Jungtinių Amerikos Valstijų įsitraukimas į II – ąjį Pasaulinį karą : Perl Harboro užpuolimas

13 psl. / 3160 žod.

Ištrauka

Kuomet Europos žemyną ir Afriką draskė tiesioginiai karo veiksmai bei politiniai nesutarimai, Jungtinės Amerikos Valstijos stengėsi taikos sutartimis išspręsti santykius su vis didesne agresore tampančia Japonija ir taip išlaikyti savo neutralitetą dėl galimo karo klausimo Europoje. Tačiau ekspansinės politikos valdomai Japonijai karas buvo vienintelė išeitis įgyvendinti savo plačiai vartojamą šūkį – „Azija – azijiečiams“. Jau 1931 metais Japonija pademonstravo savo ekspansinę politiką ir vis didėjančią agresiją kuomet užėmė dalį Kinijos – Mandžiūriją, žinoma, ilgai laukti nereikėjo kuomet 1937 metais buvo užimta ir kita Kinijos dalis su sostine Nankinu, tačiau ties tuo Japonija nenorėjo sustoti, jos tikslas buvo iš Ramiojo vandenyno ir Azijos „išvaryti“ visus europiečius kolonizatorius ir sukurti Japonijos imperiją apjungiančią visą Aziją. Tačiau, Japonija suprato, kad Azijoje jos laukia sovietai, o Ramiajame vandenyne savo bazę Havajuose turi amerikiečiai, todėl reikėjo veikti nedelsiant. Klausimą dėl SSRS japonai tikėjosi išspręsti su vokiečių pagalba iš vakarų, na, o amerikiečius japonai vylėsi palaužti savo jėgomis, tačiau tokios jų idėjos, tapusios veiksmais tik privertė vieną iš ekonomiškai galingiausių valstybių įsitraukti į karą ir nulemti jo baigtį.

Darbo tikslas: Apžvelgti Perl Harboro ataką ir Jungtinių Amerikos Valstijų karinius bei politinius veiksmus po jos.

Darbo uždaviniai:

  1. Aprašyti Perl Harboro atakos priežastis, eigą ir pagrindinius užpuolimo padarinius.

  2. Apžvelgti Jungtinių Amerikos Valstijų įsitraukimo į Antrąjį Pasaulinį karą pradžią, jo eigą iki Teherano konferencijos.

Darbo struktūra - referatą sudaro titulinis puslapis, turinys, įvadinė dalis, kurioje išdėstomi darbo tikslai, struktūra bei uždaviniai, aptariama literatūra, dėstomoji dalis, kurią sudaro dvi atskiros dalys, aprašančios skirtingus šio referato uždavinius. Pirmoje dalyje stengiamasi papasakoti apie Perl Harboro ataką, japonų bei amerikiečių veiksmus užpuolimo metu, bei pagrindinius šio įvykio padarinius, antroje dalyje dėmesys kreipiamas į Jungtinių Amerikos Valstijų įsitraukimą į Antrąjį Pasaulinį karą bei jo pradžioje vykdomą politiką. Visose dalyse stengiamasi kuo aiškiau ir išsamiau atsakyti į išsikeltus klausimus ir kuo informatyviau atsakymus pateikti skaitytojui. Referato pabaigoje yra išvados ir literatūros sąrašas.

Šiame referate norint informatyviai išnagrinėti išsikeltus uždavinius naudojamasi mokslinio tipo knygomis, ,, memuarais bei nemokslinio tipo literatūra. Šiame referate stengiausi kuo daugiau remtis užsienio kalbos (anglų) literatūra, kadangi joje medžiaga buvo pateikta daug išsamiau ir informatyviau. Viena iš tokių mokslinio tipo knygų – „Experience of War“1. Šioje knygoje, kartu su žemėlapiais, padedančiais geriau įsisavinti informaciją radau reikiamos medžiagos apie Jungtinėse Amerikos Valstijose vykdomą politiką iki Perl Harboro atakos bei nuosekliai ir smulkiai aprašomus pačio užpuolimo įvykius. Kita, taip pat, anglų kalba išleista knyga – Vinstono Čerčilio memuarai – „The Second World War“ – jų šeštas („War Comes to America“2) bei septintas ( „The Onslaught of Japan“3) tomai. Šiuose memuaruose yra išsamiai aprašomi mano aptariami įvykiai iš Vinstono Čerčilio perspektyvos taip pat pateikiami laiškų nuorašai, leidžiantys geriau įsivaizduoti tuometiniame pasaulyje vykstančius veiksmus. Tik pradėjusi nagrinėti šią temą nusprendžiau su ja susipažinti per nemokslinio tipo knygą – „Iliustruota Antrojo Pasaulinio karo istorija“4. Ši knyga, kurioje informacija yra gan paviršutiniška, tačiau įdomiai pateikta skaitytojui, suteikė man galimybę atkreipti dėmesį į pačius svarbiausius faktus, į kuriuos būtina labiau įsigilinti ir juos tinkamai pristatyti skaitytojui.

1 Kenneth S. Davis, Experience of War: The United States in World War II, Garden City, New York: Doubleday & Company, INC., 1965

2 Winston S. Churchill, The Second World War, 6. War Comes to America, London: Cassel & Company LTD, 1964

3 Winston S. Churchill, The Second World War, 7. The Onslaught of Japan, London: Cassel & Company LTD, 1964

4 Owen Booth, John Walton, Iliustruota Antrojo Pasaulinio karo istorija, Kaunas: Tyrai, 2000


Turinys

  • Įvadas3
  • Perl Harboro ataka : JAV politika iki jo, užpuolimo priežastys, eiga, padariniai5
  • JAV II pasauliniame kare8
  • Išvados12
  • Literatūros sąrašas13

Reziumė

Autorius
marija176
Tipas
Referatas
Dalykas
Istorija
Kaina
€2.54
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Lie 17, 2018
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
13 psl.

Susiję darbai

Rusija Pirmojo pasaulinio karo metais

Istorija Prezentacija ewana
Darbas apima Rusijos politinę (revoliucijos, perversmai, valdžios struktūros ir jų pokyčiai), ekonominę ir karinę padėtį pirmojo pasaulinio karo metais (1914 -1918 m.)

Istorija: Antrasis pasaulinis karas. Tarpukaris

Istorija Konspektas 2015 m. besmart
Antrasis pasaulinis karas (1939-1945): Antrojo pasaulinio karo priežastys. Prieškario laikotarpis. Antrojo pasaulinio karo veiksmai. Lietuva Antrojo pasaulinio karo metais. Antrojo pasaulinio karo rezultatai....

Karūnos ir jų istorija

Istorija Prezentacija 2020 m. majus
Artėja istorijos kontrolinis o kaip tik mokėtės apie karūnas? Tai greitas ir lengvas būdas prisiminti tai ką mokėmės apie karūna... ar tiesiog dėl...