Organizacinės valdymo struktūros

33 psl. / 7099 žod.

Ištrauka

Šiuolaikiniame pasaulyje yra daugybė įmonių, organizacijų, valstybės ir savivaldybės įstaigų, kurioms būtinai reikalingas stiprus, organizuotas ir lankstus valdymas. Todėl valdymo struktūra turi labai didelę įtaką jos egzistavimui, plėtimuisi bei veiklai ji gali skatinti ir taip pat stabdyti įmonės veiklą. Įmonei keičiant savo veiklos strategiją, dažnai reikia keisti ir jos organizacinę valdymo struktūrą. Kartais prastinant, naikinant ar atvirkščiai sukūriant naujas valdymo grandis galima patobulinti valdymo struktūrą, padaryti ji veiksmingesnį. Skirtingi organizacinės valdymo struktūros tipai, įvairiai priimami bei realizuojami sprendimaų įgaliojimai, nurodymai, taip pat skiriasi ir jų vykdymo priežiūra ir kontrolė.

Darbo tikslas – išanalizuoti organizacines valdymo struktūras.

Darbo uždavinai:
1. Apibūdinti organizacija, jos struktūros sampratą, valdymo lygius;
2. Išnagrinėti tradicines organizacines valdymo struktūras;
3. Išnagrinėti naujausias organizacines valdymo struktūras.

Darbo metodai: mokslinės teorinės literatūros ir kitų šaltinių analizė.


Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. ORGANIZACIJA, JOS STRUKTŪROS SAMPRATA, VALDYMO LYGIAI…………….4
 • 1.1 Organizacija, jos struktūros samprata………………………………………………………….4
 • 1.2 Valdymo lygiai………………………………………………………………………………5
 • 2. TRADICINĖS ORGANIZACINĖS VALDYMO STRUKTŪROS…………………7
 • 2.1 Patriarchalinė ir linijinės valdymo struktūros…………………………………………………7
 • 2.2 Funkcinė valdymo struktūra…………………………………………………………………9
 • 2.3 Štabinė valdymo struktūra……………………………………………………………………13
 • 3. NAUJOSIOS ORGANIZACINĖS VALDYMO STRUKTŪROS………………………16
 • 3.1 Funkcinė- linijinė valdymo struktūra………………………………………………………16
 • 3.2 Matricinė valdymo struktūra………………………………………………………18
 • 3.3 Segmentinė valdymo struktūra……………………………………………………………….20
 • 3.4 Inovacinė ir tikslinė valdymo struktūros……………………………………………………22
 • 4. ORGANIZACINĖS STRUKTŪROS FORMAVIMO PROBLEMOS ŠIUOLAIKINĖSE PRAMONĖS ĮMONĖSE………………………………………………………………………25
 • IŠVADOS………………………………………………………………………………………28
 • LITERATŪRA…………………………………………………………………………………29
 • PRIEDAS: Organizational Structure Forming Problems in Modern Industrial Enterrise……….30

Reziumė

Autorius
winterly
Tipas
Referatas
Dalykas
Vadyba
Kaina
€3.50
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Spa 4, 2012
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
33 psl.

Susiję darbai

Organizacijos valdymas

Vadyba Prezentacija dianaba
Vadovavimas yra viena svarbiausių vadovo funkcijų, susijusių su žmogiškaisiais organizacijos valdymo aspektais ir padedanti pavaldiniams suprasti įmonės tikslus, skatinanti efektyviai jų siekti. Skiriamos...

Konfliktų valdymas organizacijose

Vadyba Referatas 2013 m. thisme
Referato temą pasirinkau „Konfliktų valdymas organizacijoje“, nes ši tema yra aktuali beveik kiekvienam žmogui, kadangi nei vienas nepabėgsime nuo to, kad teks priklausyti...

Viešbučio organizacinė valdymo struktūra

Vadyba Diplominis darbas 2012 m. rasa13
Norint pagerinti savo organizacinę valdymo struktūrą, reikėtų išskirti struktūrinius padalinius: aptarnavimo personalo skyrių ir marketingo skyrių. Atlikus šį organizacinio valdymo struktūros patobulinimą būtų...