Masonų draugija Vilniaus universitete XVIII a. pabaiga - XIX a. pradžia

10 psl. / 1732 žod.

Ištrauka

Masonai (laisvieji mūrininkai) – viena iš iki šiol tebeegzistuojančių slaptųjų organizacijų, kurios simboliai ir ritualai nuo seno apgaubti mistika bei legendomis.

Dabartinė laisvųjų mūrininkų brolija susiformavo XVIII a. pradžioje Anglijoje, susivienijus keturioms skirtingoms Londono ložėms, kurios išvirto į Didžiają ložę. Po kelerių metų brolijos nariai suformavo nuostatus ir juos išspausdino „Laisvųjų mūrininkų Konstitucijoje“, kuri tapo tvirtu pagrindu šiuolaikinėi masonų draugijai. „ Laisvųjų mūrininkų Konstitucija“ skelbia: „ prigimtines žmogaus teises į laisvę ir lygybę, religinę ir tautinę toleranciją bei pakantumą kitaminčiams<...>.“, visos šios idėjos tapo puikia brolijos sklaidos priežastimi, kuri leido masoniškoms ložėms rasti vietą ir Lietuvoje. Brolijos nuostatai XVIII a. pabaigoje ypatingai tiko Apšvietos idėjų paliestam Vilniaus universitetui, kurio dalis profesorių bei pačių studentų nusprendė įkurti pirmąsias masonų ložes Lietuvoje ir taip Vilniaus universiteto istorijoje palikti naują, unikalų įrašą, bylojantį apie asmenybes siekiančias pažinti, tai kas nauja.

Darbo tikslas: Apžvelgti Vilniuje ir Vilniaus universitete įsikūrusią masonų broliją XVIII a. pabaigoje - XIX a. pradžioje.

 Darbo uždaviniai:

  1. Apibūdinti XVIII a. pabaigoje - XIX a. pradžioje Vilniuje veikusias masoniškas ložes ir jų ryšius su Vilniaus universitetu.

  2. Aprašyti Vilniaus universiteto studentus bei profesorius, įsitraukusius į laisvųjų mūrininkų brolijas.


Turinys

  • Įvadas3
  • Masonai Vilniuje ir Vilniaus universitete4
  • 1.1 Pirmosios masonų ložės ir jų sąsajos su Vilniaus universitetu.4
  • 1.2 Vilniaus universiteto profesoriai bei studentai, priklausę masonų brolijai.5
  • Išvados6
  • Literatūros sąrašas7

Reziumė

Autorius
marija176
Tipas
Referatas
Dalykas
Istorija
Kaina
€2.15
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Lie 17, 2018
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
10 psl.

Atsiliepimai

Patvirtintas užsakymas
Darbas labai lakoniškas. Daug pasikartojimų. Reikėjo aiškiai surašyti visus universiteto masonus (gal priede?), nurodant jų kilmę, gyvenimo datas, kas jie tokie (profesija, ką dėstė), kokiai ložei (-ėms) priklausė, kaip jie buvo įamžinti. Deja, niekuo iš šio referato nauja informacija pasisemti negaliu. Literarūros sąrašas mažas. Galima buvo pasidomėti daugiau. Nusivyliau.

Susiję darbai

Europos kolonijinė ekspansija XVI - XVIII a.

Istorija Prezentacija evitkus
Svarbiausios kolonijinės naujųjų amžių pradžios valstybės ir jų kolonijos Kolonijinės politikos tikslai Naujųjų amžių pradžios Europos valstybių prieštaravimai dėl kolonijų ir jų padariniai