.1 Apie ,,Horizontas 2020" programą……………………………………………………………………………………………………14
 • 5.2 Dalyvavimas ir finansavimas……………………………………………………………………………………………………………….15
 • 6. COSME programa17
 • 7. Išvados19
 • 8. Literatūros sąrašas20

Reziumė

Autorius
ernestasj
Tipas
Referatas
Dalykas
Ekonomika
Kaina
€2.93
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Lie 3, 2018
Publikuotas
2016 m.
Apimtis
21 psl.

Susiję darbai

Investicijų rūšys

Ekonomika Referatas skorpione
Investavimo būdų yra daugybė. Perkant kiekvieną daiktą, jį galima pirkti investiciniu požiūriu. Aišku, dauguma daiktų kaip investicijos yra labai menkos, ir daugiausia tai...

Lietuvos investicijos

Ekonomika Referatas krisgalin
Tiesioginė investicija užsienyje – tai tokia investicija, kurios pagrindu susiformuoja ilgalaikiai ekonominiai finansiniai santykiai ir interesai tarp tiesioginio investuotojo ir tiesioginio investavimo įmonės....